Blog — Sayfa 186 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-186,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Belediye Taşınmazlarının Satışı ve Kamulaştırma Maliyetleri Kanunda hazine taşınmazlarının aksine belediye taşınmazlarının sosyal donatı alanında kalıp kalmadığına bakılmaksızın satışı öngörülmektedir. Umumi hizmetler ve sosyal donatı alanlarının yapı sahiplerine satışının yapılması, imar uygulaması aşamasında aynı yerin üzerindeki yapı ile birlikte belediye tarafından kamulaştırılması zorunluluğunu da beraberinde getirecektir. Bu durum, DOP’dan elde edilebilecek alanların da kamulaştırma yoluyla elde...

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesinde Belediyelerin Yetkisi Yapı Kayıt Belgesi sürecinde belediyelerin, arsa emlak vergi değerinin ilgilisine verilmesi, imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin belge ile belediyeye ibraz edilen Yapı Kayıt Belgesini işlemlerde esas almak dışında herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır....

Yapı Kayıt Belgesi; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden önce yapılan bir yapının kayıt altına alınması ve kullanımına yönelik olarak verilen, imar bakımından ilave bir hak sağlamayan ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu ve ruhsata uygun hale getirilmesi veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar verilen geçerli olan geçici bir belgedir...

T.C. YARGITAY3.Ceza Dairesi Esas: 2016/238 Karar: 2016/15323 Karar Tarihi: 30.06.2016YARALAMA SUÇU - SANIK HAKKINDA KURULAN HÜKÜMDE TCKNİN MADDESİNE GÖRE ARTTIRIM YAPILIRKEN SONUÇ CEZANIN HATALI OLARAK HESAPLANMASI SURETİ İLE FAZLA CEZA TAYİN EDİLDİĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASIÖZET: Sanık hakkında kurulan hükümde, TCK'nin 86/3.e maddesine göre arttırım yapılırken sonuç cezanın...

T.C. YARGITAY8.Ceza Dairesi Esas: 2016/6199 Karar: 2016/8684 Karar Tarihi: 30.06.2016KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU - KREDİ KARTINA AİT HESAP ÖZETİ GETİRTİLEREK OLAY TARİHİNDE KULLANILIP KULLANILMADIĞI TESPİT EDİLİP SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Kredi kartına ait hesap özeti getirtilerek, olay tarihinde kullanılıp kullanılmadığı, kullanım şekli ve...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2014/30174 Karar: 2016/9031 Karar Tarihi: 30.06.20164733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU - SUÇTA KULLANILAN ARACIN TESCİL MALİKİ DAVADAN HABERDAR EDİLİP MÜSADERE KONUSUNDA BEYANI ALINMADAN EKSİK İNCELEMEYLE HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Suçta kullanılan aracın tescil maliki davadan haberdar edilip, müsadere konusunda beyanı alınmadan ve aracın...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2015/7404 Karar: 2016/9043 Karar Tarihi: 30.06.20165607 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU - RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE TCK MADDESİNİN BAZI BÖLÜMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ - MADDENİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2016/10041 Karar: 2016/9083 Karar Tarihi: 30.06.2016HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - DAVA KONUSU EŞYA HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: TCK’nın .maddesi uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin .fıkrasının (c)...

T.C. YARGITAY8.Ceza Dairesi Esas: 2016/6617 Karar: 2016/8693 Karar Tarihi: 30.06.2016BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU - CD GÖRÜNTÜLERİNİN SANIĞA GÖSTERİLMESİ VE GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLUP OLMADIĞININ SORULMASI SURETİYLE TÜM DELİLLER DEĞERLENDİRİLEREK HUKUKİ DURUMUN TAYİN VE TAKDİRİ - EKSİK ARAŞTIRMAÖZET: Şikayetçiye ait banka kartının suç tarihine ait hesap...

T.C. YARGITAY6.Ceza Dairesi Esas: 2015/4741 Karar: 2016/5636 Karar Tarihi: 30.06.2016SİLAHLA TEHDİT SUÇU - ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI İLE TCKNIN MADDESİNDE YAZILI SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİNİN İPTAL EDİLDİĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASIÖZET: Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53/1-b maddesinde...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın