Blog — Sayfa 59 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-59,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

[Mahkeme Bilgisi giriniz]  SAYIN HAKİMLİĞİ'NE  TEDBİR İSTEYEN  :ŞİKAYETÇİ EŞ     : [Sizin adınız] VEKİLİ            : [Vekil bilgisini giriniz]KARŞI TARAF   :DAVALI EŞ      : [Eşinizin adını giriniz]KONU         :         4320 Sayılı Yasa Gereğince Tedbir Talebimiz Hk.AÇIKLAMALA   :     Müvekkilimiz ile karşı taraf davalı eş [Tarihi bilgisi giriniz]  tarihinden beri evli olupevlilik kayıtları, [İl bilgisi giriniz]  İli, [İlçe bilgisi giriniz]  İlçesi, [Mahalle bilgisi giriniz] Mahallesi, [Cilt No bilgisi giriniz]  Cilt No, [Aile Sıra No bilgisi giriniz]  Aile Sıra No ve [Sıra No bilgisi giriniz]  SıraNodadır. Tarafların bu evliliklerinden [Doğum tarihi bilgisi giriniz] doğumlu  [İsim bilgisini...

OlaylarBaşvurucu, M.E.D. tarafından Mehmet Âkif Ersoy'un şiirlerinin işlenmesi suretiyle oluşturulan “Mehmet Akif Ersoy ve Safahat-Tam Metin ve Safahat Dışında Kalmış 54 Şiir” isimli eserin basım, çoğaltım ve dağıtım haklarını 99 yıl süreyle 4/1/1997 tarihinde devralmış ve bu tarihten sonra söz konusu eseri yayımlamaya başlamıştır. Mirasçılarıyla akdettiği...

İdare hukukunda idarenin genel olarak iki tür hukuki sorumluluğu vardır: İdarenin özel hukuk ilkeleri doğrultusunda yaptığı sözleşmelerden veya fiilerden kaynaklanan özel hukuk sorumluluğu: Bu halde, tam yargı davası açılamaz. İdarenin idare hukuku ilkeleri doğrultusunda yapmış olduğu sözleşmeler ve idarenin her türlü işlem ve eyleminden kaynaklanan...

OlaylarBaşvurucu zorunlu askerlik görevini ifa etmekteyken Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesi (GATA) tarafından hakkında "Askerliğe elverişli değildir." raporu düzenlenmiştir. Başvurucunun müracaatı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı (Mehmetçik Vakfı/Vakıf) tarafından başvurucuya 1/4/1998 tarihinden itibaren malul gazi ve engelli bakım yardımı sağlanmıştır. Vakıf tarafından yeniden...

Yürütmenin durdurulması kararı, aleyhine iptal davası açılan işlemin idare tarafından davanın sonuçlanması beklenmeden uygulanması halinde kişilerin zarara uğramasını engellemek amacıyla verilen geçici nitelikte bir karardır. Danıştayda veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Aynı şekilde Bölge idare mahkemesine istinaf başvurusu yapılması kendiliğinden...

OlaylarBaşvurucuların bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan yakını H.H.K., başvuruya konu olayın meydana geldiği gün saat 01.58’den 02.00’ye 13 saniye kalıncaya kadar geçen sürede 155 Polis İmdat hattında görevli kişiyle yaptığı telefon görüşmesinde ölümle tehdit edildiğini söylemiştir. Bu görüşme sırasında H.H.K.nın bulunduğu ortamdan arbede sesleri...

Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Danıştay’a temyiz başvurusu yapılabilir: Düzenleyici işlemlere karşı açılan iptal davaları, Konusu 100 bin TL’yi aşan tam yargı davaları...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın