Blog — Sayfa 171 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-171,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Ev sahibinin belirlenen sürede kirayı alamamasından dolayı kiracı ile mülk sahibi arasında çeşitli çözüm yolları bulunmakla beraber, taraflar yeri geldiğinde hukuki hakları olmayan çeşitli fiiller işlemektedir Bunlardan biri ev sahibinin kirayı alamadığından mütevellit, kiracın oturduğu taşınmazın kilitlerini değiştirmek ve kiracının eve girişini engellemektir. Böylesi bir...

 6. Hukuk Dairesi 2013/14078 E. , 2014/6778 K.  "İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Bursa 4. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 27/06/2013NUMARASI : 2010/37-2013/621 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava,...

Evlilik birliği içinde doğan çocuğa kural olarak babanın soyadı verilmektedir. Ancak eşlerin ayrılması durumunda çocuğun soyadı konusunda çeşitli görüş ayrılıkları yaşanabilmektedir. Eşler her ne kadar ayrılsa dahi evlilik birliği içinde doğan çocuk babasının soyadını alır ve boşandıktan sonra bu durum devam eder. Ancak çocuğun üstün...

... SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALILAR:KONU: ... adlı Şirketin feshini istemimizden ibarettir AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilimiz ... ile davalılar ... ve ... ../../.... tarihinde .... sayılı ... Gazetesinin ... sayfasında yayınlanan ...  Pazarlama Limited Şirketi'ni kurmuşlardır.2-... Noterliğinden ....... tarih ve .......yevmiye no ile tasdikli şirkete ait karar defterinin .. Sayfasında ......

...AİLE MAHKEMESİNE TALEP EDEN:VEKİLİ:TALEP EDİLEN:KONU: 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gereken koruma tedbirlerinin alınması istemimizin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR 1- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile...

... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:KONU: Yaş düzeltme talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim … tarihinde doğmuştur.  Fakat nüfus cüzdanında, nüfus memurlarının hatasından dolayı doğum tarihi ...  olarak yazılmıştır.2- Müvekkilim evde doğmuş olup bahis olunan tarihten yaklaşık 8 gün sonra müvekkilimin amcasının oğlu olan … dünyaya gelmiştir. Söz konusu olan...

... SAYIN HAKİMLİĞİNE TEKZİP İSTEYEN:VEKİLİ:TEKİZBİ İSTENİLEN YAZI/METİN: AÇIKLAMALAR 1-Müvekkilim bulunduğu yerde sevilen bir politikacı ve iş adamıdır. Son yıllarda sivil toplum örgütlerine yardımı bulunan ve her türlü vergisini ödemiş olan saygın bir iş adamıdır.2- ... İlinde yayımlanmakta olan ... gazetesinin ../.../... tarihli 3. sayfasının sağ üstündeki haberde müvekkilimin...

... AİLE MAHKEMELİĞİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:KONU: Çocuk ile kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için taleptir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim ve davalı 9 yıl sürmüş olan  evliliklerini karşılıklı anlaşma yoluyla bitirmişlerdir ve tarafların başvurusu ... Aile Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve boşanmaya dair ...tarih, ... esas ve ... karar numarası sayılı karar taraflara...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın