Blog — Sayfa 171 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-171,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

...AİLE MAHKEMESİNE TALEP EDEN:VEKİLİ:TALEP EDİLEN:KONU: 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince, gereken koruma tedbirlerinin alınması istemimizin sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR 1- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile...

... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:KONU: Yaş düzeltme talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim … tarihinde doğmuştur.  Fakat nüfus cüzdanında, nüfus memurlarının hatasından dolayı doğum tarihi ...  olarak yazılmıştır.2- Müvekkilim evde doğmuş olup bahis olunan tarihten yaklaşık 8 gün sonra müvekkilimin amcasının oğlu olan … dünyaya gelmiştir. Söz konusu olan...

... SAYIN HAKİMLİĞİNE TEKZİP İSTEYEN:VEKİLİ:TEKİZBİ İSTENİLEN YAZI/METİN: AÇIKLAMALAR 1-Müvekkilim bulunduğu yerde sevilen bir politikacı ve iş adamıdır. Son yıllarda sivil toplum örgütlerine yardımı bulunan ve her türlü vergisini ödemiş olan saygın bir iş adamıdır.2- ... İlinde yayımlanmakta olan ... gazetesinin ../.../... tarihli 3. sayfasının sağ üstündeki haberde müvekkilimin...

... AİLE MAHKEMELİĞİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALI:KONU: Çocuk ile kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için taleptir. AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilim ve davalı 9 yıl sürmüş olan  evliliklerini karşılıklı anlaşma yoluyla bitirmişlerdir ve tarafların başvurusu ... Aile Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve boşanmaya dair ...tarih, ... esas ve ... karar numarası sayılı karar taraflara...

... AİLE HAKİMLİĞİNE DAVACI:VEKİLİ:KARŞI TARAF/DAVALILAR:KONU: Evlat edinmek için izin talebidir. AÇIKLAMALAR 1-Müvekkilim ... yaşında ve evlidir. Eşiyle birlikte ne kadar isteseler de çocukları olmamıştır. Evlilik kayıtları ... İli, ... ilçesi, ... Cilt Numarası, ... sayfa numarası ve ... kütük sıra numarasındadır.2- Müvekkilim ... yaşındaki ...'i evlat edinmek için...

... AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ESAS NO:SALIVERİLME KARARI İSTEYEN/SANIK:SAVUNUCU:DAVACI:SUÇ: Suç örgütü kurma, örgüte üye olma, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapma.SUÇ TARİHİ: .../.../...KONU: Sanığın salıverilmesine karar verilmesi istemini içerir. AÇIKLAMALAR Şu sebeplerden dolayı sanığın salıverilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz;1- Davaya konu suçtan dolayı yürütülen tahkikat aşamasında hakkında tutuklama...

GENEL SONUÇLAR 1) Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı Borcun ifa edilmesinde halen menfaati bulunan alacaklı, borçludan aynen ifayı ve borcun geç ifasından dolayı uğradığı zararın karşılanmasını ister. Temerrüde düşen borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcun geç ifasından dolayı alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlü olur. (TBK...

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                               …….  DAVACI                   :…….            VEKİLİ                     :…….       DAVALILAR            :……. KONU                      : Arsa Payının Düzenlenmesi AÇIKLAMALAR    : 1-Müvekkilimiz ilin en bilinen binalarından ……………binasının,……. nolu bağımsız bölümün sahibidir. Bina, ……. adresindedir. Tapuda da ……. ili,……. ilçesi, ……. mahallesi ……. Ada ,……. Pafta, ……. Parselde kayıtlıdır. 2-Son yapılan iş hanı genel kurulunda bazı bağımsız...

OlaylarBaşvurucu, emniyet amiri olarak görev yaparken 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (670 sayılı KHK) ile kamu görevinden çıkarılmıştır. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasıyla (FETÖ/PDY) irtibatlı olduğu değerlendirilerek başvurucu hakkında soruşturma başlatılmıştır.Cumhuriyet Başsavcılığı (Başsavcılık) tarafından hazırlanan iddianamede; Emniyet Genel...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın