Blog — Sayfa 107 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-107,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

  Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin...

  Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde dava açmak suretiyle sona erdirebilir.Boşaltma taahhüdünün geçerliliği yazılı olmaya bağlı olup bu taahhüt boşaltma taahhüdünü içermelidir. Ayrıca...

  Türk Borçlar Kanunu’nun 350. Maddesinde kiraya verenin kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla sözleşmeyi nasıl sona erdireceği düzenlenmiştir. Burada önemli olan esaslı bir onarım olması ve kiralananın bu süre zarfında kullanılmasının imkansız olmasıdır. Bu durumda eğer belirli süreli bir kira sözleşmesi varsa sürenin sonunda eğer...

  Kanunun 350.maddesine göre kiraya verenin, kiralanan şeyi kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, kira sözleşmesini; belirli süreli sözleşmelerde belirlenen sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde ise  kiraya ilişkin genel hükümlere...

  Kira sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen, sürekli, rızai ve ivazlı sözleşmeler olup TBK'da kapsamlı bir biçimde düzenlenmiştir ve kanun koyucu tarafından kanunun 299. Maddesinde tanımı yapılmıştır. Kanuna göre kira sözleşmesi kiraya veren tarafın bir şeyin kullanılmasının veya kullanmaya ek olarak yararlanılmasının kiracı tarafa bırakıldığı,...

Ahlak ve Adaba Aykırı Davranışlar Nelerdir? Hayasızca hareketler suçunun oluşabilmesi için toplumun ahlak ve adabına aykırı davranışlarda bulunması gerekmektedir. Kişinin cinsel davranışlar gerçekleştirmesi, cinsel organını göstermesi, halka açık yerde cinsel ilişkiye girmesi gibi davranışlar suç oluşturmaktadır.Herkese açık bir ortamda cinsel ilişkiye girilmesi, mastürbasyon yapılması, cinsel organı...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NEDAVACI MİSARÇI: A….. B….. (T.C.:……………..)ADRES                     VEKİLİ                    :ADRES                    DAVALI MİRASÇI: D….. B…..(T.C.:……………..)DAVA KONUSU    : Vasiyetnamenin tenfizine karar verilmesi talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARİşbu dilekçe ile Mahkemenizden vasiyetnamenin tenfizi talebinde bulunan davacı müvekkil ile davalı kardeş olup, babaları...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NED.NO:2021/…… E.DAVALI MİRASÇI: D….. B…..(T.C.:……………..)ADRES                     VEKİLİ                    :ADRES                    DAVACI MİSARÇI: A….. B….. (T.C.:……………..)DAVA KONUSU    : Yukarıda esas numarası yazılı dosya ile Mahkemenizde ikame edilen vasiyetnamenin iptali talepli davaya cevaplarımızdan ibarettir.AÇIKLAMALARDavacı tarafında Mahkemenizde müvekkil...

Olaylar  Gebelik şekeri konusunda çeşitli tarihlerde televizyon programlarında yaptığı açıklamaları nedeniyle başvurucu hakkında ''uzmanlık dışı bir konuda tıbbi değerlendirme yapmak, bilimsel olmayan açıklamalarla halk sağlığına zarar vermek, açıklamalarıyla reklam yapmak, meslektaşlarını zemmedici açıklamalar yapmak, tıbbi bir konu ile ilgili ihtilafında kendisi ile farklı düşünen hekimlerle etik...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın