Blog — Sayfa 170 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-170,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

8. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2016/1136Karar Numarası: 2016/1136"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İstihkakYukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor...

12. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2019/7271Karar Numarası: 2019/9780"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ...

12. Ceza DairesiEsas Numarası: 2017/5122Karar Numarası: 2018/2516"İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm : BeraatÖzel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Dosya kapsamına göre; sanığın ayrı yaşadığı eşinin babası olan katılanın evine çocuklarını...

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas Numarası: 2012/3328  Karar Numarası: 2012/8399"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İzmir 9. İş Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2012 NUMARASI : 2011/556-2012/76Davacı, davalıya  ait iş yerinde 06.05.2005 -13.05.2011 tarihleri arasında çalıştığını, iş sözleşmesinin devamsızlık gerekçesiyle işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile  bir kısım  işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir. Davalı, davacının...

Ev sahibinin belirlenen sürede kirayı alamamasından dolayı kiracı ile mülk sahibi arasında çeşitli çözüm yolları bulunmakla beraber, taraflar yeri geldiğinde hukuki hakları olmayan çeşitli fiiller işlemektedir Bunlardan biri ev sahibinin kirayı alamadığından mütevellit, kiracın oturduğu taşınmazın kilitlerini değiştirmek ve kiracının eve girişini engellemektir. Böylesi bir...

 6. Hukuk Dairesi 2013/14078 E. , 2014/6778 K.  "İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Bursa 4. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 27/06/2013NUMARASI : 2010/37-2013/621 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava,...

Evlilik birliği içinde doğan çocuğa kural olarak babanın soyadı verilmektedir. Ancak eşlerin ayrılması durumunda çocuğun soyadı konusunda çeşitli görüş ayrılıkları yaşanabilmektedir. Eşler her ne kadar ayrılsa dahi evlilik birliği içinde doğan çocuk babasının soyadını alır ve boşandıktan sonra bu durum devam eder. Ancak çocuğun üstün...

... SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI:VEKİLİ:DAVALILAR:KONU: ... adlı Şirketin feshini istemimizden ibarettir AÇIKLAMALAR 1- Müvekkilimiz ... ile davalılar ... ve ... ../../.... tarihinde .... sayılı ... Gazetesinin ... sayfasında yayınlanan ...  Pazarlama Limited Şirketi'ni kurmuşlardır.2-... Noterliğinden ....... tarih ve .......yevmiye no ile tasdikli şirkete ait karar defterinin .. Sayfasında ......

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın