Blog — Sayfa 297 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-297,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Mirasın Gerçek Reddi Nedir?MK m.609’a göre ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçıların yazılı veya sözlü olarak mirası reddettikleri yönündeki kayıtsız ve şartsız miras beyanlarını Murisin son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri ile miras reddedilir. Bu haklarını kullanabilmeleri için Murisin ölümü ve mirasın...

Devletin MirasçılığıDevletin Mirasçı Olma Sıfatı Var mıdır?İlk üç zümrede mirasçı yoksa eş de sağ değilse ve miras bırakan ölüme bağlı tasarruf ile mirasçı atamamışsa devlet yasal mirasçı sıfatı ile mirası kazanmaktadır. Ayrıca devlet ölüme bağlı tasarruf ile de atanmış mirasçı sıfatına sahip olabilir.Devletin Mirasçı Olmasının...

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Nedir?Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bazı temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir yargı kuruluşudur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), mahkemenin yargı yetkisi ile koruma altına alınan hak ve özgürlükleri düzenlemektedir. AİHS hem bireysel başvuru hakkının hem de...

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Nedir?Mirasın reddi; murisin ölümü üzerine yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her nevi borç ve alacaklarıyla beraber oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanabilir.Miras hukukunda geçerli olan külli halefiyet ilkesi gereği, yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakanın ölümüyle kendiliğinden mirasçılık sıfatını...

Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat)Mirasçılıktan çıkarma, muris ile yakınları arasındaki sosyal, ekonomik ve ailevi bağlar göz önüne alındığında sıkı şartlara bağlanmıştır. Kural olarak muris saklı paylı mirasçılar olan eş ve altsoyun saklı payları üzerinde tasarrufta bulunamaz. Başka bir ifadeyle, mirastan ıskat şartları mevcut değilse muris istemese de...

Hukukta Süreler Nasıl İşler?Mahkeme ya da icra dairesi tarafından sizlere belirli süre içinde ödeme, itiraz, cevap, dava açma gibi işlem yapmanız için gönderilen kağıtlarda süreler öngörülmüş olabilir. Aynı şekilde bir hakkın kullanımı için hak düşürücü ya da zamanaşımı süresi öngörülmüş olabilir. Bu süreler 5-7-10-30 gün,...

Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Nedir?Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, anayasada tanımlanan ve aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile ek protokollerde yer alan temel hak ve özgürlüklerden herhangi birinin ihlali halinde başvurulan bir yargı yoludur.Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapılabilmesi için ihlal edildiği iddia edilen...

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Korunan HaklarAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin düzenlediği haklar sözleşmenin 2 ila 14. maddeleri arasında düzenlenmiştir.Madde; İnsan haklarına saygı yükümlülüğünü, Madde; Yaşam hakkını, Madde; İşkence ve kötü muamele yasağını, Madde; Kölelik ve zorla çalıştırma yasağını, Madde; Kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkını, ...

Türk Ceza Kanunu içerisinde 158. maddede belirtilen kurallara göre nitelikli dolandırıcılık suçunun kapsamı açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu maddeye göre, dini duyguların ve inançların kötüye kullanımı, kişilerin mağduriyetlerinde faydalanılması, kişilerin fiziksel özelliklerinin zayıflığından faydalanılarak dolandırıcılık yapılması nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamı içerisinde değerlendirilir.Bundan farklı olarak, kamu...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın