Blog — Sayfa 30 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-30,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

KONKORDATONUN FESHİ :1-) Konkordatonun Kısmen Feshi  (İİK m. 308/e) :Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı, konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir. Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün...

Mahkemeden konkordato talep ederken bazı belgeler mahkemeye sunulmalıdır. Konkordato talebi için gerekli belgeler kanunda şu şekilde belirtilmiştir;Konkordato ön projesi: Borçların ne zaman, nasıl ve ne şekilde ödeneceğini, gerekli kaynakların nasıl sağlanacağını gösteren projeye konkordato ön projesi denir.Borçlunun mali durumunu gösteren belgeler: Bilanço, gelir-gider tablosu, alacak...

KONKORDATO NEDİR VE ŞARTLARI NELERDİR ?Girişİcra İflas Kanunu’nun İflas Erteleme Hükümleri 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına hakkında kanun” ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklik ile “iflas erteleme” yürürlükten kaldırılmış ve “konkordato” nun kapsamı...

RIZAEN SATIŞ NEDİR?Borçlunun, menkul veya gayrimenkul farketmeksizin hacizli malını satmak üzere ihale yapılmasını beklemeksizin, kıymet takdirinin tebliğinden itibaren yedi günlük süre içerisinde kendisine hacizli malın satışı için yetki verilmesi talebine rızaen satış denir.RIZAEN SATIŞA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?Hacizli mal icra müdürlüğü tarafından açık artırma yoluyla satılır. Haczen...

MAAŞ HACİZ YAZISI GELEN İŞÇİ İLE İLGİLİ İŞVEREN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER İcradan tarafınıza  maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının üzerine tebligatın geliş tarihini yazarak, 7 gün içerisinde cevap vermeniz gerekecektir. Maaş haczi tebligatı alan işverenin yapması gereken  Maaş haczini tebliğ aldığınız tarihten itibaren çalışanınıza...

Maaş Haczi İşveren Tarafından Nasıl Uygulanır? Alacaklının başlattığı icra takibinin kesinleşmesiyle birlikte alacaklı maaş hacizi talebinde bulunur. Bu halde işçinin çalıştığı yere yani işverenine bir haciz müzekkeresi yazılır. Haciz müzekkeresinde, işverene; borçlunun maaşına haciz konulduğu ve borçlunun maaş tutarı ile başka işlenen haciz olup olmadığını bildirmesi...

Birden Fazla Maaş Haczi Olabilir Mi? Borçlu birden fazla alacaklıya borçlu olabilir. Dolayısıyla hakkında açılmış birden fazla icra dosyası da olacaktır. Bu halde borçluya icra takibi başlatan alacaklılar sırayla borçlarını tahsil edeceklerdir. Bu borcun niteliği ve zamanına göre değişmektedir. Yani hangi alacaklının haciz müzekkeresi, işverene ilk...

Nafaka Maaştan Kesilir Mi? Nafaka alacakları içinde maaş haczi konulması mümkündür. Hatta öyle ki nafaka alacakları, diğer alacaklardan daha ayrıcalıklıdır. Borçlu olan kişinin, maaşında daha önce konulmuş bir haciz olsa dahi önce nafaka alacağının haczi için işlem yapılır.Nafaka, her ay düzenli olarak ödenmesi gereken alacak türüdür. Nafaka...

Maaş Haczi Nedir? Maaş haczi, alacaklının borcunu tahsil edebilmesi için hukuki yola başvurmasının bir sonucudur. Borçlunun iş yerinden aldığı maaşın bir kısmına icra yolu ile el konularak borcun tahsil edilmesi sağlanır. Borçlunun kamuda çalışması yahut özel sektörde çalışması önemli değildir. Alacaklının icra takip yoluna başvurması üzerine...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın