Blog — Sayfa 30 / 206
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-30,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

MENFİ TESPİT DAVASI (İİK. Md 72)“Menfi tesbit ve istirdat davaları: Madde 72 – (Değişik: 18/2/1965-538/43 md.) “Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir. İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak...

Kişinin evlendikten sonra sürekli olarak eski sevgilisinden bahsetmesi, eşine karşı "keşke eski sevgilimle evlenseydim, onunla daha mutlu olurdum, seninle evlendiğime pişmanım, ben eski sevgilimi özlüyorum." gibi sözler sarf etmesi, kusur sayılmaktadır. Zira evlilik birliği içerisinde ortak hayat, ancak karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde devam edebilir....

KARAR İÇERİĞİ  Ceza Dairesi         2017/150 E.  ,  2017/6231 K. "İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm : Beraatİstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 26.01.2016 tarihli, 2015/503-2016/33 sayılı direnme kararı, katılan tarafından temyiz edilip, 6763 sayılı Kanun'un 36. maddesiyle değişik CMK'nın 307....

Amerikan tarihindeki en uzun ceza davasıydı ve tek bir mahkumiyet olmadan sona erdi. Beş kişi, son derece çürük kanıtlara dayanarak çocuklara cinsel istismarla suçlandı. Bazı ebeveynler, ritüel istismar ve anaokulunun altındaki tüneller hakkında tuhaf hikayelere inanmaya başladı. Bir zamanlar tarihin en büyük “kitlesel taciz” vakası...

Gelmiş geçmiş en ünlü olan mahkeme karaları arasında Gideon v. Wainwright'ı davası yer alır, çünkü bir ceza davalının, kişisel olarak bir avukat tutamayacak olsalar bile bir avukata sahip olma hakkını tesis etmiştir. Bu ünlü Yüksek Mahkeme davasında, Mahkeme oybirliğiyle, ABD Anayasasının Beşinci ve Altıncı Değişiklikleri...

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA;DAVACI                                           :TC KİMLİK NUMARASI             :ADRES                                             :VEKİLİ                                            :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)DAVALI                                           :KONU                                               : Diploma denklik belgesi verilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)'nın …/…/… tarih ve E….. sayılı işlemin iptali istemimizdir.İŞLEMİN...

  … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA  Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.  DAVACI                               :TC KİMLİK NUMARASI  :ADRES                                 :VEKİLİ                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)ADRES                                  :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)DAVALI                               :ADRES                                 :KONU                                   : Atama İşleminin İptali ve Yürütmenin Durdurulması İstemimizden İbarettir.TEBLİĞ TARİHİ                : …/ …/ …AÇIKLAMALAR                :1-)Müvekkilimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı …………....

…….. BAŞKANLIĞI’NA;DAVACI                                           :TC KİMLİK NUMARASI              :ADRES                                             :VEKİLİ                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)ADRES                                              :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)DAVALI                                           :ADRES                                             :KONU                                               : …/…/… günlü, …. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan… sayılı … Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde yapılanacele kamulaştırma işleminin iptali istemimizdir.TEBLİĞ TARİHİ                           ...

Sürücü belgesinin geri alınması idari yaptırımı, 2198 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlenen bir idari yaptırım olup kanunun aradığı şartların oluşması halinde ilgilinin sürücü belgesinin belirli sürelerle veya süresiz olarak geri alınmasıdır.2198 Sayılı Kanun'da sürücü belgesinin geri alınmasına yol açan sebeplerden bir tanesi de alkol veya...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran