Blog — Sayfa 80 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-80,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

OlaylarBaşvurucu; temizlik işçisi olarak işe başladığı hastanede emekli olana kadar çalıştığını belirterek kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, millî ve dinî bayramlarda çalışma ücretlerinin ödenmesi için dava açmıştır. İş mahkemesi davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. İstinaf talebi üzerine bölge adliye mahkemesi iş mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden...

Çek Kanunu’nun 5. maddesinde, çeke karşılıksızdır işlemi uygulanması halinde çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı hakkında düzenleme yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, hamilin şikâyeti üzerine, karşılıksızdır işlemi gören çeki düzenleyene karşı adli para cezasına hükmolunur. Ek olarak, mahkemece, adli para cezası yanında, çek düzenleme...

……………………………………………………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI                                :VEKİLİ                                 :DAVALI                                :KONU                                    : Veraset İlamındaki yanlış bilgilerin düzeltilmesi talebini içerir dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR1-Müvekkilimizin üvey babası XXXXXX ve annesi XXXXX  XX/XX/2017 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Hastahane kayıtlarında görüleceği üzere müvekkilimizin üvey babası kaza anında ölmüş olup müvekkilimizin annesi hastahanede...

Olaylar  Başvurucu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) ulusal düzeyde denklik verilen yurt dışındaki bir üniversitenin hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra YÖK tarafından başvurucunun lisans diplomasına, ülkede kaldığı sürenin hukuk eğitimi için yeterli olmadığı belirtilerek denklik verilmemiştir. Bunun üzerine başvurucu İdare Mahkemesinde (Mahkeme) dava açmıştır. Mahkeme, devam...

Çeki herhangi bir nedenle kaybeden veya tahrif edenkişi hamilin yerleşim yeri ya da ödeme yerindeki Asliye Ticaret Mahkemelerine başvurarak bu çekin zayi olduğunu belirten bir dilekçe ile çeki iptal ettirebilmektedir.Kimler Çek İptali Davası Açabilir?Bu davayı açmak için yetkili hamil olmak gerekmektedir. Yetkili hamili tanımlamak...

…………………………………………… Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN ADI VE SOYADI    :………………………………………………………… AÇIK ADRESİ    :……………………………………………………….. HESAP NUMARASI    :………………………………………………………….. EV VEYA İŞ TELEFONU    :…………………………………………………………TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ    :……../……../…………. CİLT VE SIRA NUMARALARI    :…………………………………………………………………………… İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ    :……../……../………….                 Yukarıda tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile miktarlarını belirttiğimiz...

Olaylar3.799 m² yüz ölçümünde arsa vasfındaki 1813 ada 768 parsel sayılı taşınmazın tamamı 1/2 oranında İ.M. ile başvurucunun murisi M.M. adına tapuda kayıtlıdır. Aynı mahalledeki 18.870 m² yüz ölçümünde arsa vasfındaki 1813 ada 769 parsel sayılı taşınmazın 14499/18870 hissesi Kooperatif, 4371/37790 hissesi İ.M., 4371/37790 hissesi...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın