Blog — Sayfa 181 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-181,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C. YARGITAY11.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4219 Karar: 2016/6890 Karar Tarihi: 22.06.2016KURUM ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ - HER DAVALI YÖNÜNDEN BELİRTİLEN MİKTARLAR ESAS ALINARAK DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN ALINIP DAVACIYA VERİLMESİNE ŞEKLİNDE AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAYAN BİR İFADEYLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Mahkemece, HMK'nın 297. maddesinde ifade edilen hükmün kapsamına dair...

…………………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NEDOSYA NO: …………………………………….İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN : ………………………………… (TC NO: ……………………………..)VEKİLİ : Av. ……………………………… (TC NO: ……………………………..)KONU : …/…/2015 tarihli hacze karşı istihkak iddiamıza ilişkindir.AÇIKLAMALAR :1- ../../2015 tarihinde bir icra takibinden dolayı, müvekkilimin adresinde haciz yapılmıştır. Yapılan bu hacze istihkak iddiasında bulunuyoruz. Şöyle ki ;2-...

................................. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNEDOSYA NO : 2015/........ Esas.İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN HACZE İTİRAZ EDEN (Üçünü Şahıs) : AD SOYAD VEYA ÜNVANKARŞI TARAF (Alacaklı) : AD SOYAD VEYA ÜNVAN VEKİLİ :BORÇLU : AD SOYAD VEYA ÜNVANKONU : Yukarıda tarafları ve numarası yazılı icra dosyası ile yetkilisi bulunduğum şirkete / şahsıma ait...

İstihkak Davalarının Tarafları Kimlerdir? Mal haciz sırasında borçlunun elinde ise dava açma hakkı üçüncü kişiye aittir. Burada davayı açabilecek üçüncü kişi mal üzerinde hakkı olduğunu iddia eden kişidir. İlla mülkiyetin üçüncü kişiye ait olması gerekmez. Örneğin üçüncü kişinin söz konusu mal üzerinde rehin hakkının bulunması halinde...

Miras hukukunda istihkak davası hakkında, Kanun maddelerinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; “Miras bırakan kişinin ölümünden sonra, terekede mevcut bulunan her türlü mala ve her türlü hakka mirasçılar sahip olur”. Bu kısımda istihkak davası nedir sorusunun yanıtını vermiş olduk. Şimdi de konu ile ilgili birkaç detay vererek devam edelim.Miras Hukuku...

İstihkak Davanın Açılma Süresi Davanın Açılma SüresiK mad. 99’a göre, alacaklının yedi gün içinde istihkak davasını açması gerekir. I- Yedi günlük dava açma süresi; «alacaklının haczi öŞrendiŞi tarihten» deŞil, «icra müdürünün, istihkak davası açması için süre verdiŞini alacaklıya tefhim ya da tebliŞ ettiŞi tarihten» itibaren işlemeye başlar.52 53 şcra...

İstihkak İddiası Nedir? Hacizde istihkak iddiası ileri sürülürse icra memuru tarafından haciz tutanağına yazılır. Eğer durum haciz sırasında öğrenilmemiş ise haczin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içerisinde istihkak iddiası ileri sürülmelidir. Bu şekilde istihkak iddiasında ileri sürülmesi durumunda icra müdürlüğünce alacaklıya durum bildirilir. Alacaklı tarafından üç gün...

İstihkak Davası Nedir ve Nasıl Açılır? İstihkak davası mülkiyeti çekişmeli olan taşınır veya taşınmaz malın kime ait olduğunun tespiti için açılan bir davadır. İstihkak davası yapısı itibariyle ivedilikle görülen bir davadır. Bu nedenle basit yargılama usulüne tabidir. İstihkak iddiası ileri süren kişilerin bu iddialarını haciz işlemini...

İş Kazasının Unsurları Nelerdir? Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar;Kazaya uğrayanın sigortalı olması, Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması, Sigortalının yer ve zaman itibariyle 5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması, Kazada nedensellik “illiyet”...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın