Blog — Sayfa 155 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-155,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Hukuk Dairesi         2015/1687 E.  ,  2015/6049 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 13/05/2013 NUMARASI : 2009/45-2013/222Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 02.02.2009 gününde verilen dilekçe ile mirasçılıktan çıkmanın iptali istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın kabulüne dair verilen 13.05.2013 günlü hükmün Yargıtayca,...

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4-238 E. /367 K. 22.10.2002 tarihli kararı ÖZET: Birbirlerine karsılıklı etkili eylemde bulunan ve doktor raporlarında belirtildigi sekilde yaralanan sanıkların çelisen anlatımları dısında ilk haksız saldırının hangisi tarafından yapılıp, kavgayı kimin baslattıgının kesin bir biçimde saptanamadıgı açıkça görülmektedir. (765 S. K. m. 51, 59, 456,...

 30.12.2006 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu’nun 1896/2006 sayılı Avrupa İlamsız İcra Usulü Hakkında Tüzüğü 31.12.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 12.12.2008 tarihinde ise üye devletler açısından bağlayıcılık kazandı. Avrupa İlamsız İcra Takibi Tüzüğünün kabul edilmesindeki amaç, sınıraşan, çekişmesiz para alacaklarının ilâma bağlanması ve icrasının...

8. Ceza Dairesi 2021/7635 E. , 2021/16240 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Başkasına ait banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması HÜKÜM : MahkumiyetGereği görüşülüp düşünüldü:zOluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın akrabası olan katılana ait kimlik bilgilerini içeren sürücü belgesini ele geçirip kendi fotoğrafını yapıştırdığı ve...

TAZMİNAT DAVASI NEDİR ?İLK OLARAK TAZMİNAT DAVASININ KAVRAMINA BAKALIMGenel olarak haksız fiil ve sözleşmeye aykırılık nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların zarar veren tarafından tazmini amacıyla açılan davalardır. Ancak bununla sınırlı olmayıp birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olarak açılabilir.Maddi tazminat Davası : Hukuka aykırı...

… … NOTERLİĞİ’ NEİHTARNAMEİHTAR EDEN : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :ADRES :İHTAR EDİLEN : ADRES : KONU : …/…/… tarihli sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde, sözleşmenin feshedileceği ve doğabilecek zararların tazminine ilişkindir. AÇIKLAMALAR : İHTAR EDEN VEKİLİ Av.SAYIN NOTER;Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin...

6. Ceza Dairesi 2018/2751 E. , 2021/1051 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hukuki alacağın tahsili amacıyla silahla tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜMLER : MahkumiyetMahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I- Sanık hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: 15.04.2020 gün...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın