Blog — Sayfa 155 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-155,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Kesintisiz olarak işlenen fiillerde tamamlanma ile bitmenin farklı olması teşebbüs açısından sonuç doğurmaktadır. Tamamlanıncaya kadar teşebbüs hükümlerinin uygulanabilmesi mümkündür. Tamamlanmasından sonra ise, icrasına devam edilmekle birlikte tamamlanma gerçekleştiğinden teşebbüsten bahsedilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bu andan itibaren etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması söz konusudur (TCK m. 110). Kesintisiz suç aynı zamanda...

Kesintisiz suçlar, doktrinde zorunlu kesintisiz suç ve muhtemel kesintisiz suç olarak ikiye ayrılmaktadır. Zorunlu kesintisiz suç, kanuni tanımda yer alan hareketin gerçekleşmesiyle doğal olarak belirli bir süre devamlılık arz eden suçlara denmektedir. Kişi özgürlüğünden yoksun kılma suçu (TCK m. 109), konut dokunulmazlığını ihlal suçu (TCK m. 116) zorunlu...

Kesintisiz (Mütemadi) SuçlarKanuni tanımında yer alan fiilin icrasının devam ettiği suçlara kesintisiz suç adı verilmektedir. Bu suçlarda devam eden harekettir. Hareket devam ettiği müddetçe suç işlenmeye devam etmektedir. Suçun sırf hareket suçu ya da neticeli suç olması sonucu değiştirmez. Kanuni tanımda neticenin arandığı hallerde hareket devam ettiği için...

Son Zamanlarda Ülkemizde oluşan bu tür üzücü yangınlar veya kasten tehlikeye sokulması suçlarını bu blogumuzda okuyup ön izlenim alabilirsiniz1- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu Nedir Türk Ceza Kanununda Şu Şekilde Tanımlanmıştır“Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı...

19. Ceza Dairesi 2021/2529 E. , 2021/5616 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ: 6831 Sayılı Kanuna AykırılıkHÜKÜM: MahkumiyetYerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini...

Sebepleri: Hükümsüzlük halleri sınıflandırma nedenleri, başlangıçtaki imkansızlık, hukuka aykırılık ve ahlaka aykırılık olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir.A- Başlangıçtaki İmkansızlık: Hukuki işlem kurulurken, hukuki işlemin konusunun imkansız olmasıdır. Bu durumda hukuki işlem geçersiz olur. Örnek olarak tamamen yanmış bir evin bir alım satım sözleşmesinin...

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İTİRAZIN KESİN KALDIRILMASIBaşvuru genel mahkemeye yapılır. Başvuru İcra Mahkemesine yapılır.Başvuru süresi, borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıldır. Başvuru süresi, borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren 6 aydır.Borçlu, bu davada icra dairesine bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile bağlı değildir. Borçlu, bu davada icra dairesine bildirmiş olduğu itiraz...

.......... SULH HUKUK MAHKEMESİ ..................SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDOSYA NO : CEVABA CEVAP VEREN DAVACI : TC NUMARASI VEKİLİ : Av... Baro Sicil No - Tc No :KARŞI TARAF (DAVALI) : TC NUMARASIKONU : Düplik Dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR :1- Davacı tarafından açılan dava ile ilgili olarak evvelce mahkemenize sunmuş olduğumuz ilk itirazlarımızı ve cevaplarımızı tekrar ediyoruz.2- Bu arada...

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Esas Sayısı:2021/53 Karar Sayısı:2021/41 Karar Tarihi:24/6/2021 R.G. Tarih – Sayı:Tebliğ edildi.   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU: 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 166. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinin iptaline karar verilmesi talebidir. OLAY: Tapu iptal ve tescil ile kira bedelinin tazmini, tescilin mümkün olmaması...

1) MECLİS ARAŞTIRMASI Belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.2) GENEL GÖRÜŞME Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.3) MECLİS SORUŞTURMASI Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında yapılan soruşturmadan ibarettir.4) YAZILI SORU Yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın