Blog — Sayfa 155 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-155,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

TAZMİNAT DAVASI NEDİR ?İLK OLARAK TAZMİNAT DAVASININ KAVRAMINA BAKALIMGenel olarak haksız fiil ve sözleşmeye aykırılık nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların zarar veren tarafından tazmini amacıyla açılan davalardır. Ancak bununla sınırlı olmayıp birbirinden farklı birçok hukuki gerekçeye dayalı olarak açılabilir.Maddi tazminat Davası : Hukuka aykırı...

… … NOTERLİĞİ’ NEİHTARNAMEİHTAR EDEN : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES : VEKİLİ :ADRES :İHTAR EDİLEN : ADRES : KONU : …/…/… tarihli sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde, sözleşmenin feshedileceği ve doğabilecek zararların tazminine ilişkindir. AÇIKLAMALAR : İHTAR EDEN VEKİLİ Av.SAYIN NOTER;Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin...

6. Ceza Dairesi 2018/2751 E. , 2021/1051 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇLAR : Hukuki alacağın tahsili amacıyla silahla tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜMLER : MahkumiyetMahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: I- Sanık hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kurulan hükmün incelenmesinde: 15.04.2020 gün...

POLİS (KOLLUK KUVVETLERİ) HANGİ DURUMLARDA KİŞİLERİ VE ARAÇLARI DURDURABİLİR?Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Madde 4/A’ ya göre;Polis, kişileri ve araçları;1) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,2) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,3) Hakkında yakalama emri ya...

Eşini evden kovan erkek kusurludur. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2016/24716   Karar Numarası: 2018/10846"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından; kusur belirlemesi, reddedilen tazminatlar,...

   Eşiyle ilgilenmeyen, hamilelik ve doğum sırasında eşinin yanında olmayan eş tam kusurlu sayılır. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2020/1277   Karar Numarası: 2020/2521"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge...

   Ekonomik şiddet, toplumsal ve ekonomi yapıda dezavantajlı olan bireylerin ekonomik özgürlükleri ve bu özgürlüğün oluşum sürecindeki negatif etki ve engelleri tanımlar. Evlilikte aşırı cimri davranmak, ekonomik şiddet kapsamında değerlendirilir. Boşanmaya sebebiyet veren bu davranışlar sonucu maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Örnek Yargıtay Karar’ını...

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayı gerekir, işçi bayramda çalışmaya zorlanamaz. Çalışmaya zorlanan işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2011/33689 Karar Numarası: 2013/25433 "İçtihat Metni"MAHKEMESİ:İŞ MAHKEMESİDAVA:Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla...

Boşanma davalarında bir eşe yükletilen kusur, başka bir olayda diğer eş için de geçerli olur. Yargıtay kararları somut olaylara göre verildiği için “erkek” veya” kadın” ibareleri kullanılır. Fark olduğu zannedilmemelidir. Mevcut olayda ise erkeğin bazı akrabaları ile görüşmeyi reddeden, bayram ziyareti yapmayan eşin kusurlu sayıldığı...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın