Blog — Sayfa 138 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-138,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA (     ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNEİSTİHKAK İDDİASINAİTİRAZ EDEN         :ADRES                      :……………………………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan hacze karşı sunulan istihkak iddiasına itirazlarımızın sunumudur. AÇIKLAMALARAlacaklı müvekkil tarafından ikame edilen, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası (EK-1) ile dosyanın borçlusu D…. E….’nin mallarına...

OlaylarBir cemaat vakfı olan başvurucuya ait taşınmazlar -bazıları kısmen, bazıları tamamen- belediye tarafından yol yapımı amacıyla kamulaştırılmıştır. Ancak kamulaştırma işleminden sonra söz konusu taşınmazların kentsel sit alanı sınırları içinde kaldığının tespit edilmesi nedeniyle yol olarak kullanılması mümkün olmamıştır. Kamulaştırma işlemini gerçekleştiren belediyenin müteaddit defa Koruma...

TCK Madde 125- Hakaret Suçu Nedir? TCK  Madde 125 de hakaret suçu düzenlenmiştir. Kanuna göre hakaret suçunun oluşabilmesi için, mağdura karşı somut bir fiil ya da olgu isnat edilmeli veya sövmek fiili işlenmelidir. Bu somut fiil veya olgunun, mağdurun şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olması gerekmektedir. Hakaret suçu...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ (     ) İCRA HAKİMLİĞİNEİCRANIN GERİ BIRAKILMASITALEBİNDE BULUNANDAVACI (BORÇLU) ADRES                      :………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :DAVALI(ALACAKLI): ADRES                      :…………………TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan icra takibinin geri bırakılmasına karar verilmesi talebimizdir.AÇIKLAMALARAlacaklı tarafından davacı müvekkil A….. B….. aleyhine Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası...

Olaylar  Özel bir şirket çalışanı olan başvurucu, bu şirketin hizmet sağladığı bir devlet hastanesinde görev yapmaktadır. Kurum yöneticilerinden birinin başvurucuya görevi için tahsis edilmiş bilgisayardaki WhatsApp yazışmalarını görmesi ve bu yazışmaların içeriklerini temin etmesi üzerine başvurucunun iş sözleşmesi feshedilmiştir.Başvurucunun işe iade istemli açtığı dava sonucunda...

Tehdit Suçu Nedir? Tehdit suçu, hürriyete karşı işlenen bir suç olup Türk Ceza Kanunu‘nun 106. maddesinde tanımlanmıştır. Bir kişiye karşı gerçekleştirilen kendisine veya yakınına haksız ve hukuka aykırı bir zarar verileceğine ilişkin bildirime tehdit denir. Tehdit fiili kişilerin ruh dinginliğini ve iç huzurunu bozan bir fiil olup...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE İcra Dosya No: Ankara …İcra Müdürlüğü 2021/…… E. İhtiyati Tedbir, Takibin Durdurulması Taleplidir. ŞİKAYET EDEN(BORÇLU)               : ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :(ALACAKLI)           ...

OlaylarBaşvurucu İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışmakta iken arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nedeniyle işine son verilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, Kaymakamlığa yakın mesafede bulunan bir parkta her gün saat 13.00 sıralarında oturma eylemi yapmaya başlamıştır. Kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen parkta sloganlar atarak eylemine devam eden başvurucu gözaltına...

TCK 86. Maddesi Kasten Yaralama Suçu Nedir? TCK madde 86 – Kasten Yaralama Suçu , kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin cezalandırılacağını hükme bağlamıştır.Vücuda acı vermek: Bedende az veya çok duyulan, her türlü maddi-fiziksel acıyı ifade eder. Bu...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA ……İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE MTS /İcraTakip No:2021/12345 Esas TAKİBİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. BORCA İTİRAZ EDENBORÇLU                  :ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :ALACAKLI             :VEKİLİ                     :Av. A…….. B……..ADRES                      :………………………………………….. Kartal İSTANBULT.KONUSU              :Müdürlüğünüz tarafından tebliğ edilen 18.06.2021 tarihli ödeme emrine yasal süresi içerisinde itirazımın (BORCA İTİRAZ) sunulması, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun takibin...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın