Blog — Sayfa 84 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-84,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYICI MERASİM (KESİNLEŞMESİ)Alacaklı, ihtiyaten haczedilen malları kesin hacze dönüştürmek ve bu anlamda satış talep etme yetkisine kavuşabilmek için tamamlayıcı merasimi gerçekleştirmek zorundadır.Alacaklı, ihtiyati haciz kararının uygulanmasından itibaren 7 gün içerisinde borçlusuna karşı takip başlatmalı veya bir alacak davası açmalıdır. Aksi taktirde ihtiyati haciz...

İhtiyati Haciz Kararı (İİK 257) İhtiyati haciz, alacaklının muaccel olan para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için mahkeme kararıyla borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır.İhtiyati haciz dava açılmadan veya takip başlatılmadan önce de yapılabilir. Alacaklı borcun zamanında ödenmemesinden endişe duyuyorsa, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasını...

Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre Tasarrufun iptali davalarında zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süre vardır.İİK 278. ve devamı maddelerine göre borçlu tarafından, “ivazsız” veya “aciz halinde” yapılan tasarrufların butlan kabul edilmesi; borçlunun aciz halinin doğmasından veya iflasının açılmasından geriye doğru aciz haline veya iflas etmesine sebep olan...

Tasarrafun İptali Davası Nedir? Tasarrufun iptali davası; alacağını icra takibi yoluyla borçludan tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde gayrimenkul veya menkul mallarına ilişkin mal kaçırmak saiki ile yapmış olduğu tasarruflarını iptal etmek amacıyla, borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açtığı bir dava türüdür.Tasarrufun...

ALANYA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜDOSYA NO: 2022/…..Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız borçlusu ………..’ya göndermiş olduğumuz ödeme emrini içerir tebligat, ……. adresinden iade olmuştur.Bu nedenle gönderilen ödeme emri bila döndüğünden ve gönderilen adres Ticaret Sicil Müdürlüğü nden gelen adresle aynı olduğundan ayrıca dosyamızdan aynı borçlu için aynı adrese m.35‘e göre...

Ödeme emrinin 35’e göre tebliğ talebi Tebligat Kanunu’nun 35 maddesi uyarınca yapılır. Kanunun 35 maddesine göre; Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres...

Borçlunun mernis adresine tebligat talebi, Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesi uyarınca yapılır. Kanunun 21/2 maddesine göre; Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın