Blog — Sayfa 112 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-112,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

YAŞ MEYVE ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ A- TANIMLAR: SATICI: ……………. /Adresi  ALICI: …………./Adresi  ÜRÜN: sözleşmeye konu olan ve alım satıma konu eşyalar ile doğal ürünler ile ilgilidir.  B-SÖZLEŞMENİN KAPSAMI: 1- Bu sözleşmenin konusu, iş bu sözleşme ekinde EK.-1 olarak belirlenen ÜRÜN’lerin bu sözleşmede belirlenen hüküm ve şartlara bağlı olarak...

TCK'da nedensellik bağının tanımı verilmemiş ve bu hususta açık bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak “netice sebebiyle ağırlaşmış suç”u düzenleyen 23. maddede: “Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi hâlinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir” hükmü...

"Bu kuramın sebep kavramını, hukuka ve adalet duygusuna aykırı düşecek derecede genişlettiği ileri sürülmektedir. Şartın şartı şeklinde zincirleme mantığın duracağı sınır bilinmez. Her adam öldürme suçunda tabancayı icat edenin suça neden olduğunu bu kurama göre ileri sürmek belki de mümkün olacaktır. Hastalıktan yeni kalkmış bir kimsenin, kendisinin ve şoförün...

Ceza yargılamasında en çok tartışılan ve karışıklığa sebep olan delillerden birisi, görüntü ya da ses kayıtlarını içeren kasetlerdir. Çok kere, bu kasetlerin, kim tarafından, nerede ve nasıl elde edildiğine bakılmaksızın, hukuka aykırı olduğu kabul edilmekte ve ikamesine izin verilmemektedir. Oysa ses ve görüntü kayıtlarının, kayıtsız koşulsuz, hukuka aykırı...

Müşteki Vekili, Hazırlık Soruşturmasındaki Dinlemede Bulunabilir mi? Uygulamada, hazırlık soruşturması sırasında, mağdur dinlenirken, yanında vekili de hazır bulundurulmaktadır. Oysa CMK’nın 236 maddesi uyarınca; “(1) Mağdurun tanık olarak dinlenmesi halinde, yemin hariç, tanıklığa ilişkin hükümler uygulanır...

Yasal Düzenleme: 5271 sayılı Kanunun 234. maddesinde mağdur ile şikâyetçinin hakları düzenlenmiştir. Buna göre; mağdur ile şikâyetçi, vekili yoksa, baro tarafından kendisine bir avukat görevlendirilmesini isteme hakkına sahiptir. Mağdur, on sekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malul olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi...

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), yargılama süjelerini düzenlerken, “suçtan zarar görene” özel bir önem vermiş, CMUK’da bulunmayan birçok yetki ve hak tanımıştır. Bu suretle CMK, kişisel iddiayı güçlendirmiş; maddi gerçeğin ortaya çıkartılması açısından kişisel iddianın önemini perçinlemiştir. Ancak Adalet Komisyonu aşamasında, bu husustaki düzenlemelerde aşırılığa kaçılmış, modern ceza...

CMK’nın 231. maddesine 5560 SY ile eklenen “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kurumu, Batılı ülkelerde uzun zamandır mevcuttur. Kurum 1950’li yıllardan bu yana Kara Avrupası hukuk sistemlerinde varlığını sürdürmektedir. Uygulama önce AngloSakson hukukunda ortaya çıkmış ve daha sonra Avrupa ülkeleri ceza kanunlarında yerini bulmuştur. Örneğin Fransız hukukunda 02.02.1945 tarihli...

T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9422 Karar: 2018 / 1089 Karar Tarihi: 01.03.2018ÖZET: Mahkemece sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak düzenlenen bilirkişi raporlarındaki hukuki yorumların hükme esas alınması doğru değildir. Mahkemece yapılacak iş, sözleşme hükümlerine göre davalının sözleşme hükümlerini ihlal edip etmediğini maddi vakıalara...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 2380 Karar: 2018 / 1912 Karar Tarihi: 14.05.2018ÖZET: Taraflar arasında düzenlenen 13.03.2012 tarihli taşeronluk sözleşmesi uyarınca davacının yapmış bulunduğu işlerin bedeli; alınan bilirkişi raporuna göre 52.580,00 olarak saptanıp, davacı talebinin bu kısmının kabulünde bir isabetsizlik yok ise de, davacının...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın