Blog — Sayfa 25 / 174
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-25,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

                   … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  DAVACI                                            : TC KİMLİK NUMARASI                         : ADRES                                             : VEKİLİ                                            :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                            : ADRESİ                                            : KONU                                               :İyiniyetli 3.kişi konumunda olan müvekkilimizin davaya konu taşınmaza dair...

SENDİKAL TAZMİNAT TUTARI NASIL BELİRLENİR? Yukarıda belirtmiş olduğumuz sebeplerden birinin varlığı halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedileceği Kanun`da belirtilmiştir. . Görüldüğü üzere Kanun sendikal tazminatın alt sınırını belirlemiştir. Ancak bu konuda üst sınırın nasıl belirleneceğine dair Kanun`da düzenleme söz konusu değildir. Bu nedenle Yargıtay, uygulamada...

HANGİ HALLERDE SENDİKAL TAZMİNAT SÖZ KONUSU OLUR? Sendikal tazminata ilişkin düzenleme içeren 6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nun 25 inci maddesinde; “(1) İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına...

Burada şu hususu belirtmek gerekir ki 4/1-a(SSK) ve 4/1-b(Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların hangi hallerde uğradıkları kazaların iş kazası sayılacağı ayrı ayrısayılmıştır . 4/1- a(SSK) kapsamındaki sigortalıların; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi...

KİMLER İŞ KAZASI SİGORTASI KAPSAMINDA GÜVENCEYE ALINMIŞTIR? 4/1-a(SSK) ve 4/1-b(Bağ-Kur) sigortalıları iş kazası sigortası kapsamında sayılmıştır. Bunun yanında “Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar” arasında sayılanlardan (Ki bu kişilerde 4/1-a(SSK) kapsamında sigortalı olarak sayılırlar. );  Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında, ...

İŞ KAZASI SİGORTASI-İŞ KAZASI KABUL EDİLEN HALLER İş kazaları, istenmeyen durumlar olsa da çeşitli ihmaller nedeniyle Ülkemizde hiçte azımsanmayacak oranlarda gerçekleşmektedir. Bizde bu yazımızda 5510 s. Kanun1 kapsamında iş kazasına ve iş kazası sigortasına ilişkin açıklama getireceğiz. Sosyal Güvenlik Hukuku, içerisinde bireyleri çeşitli risklere karşı korumak amacıyla getirilmiş bir takım...

Sigortalıların, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının tespit edildiği veya ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına tabi olduğu tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmayacaktır. Diğer taraftan, nüfus kütüğünde ilk defa kayıtlı olan doğum tarihinin; Nüfus kütüğünün yenilenmesi sırasında, yeni kütük kayıtlarına, Nüfus kütüklerinin naklinde, yeni nüfus idaresi kayıtlarına, Türk vatandaşlığına geçenlerin...

YAŞ DÜZELTMESİ(YAŞ TASHİHİ)-EMEKLİLİĞE ETKİSİSosyal güvenlik hukukunda bazı haklardan yararlanma ya da yararlanamama belirli yaş koşuluna bağlıdır. Özellikle emeklilik için prim, sigortalılık süresi gibi şartların yanında yaş şartı da aranmakta olup, diğer koşullar yerine getirilse de yaş koşulu yerine getirilmemesi durumunda kişinin emekli olması mümkün olmamaktadır. Ülkemizde çeşitli sebeplerle(nüfusa geç...

T.C YARGITAY .Hukuk Genel Kurulu Esas: 2011/ 280 Karar: 2011 / 170 Karar Tarihi: 15.04.2014Yargıtay KararıMAHKEMESİ : Ankara 18. Asliye Hukuk MahkemesiTARİHİ : 22/12/2010NUMARASI : 2010/451-2010/457Taraflar arasındaki “Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 18.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne  dair verilen 05.05.2009 gün ve 2007/158-2009/154 sayılı kararın incelenmesi...

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2010/ 32724 Karar: 2011 / 15605 Karar Tarihi: 07.07.2014Yargıtay KararıMAHKEMESİ : İzmir 4. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 29/07/2010NUMARASI : 2010/537-2010/1071Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran