Blog — Sayfa 142 / 302
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-142,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/12937 Karar: 2016/2555 Karar Tarihi: 01.03.2016MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ - MURİSİN NÜFUS KAYIT BİLGİLERİ VE ADRESİ ARAŞTIRILMADIĞI BU HUSUSLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN SORULMADIĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Murisin ve mirasçılarının nüfus kayıtları ile adreslerinin belirlenmesi, bu bilgilerin elde edilebilmesi için bütün imkanların kullanılması gerektiği kuşkusuzdur. Ne...

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/16277 Karar: 2016/2733 Karar Tarihi: 03.03.2016MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ İSTEMİ - MURİSİN MİRASÇILARININ VE MİRAS PAYLARININ BELİRLENMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: Dava, mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir. Somut olayda; dosya içerisindeki nüfus kayıtlarına göre, muris ...

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/12867 Karar: 2016/2952 Karar Tarihi: 08.03.2016MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI - MURİSE AİT TAŞINMAZ VARSA TAPU KAYDI VE DAYANAĞI BELGELERİN GETİRTİLİP MURİSİN MİRASÇILARININ GERÇEKTE KİMLER OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Murise ait taşınmaz varsa tapu kaydı ve dayanağı belgelerin getirtilip, taraflardan tüm delilleri sorularak...

T.C. YARGITAY2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/13927 Karar: 2016/5499 Karar Tarihi: 21.03.2016BOŞANMA DAVASI - DAVANIN YABANCILIK UNSURU TAŞIYIP TAŞIMADIĞI - İŞİN ESASININ TÜRK HUKUKUNA GÖRE İNCELENMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: Türk Vatandaşlığı Kanununun maddesinin (1.) fıkrası uyarınca; “..doğumla Türk vatandaşı olup da, vatandaşlıktan çıkma izni alanların ve bunların vatandaşlıktan...

T.C. YARGITAY21.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4562 Karar: 2016/7793 Karar Tarihi: 03.05.2016KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ - TÜRK VATANDAŞI OLMA ŞARTI ARANMAKSIZIN YURTDIŞINDA GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİ BORÇLANMA HAKKI OLDUĞUNUN TESPİTİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Davacı, Türk Vatandaşı olma şartı aranmaksızın yurtdışında gerçekleşen çalışma sürelerini borçlanma hakkı olduğunun tespitine, aksi yöndeki Kurum işleminin...

T.C. YARGITAY23.Ceza Dairesi Esas: 2015/11475 Karar: 2016/5775 Karar Tarihi: 04.05.2016NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU - SANIKLARIN HİLE OLUŞTURACAK EYLEMİNİN BULUNMADIĞI - KURUM TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ ÖDEMENİN SANIKLAR TARAFINDAN FAİZLERİ İLE BİRLİKTE GERİ ÖDENDİĞİ - YÜKLENEN SUÇUN UNSURLARININ OLUŞMADIĞI - HÜKMÜN ONANMASIÖZET: Ölenin nüfus kaydının katılan kurum tarafından incelenmiş olması halinde,...

Türk Eş Vefat Ederse Yabancının Vatandaş Olma Hakkı Kaybolur mu? Bir yabancı en az 3 yıl bir Türk ile evli kalmış olmak koşulu ile Türk vatandaşı olma hakkını kazanır. Bu hakkını kullanma inisiyatifi kendisine bırakılmıştır. İster bu hakkı elde ettiği gün Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir, isterse...

Boşanma Durumunda Türk Vatandaşlığı Biter mi? Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olan bir kişi, herhangi bir sebepten dolayı Türk eşinden boşanmak isterse vatandaşlığı olduğu gibi devam eder. Evliliğinin sonlanması vatandaşlığını etkilemez. Bir Türk vatandaşının bir Suriyeli ile evlenmesi ona Türk vatandaşlığı kazandırmaz....

Başvuru Makamı ve Usul Başvurular yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin özel vekâletname ile yapılır. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ergin olmayan veya ayırt etme gücünden yoksun bulunan kişilerin vatandaşlıkla ilgili başvuruları veli ya da vasileri tarafından yapılır. Müracaat ve işlemlerde yabancı kimlik...

Genel Hükümlere Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması:İlgili Kanun Maddesi5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;Kendi millî kanununa, vatansız ise 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın