Blog — Sayfa 130 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-130,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

    2. Hukuk Dairesi         2016/14468 E.  ,  2017/443 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, karşı davasının reddi, kusur belirlemesi, velayet ve tazminatlar yönünden;...

12. Ceza Dairesi         2017/150 E.  ,  2017/6231 K."İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm : Beraatİstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 26.01.2016 tarihli, 2015/503-2016/33 sayılı direnme kararı, katılan tarafından temyiz edilip, 6763 sayılı Kanun'un 36. maddesiyle değişik CMK'nın 307. maddesinin 3....

    2. Hukuk Dairesi         2014/20635 E.  ,  2015/9686 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı BoşanmaTaraflar arasındaki "boşanma" ve "karşı boşanma" davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, taraflarca temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için...

   Hukuk Genel Kurulu         2018/559 E.  ,  2020/261 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 13. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın bir kısım davacılar yönünden açılmamış sayılmasına, davacı ...

    8. Hukuk Dairesi         2016/14010 E.  ,  2020/2504 K."İçtihat Metni"İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Tapu İptali ve TescilTaraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacılar vekili ve davalılardan ...

    Hukuk Genel Kurulu         2020/168 E.  ,  2020/394 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 15. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda...

    14. Hukuk Dairesi         2019/3186 E.  ,  2020/4622 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 07/03/2019 gün ve 2016/16109 Esas, 2019/2079 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti....

    Hukuk Genel Kurulu         2017/599 E.  ,  2020/431 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “sözleşmenin feshi ve bedel iadesi” istemine ilişkin davadan dolayı yapılan yargılama sonunda, Bursa 1. Tüketici Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacının temyizi üzerine Yargıtay 13. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda...

    Hukuk Genel Kurulu         2017/1255 E.  ,  2020/423 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “ecrimisil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece...

   Hukuk Genel Kurulu         2017/1210 E.  ,  2020/548 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki "taşınmaz maliki ile davacı murisinin aynı kişi olduğunun tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 16. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen görevsizlik kararı davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın