Blog — Sayfa 266 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-266,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Yargı Harçları 2018A) Mahkeme harçları: (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde I- Başvurma harcı: Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini,...

Türk Medeni Kanunu`nun 166.maddesinin 3. fıkrasında anlaşmalı boşanma davasının şartları şöyledir:a) Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır,Evlilik bir yıldan az sürmüşse tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları mümkün değildir. Davanın açıldığı tarih itibariyle evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır. Aksi takdirde açılan dava reddedilir. Taraflar...

Boşanma davaları için verilecek vekaletnamelerin örneği (Boşanma davaları için verilecek vekaletnamede fotoğraf bulunması zorunlu olduğu için notere vesikalık fotoğrafınızı da vermeniz gerektiğini unutmayınız):Aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla...

Noterlerde bunun için kullanılan şablonlar kullanılmaktadır. Bu nedenle sıralamaları farklı olsa da genel vekaletname örnekleri hemen hemen birbirine benzer. Vekaletnamede yazılan her konuda avukatınıza yetki vermiş olursunuz.Genel vekaletname örneği şöyle olmalıdır:Beni/bizi leyh ve aleyhim(iz)de açılmış veya açılacak bilumum davalardan, ihtilaflardan ve icra takiplerinden dolayı T.C....

Bir avukata vekaletname çıkarmaya karar verdiğinizde, bir notere gidip bu isteğinizi beyan etmeli ve yanınızda şunları bulundurmalısınız:Vekalet vereceğiniz avukat veya avukatların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numaralarıNüfus cüzdanı ya da pasaport,Boşanma davası için vekalet veriyorsanız iki adet fotoğraf.Ayrıca, vekaletnameyi verecek taraf şirket ise imza sirküleri ve yetki...

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile verilen denetim süresi, suç işleyen ancak Mahkemece tabiri caizse kendisine suç işlememesi ve toplum düzeninin gerekliliğine uygun bir şekilde yaşadığını ortaya koyacak kendisinin Devlet eliyle bir nevi kontrol edileceği süreyi ifade etmektedir.Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık,...

a)Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası veya adli para cezası olması,b) Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,c) Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın