Blog — Sayfa 185 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-185,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/14762 Karar: 2016/2545 Karar Tarihi: 01.03.2016TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - SATIŞIN MÜLKİYETİN TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL EDİLMESİ İLE GEÇERLİLİK VE ALENİYET KAZANACAĞI - DAVA KONUSU PAYIN DAVALI ADINA TESCİL EDİLDİĞİ - İŞİN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Ayrıca, TMK'nın 732....

T.C. YARGITAY14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/15450 Karar: 2016/2543 Karar Tarihi: 01.03.2016TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI - SATIŞIN MÜLKİYETİN TAPU KÜTÜĞÜNE TESCİL EDİLMESİ İLE GEÇERLİLİK VE ALENİYET KAZANACAĞI - DAVA KONUSU PAYIN DAVALI ADINA TESCİL EDİLDİĞİ - İŞİN ESASI HAKKINDA BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: TMK'nın 732. maddesi...

Suçtan zarar gören kişinin, Cumhuriyet savcısının açtığı kamu davasında, Cumhuriyet savcısının yanında, Ceza Yargılama Yasası'nın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri sahip olarak yer almak istemesine, kamu davasına katılma (müdahale) adı verilmektedir.   Kamu Davasına Müdahale İstemi DİLEKÇE ÖRNEĞİ … CEZA MAHKEMESİ’NE  DOSYA NO                                      : MÜDAHALE TALEBİNDEBULUNAN                                      : TC KİMLİK NUMARASI                        : ADRES                                             :  VEKİLİ                                            : ADRES                                            ...

Kamulaştırmasız El Atma Kamulaştırmasız el atma, idarenin, bir kişiye ait taşınmazı bilerek veya bilmeyerek kamulaştırmaya ilişkin usul ve kurallarına uymaksızın ve bir bedel ödemeksizin işgal ederek kamu hizmetine tahsis etmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Kamulaştırmasız el atmadan söz edilebilmesi için, kişiye ait gayrimenkulün idarece (kamu hizmetinde kullanılmak amacıyla)...

   KAMULAŞTIRMA NEDİR? Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir.Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur. Kamulaştırma Şartları Nelerdir ? İleride ayrıntılarını açıklayacağımız üzere, kamulaştırma işleminin gerçekleştirilebilmesi...

T.C. YARGITAY3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/10495 Karar: 2016/9366 Karar Tarihi: 16.06.2016TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HUKUKİ NEDENİNE DAYALI ALACAK İSTEMİ OLDUĞU - UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Davacının talebi TMK'nun .. .maddesinde düzenlenen "nişanın bozulmasına dayalı maddi tazminat" istemi kapsamında olmayıp, sebepsiz zenginleşme hukuki...

T.C. YARGITAY19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/2068 Karar: 2016/10869 Karar Tarihi: 16.06.2016İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - MAHKEMECE YETKİ İTİRAZININ DİNLENEBİLİR OLMADIĞI - SAFAHAT İÇİNDE DAVADA USULÜNE UYGUN OLARAK SÜRESİNDE YAPILMIŞ BİR YETKİ İTİRAZI BULUNMADIĞI - YETKİ İTİRAZININ REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Mahkemece, yetki itirazının dinlenebilir olmaması sebebiyle, reddine...

T.C. YARGITAY20.Hukuk Dairesi Esas: 2016/5753 Karar: 2016/7425 Karar Tarihi: 22.06.2016İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - DAVACININ İŞİNİ YAPTIĞI YER ADRESİNDEKİ İŞ MAHKEMELERİNİN YARGI ALANINDA KALDIĞI - DAVACININ SEÇİMLİK HAKKINI KULLANARAK YETKİLİ OLAN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİNDE DAVA AÇTIĞIÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacının işini yaptığı yer adresinin "...

AİLE İKAMET İZNİ BAŞVURUSUT.C. vatandaşı ile evli yabancı uyruklu kişiler nüfus işlemlerinin ardından ikamet izni almak zorundadır.Türk vatandaşlarının veya ikamet iznine sahip yabancıların eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı çocuğuna her defasında üç yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni verilir.Türkiye'de  herhangi bir sebeple ikamet izni alan yabancı...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın