Blog — Sayfa 42 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-42,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Kanunda belirlenen boşanma sebeplerinin varlığı halinde, resmi memur önünde kanuna uygun bir şekilde yapılan evlilik hakim kararıyla sona erdirilebilir. Evliliğin sona ermesi anlaşmalı veya çekişmeli boşanma şeklinde gerçekleşebilmektedir.Türk Medeni Kanunu madde 161 ve devamında düzenlenen boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi, yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA ( ) İCRA CEZA MAHKEMESİNE ŞİKAYETE İTİRAZ EDENBORÇLU                  : ADRES                      :…VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :ŞİKAYETTE BULUNANALACAKLI             : ADRES                     :…………TALEP KONUSU   : Müvekkil aleyhine yapılan şikâyete karşı savunmalarımızın sunumu ve tahliye talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARMüvekkil A… B…’nin alacaklı C… D…’ye olan borcunun ödenememesi üzerine, alacaklı tarafından Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….....

OlaylarBaşvurucuların dört işyeri ve bir daire olmak üzere beş bağımsız bölümünün bulunduğu bina 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı olarak tespit edilmiş ve yıktırılmıştır. Taşınmaz üzerindeki kat mülkiyeti, yıkım işleminden sonra müşterek mülkiyete dönüştürülmüştür. Paydaşlarca yapılan toplantıda, yıktırılan apartmanın...

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar Türk Medeni Kanunu madde 173 kadının, boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermektedir. Ancak kocanın soyadını taşımanın mümkün olabilmesi için belirli koşulların varlığı gerekmektedir.Kadın, boşandığı kocasının soyadını kullanmak isteyebileceği gibi, koca veya kadın bu iznin kaldırılmasını da talep edebilir. Burada iki dava söz...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA ( ) İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNESANIK                       :ADRES                      :…………MÜDAFİİ                  :ADRES                      :TELEFON                :MÜŞTEKİ                : ADRES                     :…………TALEP KONUSU   : Müvekkil aleyhine yapılan şikâyete karşı savunmalarımızın sunumu ve tahliye talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARMüşteki C….. D…. ve müvekkil A….. B….. arasında, müvekkilin müştekiye olan borcuna istinaden bir adet …Bankası  …Şubesi’nin …seri numaralı, ../../….keşide tarihli, keşide yeri …...

İtiraz Konusu KuralKullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmiş kişinin, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar...

Etkin Pişmanlık Nedir? Kimler Etkin Pişmanlıktan Faydalanabilir? Suç; hukuki şartlar ile uygunluk taşımayan kusurlu davranışlar olarak tanımlanabilir. Bu noktada, hukuk dünyasının en merak edilen kavramlarından birisi olan etkin pişmanlık öne çıkar.Etkin pişmanlık; tahmin edilebileceği gibi bir insanın işlemiş olduğu suçtan bir süre sonra kendi hür iradesi...

    13. Hukuk Dairesi         2015/24960 E.  ,  2017/12297 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı avukata verdiği vekaletnameye...

    8. Hukuk Dairesi         2017/6122 E.  ,  2017/14423 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Nüfusta Soyadı Değiştirilmesi İstemliTaraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği...

    4. Hukuk Dairesi         2021/14845 E.  ,  2021/2469 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi MAHKEMESİ : Ankara 12. Asliye Ticaret MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 02.06.2021...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın