Blog — Sayfa 42 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-42,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Ödenmeyen Senet İçin İhtiyati Haciz Kararı Alınabilir mi?  İhtiyati haciz, bir para borcu için yetkili ve görevli Mahkemelerden alınabilecek geçici el koyma imkanı sağlayan bir hukuki yoldur. Senedin vadesi gelmesine karşın ödenmemesi durumunda Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alınarak borçlunun mal kaçırmasına en olunabilir. Bu durumda mahkeme...

Ödememe Protestosu Çekildikten Sonra Ödenmeyen Senet İçin İcra Takibi Vade tarihi gelmesine rağmen senedin ödenmemesi durumunda kambiyo senetlerine özgü takip yolu ile icra işlemleri başlatılabilir. Bunun için senette yetki kuralı belirlenmişse bu yerde, belirlenmemişse borçlunun ikametgahının bulunduğu yerde, senetteki ödeme yerinde veya ödeme yeri yoksa düzenleme...

Senet ve çek gerek ticari ilişkilerde gerekse borç ilişkilerinde sıklıkla kullanılan kıymetli evraklardır. Özellikle senet bir takım geçerlilik koşullarını barındırması halinde kolaylıkla tanzim edilebilir ve vade tarihinde tahsili için icra işlemi başlatılabilir. Ödememe Protestosu Vadesi gelmiş olan bir senet vade tarihinde ödenmez ise bu durum ödeme protestosu...

...........NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE TEDBİR TALEPLİDİR İCRA DOSYA NO :DAVACI/BORÇLU :VEKİLİ :DAVALI/ALACAKLI :VEKİLİ :KONU : Takibe ilişkin itirazımızdır.TEBLİĞ TARİHİ : Dava tarihinde tebliğ alınmıştır. AÇIKLAMALAR 1-) Yukarıda bilgisi yazılı icra dosyasında davalı/alacaklı tarafından müvekkilim aleyhine kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatılmış olup ilgili ödeme emri müvekkile yukarıda belirtilen tarihte...

........... İCRA HUKUK MAHKEMESİNEİTİRAZ EDEN(DAVACI):VEKİLİ:KARŞI TARAF(DAVALI): [ÜÇÜNCÜ KİŞİ ADI SOYADI-ADRESİ]İCRA DOSYA NO:DAVA: Sıra cetveline itiraz ile iptali talebidir.AÇIKLAMALAR     :Müvekkilim ………’ nın davalı ………’ dan alacağının tahsili için ……… ……… sayılı takip dosyası ile başlatılan icra takibinde borçlunun mallarına haciz konulmuş ve talebimiz üzerine hacizli mallar satılarak...

..........İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE Dosya No:DAVALI:VEKİLİ:DAVACI:VEKİLİ:KONU: Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın ve delillerimizin sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR:USUL YÖNÜNDEN BEYANLARIMIZ:Sayın Mahkemeniz huzurunda görülmekte olan işbu sıra cetveline itiraz davasının, aynı alacağa ilişkin yine Mahkemeniz … E. Sayılı dosyasında görülmekte olan aynı tarihli sıra cetveline itiraz dosyası ile birleştirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Zira gerek Sayın...

Müdürlük tarafından hazırlanan Sıra cetvelinin birer sureti icra dairesi tarafından alacaklılara tebliğ edilir. Sıra cetveli düzenlenirken iflas hukukuna aykırılık söz konusu olursa alacaklı şikayet yoluna gidebilir. Alacaklı sıra cetvelinde nelere itiraz edebilir? Alacaklı ilk olarak sıra cetvelindeki sıraya itiraz edebilir. Örneğin ben dördüncü sırada değil...

SIRA CETVELİ NEDİR?Bir icra takibinde alacaklıların birden fazla olması ve icra dosyasındaki paranın bütün alacaklılara yetmemesi durumunda icra dairesi tarafından alacaklılar belirli bir sıraya konur. Bu sıraya, sıra cetveli denir. İcra iflas kanunu madde 140 ‘a göre, ‘’Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra...

Stopaj Ne Zaman Ödenir? Stopaj ödemelerinin yapılacağı zaman aralıkları da her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenir. Vergi mükellefleri ödemelerini her yılın başında belirlenen takvim doğrultusunda yaparlar. Bu hususta iş anlaşması gerçekleştiren mükellefler, ödemelerini üç ayda bir defa ya da her ay olacak şekilde gerçekleştirir. Aylık...

Stopaj Vergisi ve Hesaplama Yöntemi Stopaj vergisi ve hesaplamaları, her yıl güncel bir şekilde belirlenen oranlara bağlı olarak ve brüt ücret dikkate alınarak gerçekleştirilir. Stopaj vergisi hesaplamada kullanılan yöntem belirlenirken stopajın türü de göz önünde bulundurulur. Ücret ve kira stopajında uygulanan kesinti oranları birbirinden farklıdır. Bu...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın