Blog — Sayfa 42 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-42,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

11. Daire         2001/2549 E.  ,  2005/183 K. "İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ONBİRİNCİ DAİRE Esas No : 2001/2549 Karar No : 2005/183Davacı : … Davalı : T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı-ANKARA Davalı Özeti : Davacı tarafından, 4452 sayılı yetki yasasına dayanılarak çıkarılan 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname...

17. Hukuk Dairesi         2016/11461 E.  ,  2019/7615 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:-K A R A R-Davacı vekili,...

ANNE VE BABALARIN ÇOCUKLARINA DESTEKLİĞİ1- GENEL KURALAna ve babaların çocuklarına destekliği Yargıtay kararlarına göre kural olarak erkek çocukların 18 yaşına kadar kentlerde yaşayan kız çocuklarının 22 yaşına, köylerde yaşayan kız çocuklarının 18 yaşına kadar sürer. Orta öğretim çağındaki erkekler için 20 yaş, yüksek öğrenimde ise...

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDA DESTEĞİN SEKİZDE ALTI DİĞER ŞOFÖRÜN SEKİZDE İKİ KUSURLU OLDUKLARI – AĞIR KUSUR BULUNMADIĞI – DAVACI TARAFIN DESTEĞİN ARACININ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTACISINDAN DESTEK TAZMİNATI İSTEYEBİLECEKLERİNİN KABULÜ GEREĞİÖZET: Desteğin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasında destek 6/8 oranında kusurlu olup, ağır kusuru...

“…818 sayılı Borçlar Kanunu’nun başlıklı 47. maddesi; hükmünü içermektedir.Bu maddenin düzenleme alanına giren gerek ölüm gerek cismani zarar halinde, hakim <özel şartlan dikkate alarak> hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedecektir. Bu husus maddenin lafzından açıkça anlaşıldığı gibi, ayrıca koruma amacı güttüğü hayat ve vücut bütünlüğünün...

Trafik kazaları sonucunda vücudun belli bölgelerinde meydana gelen bedensel zararların karşılanması için mağdur olan kişiler tazminat davası açabilir. Bununla birlikte trafik kazası sonucunda bedensel zararlardan dolayı meydana gelen maddi zararların karşılanması için açılan tazminat davasının dışında Sosyal Sigortalar Kurumu da mağdur olan kişilerin tedavilerinin belli bir miktarını ödeyebilir. Bedensel...

Dava, 25/05/2005 tarihli iş kazası sonucu vefat eden sigortalının anne, eş, çocuk ve kardeşlerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.Mahkemece, davacı anneye kurum tarafından ölüm geliri bağlanmadığından bahisle destek olgusu ispat edilemediğinden maddi tazminat isteminin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun...

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Zarar Hesaplama Yöntemi Dava, cismani zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminatına ilişkin olup mahkemece hesap bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm tesis edildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporunda PMF 1931 yaşam tablosu verilerinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Gerçek zarar miktarı; hak sahiplerinin ve desteğin olay tarihindeki...

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Yetkili Mahkeme Destekten yoksun kalma tazminatı, kural olarak davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Birden fazla davalı varsa maddi – manevi tazminat davası davalılardan herhangi birinin ikametgahı mahkemesinde açılabilir. Davalı bir şirket veya vakıf vb. gibi bir kurum ise, maddi tazminat davası,...

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında “Destek” Kavramı Ölenin, geride sağ kalanlara desteği çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Ölen kişi, parasal yardım sağlayarak destek olabileceği gibi hizmet veya farklı biçimlerde yardım ederek de destekte bulunabilir. Ölenin sağ kalan yakınlarının herhangi bir şekildeki destekten yoksun kalması, maddi ve manevi tazminat...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın