Blog — Sayfa 109 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-109,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

 ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ M.5 vd.Adlî arama ve kapsamıMadde 5 1)Adlîarama, bir suç işlemek veya buna iştirak veyahut yataklık etmek makul şüphesialtında bulunan kimsenin, saklananın, şüphelinin, sanığın veya hükümlünün yakalanması ve suçun iz,eser,emare veya delillerinin elde edilmesi için bir kimsenin özel hayatının ve aile hayatının...

ARAMA VE EL KOYMA Ceza Muhakemesi Kanunu; yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerlerin aranması için, arama kararı verilebileceğini düzenlemektedir.Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla, diğer bir...

Askeri Mahkeme Tutuklama Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi … ASKERİ CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NASANIK                                              :TC No                                               :ADRES                                             :MÜDAFİİ               ...

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA; DAVACI                               :TC KİMLİK NUMARASI :ADRES                                 :VEKİLİ                                :ADRES                                 : DAVALI                               :KONU                                   :.Türk vatandaşlığına geçme isteminin reddinin iptali istemimizi içerir dilekçemizin sunulmasından ibarettir. İŞLEMİN TEBLİĞTARİHİ                                :  A Ç I K L A M A L A R I...

Mevcut kanunlarımızda hukuken kimlerin şehit yada gazi sayılıp kimlerin  sayılmayacağı hususunda net bir tanımlama yapılmamıştır. Kanunlarımızca şehit yahut gazi sayılanların genelde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yahut Sosyal Güvenlik Kurumu kabul etmediğinde mahkeme kararıyla haklarında vazife malullüğü aylığı bağlananlar olduğu anlaşılmaktadır. Yani şehit sayıldı dendiğinde yada...

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;  DAVACI                                           : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                             : VEKİLİ                                            :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                           : ADRES                                             : KONU                                               : … İli, … İlçesi, ...

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 34036 Karar: 2020 / 2430 Karar Tarihi: 18.02.2020ÖZET: Davacının temerrüt ihtarı ve temerrüt ihtarına konu talepleri dikkate alınarak kıdem tazminatı dışındaki taleplere işleyecek faizlerin başlangıç tarihlerinin buna göre belirlenmesi gerekirken temerrüt ihtarı göz ardı edilerek dava ve ıslah tarihlerine...

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9622 Karar: 2020 / 1098 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının, davacı tarafından hizmet sözleşmeleri sona erdirilen işçilerin yüklenici nezdinde tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatları nedeniyle, talep halinde bu kişilere...

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9666 Karar: 2020 / 1094 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Davacı vekilince alacağın .. TL olduğundan bahisle temyiz isteminde bulunduğu, mahkemece davanın kısmen kabulü ile toplam … nin tahsiline dair verilen kararda reddedilen miktar, miktar itibariyle temyiz sınırı altında kaldığı cihetle...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2160 Karar: 2020 / 679 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Somut olaya gelince, az yukarıda açıklandığı gibi yerel mahkeme kararının temyizi üzerine verilen düzeltilerek onama kararına karşı yapılan karar düzeltme talebi üzerine oluşturulan karara karşı ikinci kez karar düzeltme talebinde bulunulduğu...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın