Blog — Sayfa 93 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-93,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE A KIYMET TAKTİRİNEİTİRAZ EDEN(BORÇLU)               :VEKİLİ                      : DAVALI                     :  A.Ş. VEKİLİ                      :  KONU                                   :.. . İcra Müdürlüğü tarafından  2017/…E. sayılıdosya için yaptırılan kıymet takdirine itirazlarımızın sunulmasıdır.  İCRA DOSYA NO   : .. çç İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017/…E.SAYILI DOSYASI. AÇIKLAMALAR      : Ekli vekaletname uyarınca kıymet taktirine itiraz eden vekilleri bulunmaktayız. .....

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE,DOSYA NO                          : …/….İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                            :TC KİMLİK NUMARASI :ADRES                                 :VEKİLİ                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)KARŞI TARAF(ALACAKLI)                                   :TEBLİĞ TARİHİ                            :KONU                                               :  103 davetiyesine itirazlarımızın sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR                            :1-) Yukarıda bilgileri verilmiş...

Daha önceki yazılarımıza adli para cezasının ne olduğu hangi durumlarda adli para cezasına hükmedileceğini anlatmıştık. Bu yazımızda ise hakkında adli para cezasına hükmedilen bir kişinin bu cezayı nasıl yerine getireceği konusunu anlatacağız.Öncelikle adli para cezasının ödenmesinin önemi, ödemediği takdirde hapis cezasına çevrilme ihtimali olan bir...

Adli Para Cezası, ceza kanunumuzda düzenlenen hapis cezasına seçenek yaptırımlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’muzun “Adli Para Cezası” başlıklı 52. Maddesinin 1. Fıkrasına göre;“Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen...

Türk Ceza Kanunu’muz trafik güvenliğinin tehlikeye sokulmasını ayrı ayrı iki madde olarak düzenlemiş olup bunlardan ilkinin manevi unsuru kast iken ikincisinin manevi unsuru taksirdir. Bu yazımızda TCK m.179’da düzenlenen trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçunu ele alacağız.Motorlu taşıtlar gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir....

Ceza İnfaz Kanunu ve Denetimli Serbestlik5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 105/A maddesiyle getirilen yasa değişiklikleri ve düzenlemeler ile koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik kurumlarının yeniden düzenlemesi sayesinde infaz sürelerinde önemli değişiklikler olmuş ve cezaevinde bulunan hükümlüler tahliye olma hakkına kavuşmuştur.30 Mart...

T.C.ADANA5. SULH CEZA HÂKİMLİĞİDEĞİŞİK İŞ KARAR DEĞİŞİK İŞ NO:                             2021/1183 D.İşHAKİM:KATİP:BAŞVURAN:VEKİLİ:        KARARINA BAŞVURULAN:       Çukurova KaymakamlığıBAŞVURU KONUSU:                    İdari Para Cezasına İtirazBAŞVURU TARİHİ:                       09/02/2021KARAR TARİHİ:                            24/02/2021 Başvuran tarafından sunulan dilekçe ve ekleri incelendi. GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: I- BAŞVURU Başvuran 09/02/2021 tarihli dilekçesinde: Çukurova...

ALANYA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ’NEİTİRAZ EDEN                                :ADRES                                              :                     İTİRAZ EDİLEN KURUM            :İTİRAZ KONUSU                          : Sokağa çıkma yasağı idari para cezasına itirazımdır. AÇIKLAMALAR: Sokağa Çıkma Yasağı Kısıtlamasını İhlal ettiğimi ve diğer aleyhime olan iddiaları kabul etmemekle beraber İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında sokağa çıkma...

GALLEYE MÜSTEHAK VAKIF EVLADI NEDİR ? “Galleye Müstehak Vakıf Evladı”, her ne kadar detaylı hatlara sahip olan bir konu olmakla beraber “Galleye Müstehak Vakıf Evladı Davasında”, davanın tarafı olacak kişidir. “Galle” terimi, fıkıh ıslahatında vakıf gelirlerinin tamamı için kullanılan bir tabir olmakla birlikte hukuk sözlüklerinde “gelir,irat”...

XXXXXXX ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNAN (ALACAKLI) : Ad Soyad TC ve Adres VEKİLİ : Av.  KARŞI TARAF (BORÇLU) : Ad Soyad TC veya Ünvan ve Adres KONU                   : İhtiyati haciz talebimizin sunulmasından ibarettir. ALACAK MİKTARI         :...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın