Blog — Sayfa 93 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-93,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NETALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………….)ADRES                       VEKİLİ                      :ADRES                       MURİS                        :E…. B…. (T.C.:…………….)PLAKA NO                :06 …KAZAYA SEBEBİYETVEREN                       :C….. D….. (T.C.:……………)PLAKA NO                :06 …DAVA DEĞERİ     :…………………….TLTALEP KONUSU     : Murise ait 06...

OlaylarYabancı uyruklu başvurucu, Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla İçişleri Bakanlığına (İdare) başvurmuştur. Akabinde tapusu başka bir şahsa ait olan dairenin devrini alması nedeniyle kendisine mülk edinme amaçlı ikamet tezkeresi verilmiştir. Başvurucunun vatandaşlığa geçme talebi üzerine hakkında İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen Tahkikat Formu’nda yaşantısının Türk örf ve...

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla aralarında gerçek iradelerine uymayan, görünüşte geçerli olmasına rağmen, kendi aralarında hüküm ifade etmeyen bir sözleşme yapma konusunda anlaşmalarıdır. Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, tapu iptali ve tescili gibi birçok farklı dava türünü de bünyesinde barındıran önemli bir miras...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NEDosya No:2021/…DAVALI                   :C…..D….. (T.C.:……………)ADRES                      VEKİLİ                     :ADRES                     DAVACI                   :A… B… (T.C.:…………….)ADRES                       TALEP KONUSU     : Davacı tarafından ikame olunan davaya karşı cevaplarımızın sunumu...

İtiraz Konusu Kuralİtiraz konusu kurallarda; subay, astsubay, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilen uyarma ve hizmete kısmi süreli devam cezalarına karşı iptal davası açılamayacağı öngörülmektedir.Başvuru GerekçesiBaşvuru kararında özetle; mevzuatta belirli bir sayıda disiplin cezası alan sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmelerinin sözleşme süresinin...

Saklı pay; miras bırakanın mirası üzerinde ölüme bağlı tasarruf hakkını kısıtlayan ve mirasçılara her halükârda belli oranlarda mirastan pay almalarını sağlayan kavramdır. Miras bırakanın eşi, çocukları ve anne ve babası saklı pay sahipleridirler. Mirasın Saklı pay dışında kalan kısmında miras bırakan istediği gibi tasarruf edebilir....

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (    ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE DAVACI/TESPİT İSTEYEN/TALEP EDEN          :A….. B….. (T.C.:…………)ADRES                     VEKİLİ                     :ADRES                      DAVALI/KARŞI TARAF        :C….. D…. (T.C.:………..)ADRES                      TALEP KONUSU  :../../…. Tarihinde meydana gelen trafik...

Olaylar  Cumhuriyet Başsavcılığına (Başsavcılık) "Hadımköy Kışla Komutanlığında görevli Astsubay E.B. devlete karşı suç işlemektedir. Gizli kalması gereken operasyonlara ait bilgileri telefonla dışarıya çıkarttığı kanaatindeyim." şeklinde yazılı bir ihbarın yapılması üzerine Başsavcılıkça E.B. hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 328. maddesi kapsamında siyasal ve askerî casusluk suçundan soruşturma...

      Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2021/767 E., 2021/8659 K. “İçtihat Metni”Hakimin Reddi ve Çekinmesi Ceza Muhakemesi Kanunu 22-30. MaddeHırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından hükümlü …’ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/2-h, 143, 35, 116/4 ve 62. maddeleri gereğince 1 yıl 6 ay...

  Hakimin tarafsızlığını sağlamaya yönelik olarak öngörülen davaya bakmasının yasaklı olduğu haller CMK m.22 ve 23’de düzenleme altına alınmış ve sınırlı sayıda belirlenmiştir. Genel kural hakimin önüne gelen davaya bakması olduğundan, istisnai nitelikteki bu düzenlemelerin kıyas yoluyla genişletilmesi söz konusu olamaz.Hakim;Suçtan kendisi zarar görmüşse, Sonradan...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın