Blog — Sayfa 43 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-43,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN CEZASI NEDİR?İnsan ticareti suçunun cezası, suçun ciddiyetine, mağdurların sayısına, işlenen diğer suçlara ve yerel yasalara göre değişebilir. İnsan ticareti suçu, birçok ülke tarafından ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve cezaları ağırdır. Bu suç, çoğunlukla hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılır....

İNSAN TİCARETİ SUÇUNDA FAİL KİMDİR?İnsan ticareti suçunda fail, insan ticareti faaliyetlerini gerçekleştiren kişi veya kişilerdir. Bu suç, bir kişinin veya bir grubun başka insanları istismar etmek için yasadışı yollar kullanmasını içerir. İnsan ticareti suçunda failler, genellikle organizatörler, aracılar, işverenler, fuhuş çeteleri, insan kaçakçıları veya kölelik...

KORUNAN HUKUKSAL YARARİnsan ticareti suçuyla korunan hukuksal yarar, insan haklarıdır. İnsan ticareti suçu, insanların bedensel bütünlüğü, özgürlüğü ve insanlık onuru gibi temel haklarını ihlal eder. Bu nedenle, insan ticareti suçu, bu hakları korumak için çeşitli yasal önlemlerle cezalandırılır.Bir diğer hukuksal yarar da toplumsal huzur ve...

İNSAN TİCARETİ SUÇUİnsan ticareti suçu, bir kişinin başka bir kişiyi zorla, tehdit ederek, hileli yollarla veya onun rızası dışında, seks ticareti, kölelik, zorla çalıştırma veya başka tür insan sömürüsü faaliyetleri için istismar etmesi anlamına gelir. İnsan ticareti suçu, insan haklarının ihlali, sömürü ve şiddet içeren...

SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİ Sigorta, ileriyi görerek önlem alma ve ortak tehlikelere karşı yardımlaşma düşüncelerinin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Bu sistemin işleyebilmesi için organize edecek bir kuruma(sigortacı) ihtiyaç vardır.SİGORTA HUKUKU VE BÖLÜMLERİSigorta hukuku, özel sigorta hukuku ve sosyal sigorta hukuku olarak ikiye ayrılır.Özel sigorta, kişilerin özel çıkarlarını...

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI NELERDİR? 1-KANUNDA AÇIKÇA ÖNGÖRÜLME 2-VERİ SORUMLUSUNUN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 3-FİİLİ İMKANSIZLIK 4-BİR HAKKIN TESİSİ, KULLANIMI VEYA KORUNMASI 5-SÖZLEŞMENİN KURULMASI VEYA İFASI 6-ALENİLEŞTİRİLME 7-MEŞRU MENFAAT 8-AÇIK RIZA FİİLİ İMKANSIZLIK NEDENİYLE RIZASINI AÇIKLAYAMAYACAK DURUMDA İSE NE OLUR? Mesela kişi trafik kazası geçiriyor. Rızasını açıklayamayacak durumda. Burada o kişinin telefon numarası bilgisi kimlik bilgisi izni...

Kanun neyi amaçlamıştır? Temel hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlamıştır. Peki Türkiye'de bundan önce kişisel veriyle ilgili hiç mi düzenleme yoktu? Kişisel verilerin korunması hakkı ülkemizde 2010 yılında anayasal teminata bağlanmıştır. Çok öncesinde bununla ilgili düzenleme var mıydı? Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanununda kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemeler mevcuttu. Bu...

KVKK- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KVKK- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE UYGULANMASIGünümüzde sosyal medya kullanımı bilindiği üzere bir hayli arttı. Artık her insan akıllı telefon sahibi oldu. Zira teknoloji ve dijitalleşme yaygınlaştı. Bütün bu sebeplerden mütevellit kişisel veriler hepimiz için kritik bir hal aldı. Güvenliğimiz...

VASİYETİN ORTADAN KALKMASIVasiyet özellikle iki halde hükmünü yitirir. Bunlar;*Vasiyetten dönme*Vasiyetnamenin yok olması(ziyaı)Sözlü vasiyette bir aylık sürenin kaçırılmasını buraya dahil etmek mümkündür.Şüphesiz, vasiyetin mahkeme kararıyla iptal edildiği hallerde de sonuç aynıdır.Evlilik ilişkisinin boşanma veya butlan kararı sonucu ortadan kalmaması da eş lehine yapılmış vasiyeti hükümden düşürür.Vasiyetten...

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3 (üç) maddesinde değişiklik içeren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Anılan Kanun’un 10. maddesi ile Avukatlık Kanunu’nun 43. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir."Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın