Blog — Sayfa 43 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-43,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Stopaj Vergisi ve Hesaplama Yöntemi Stopaj vergisi ve hesaplamaları, her yıl güncel bir şekilde belirlenen oranlara bağlı olarak ve brüt ücret dikkate alınarak gerçekleştirilir. Stopaj vergisi hesaplamada kullanılan yöntem belirlenirken stopajın türü de göz önünde bulundurulur. Ücret ve kira stopajında uygulanan kesinti oranları birbirinden farklıdır. Bu...

Stopaj, temelde bir vergi ödeme yöntemidir. Stopaj vergisi, işverenler tarafından gelir veya kurumlar vergisinin yükümlülüğü altında bulunan kazançlara ilişkin vergi tutarının, ortada bulunan gelirin sahibine geçmeden yasa ile belirlenen oranlara uygun olarak kesilmesi ve işveren tarafından vergi dairesine tahsil edilmesi işlemidir. Bir işverenin çalışanına meslek...

İbraname Nasıl Yazılır? Öncelikle belirtmek gerekir ki ibraname yazılma şekli son derece önemlidir. Doğru bir şekilde düzenlenmeyen ibranamelerin geçersiz sayıldığı durumlar söz konusudur. Çalışanlar, henüz var olmayan bir alacak için ibraname imzalarlar buna göre çalışma dönemi içerisinde imzalanmış ibranameler geçerli olmaz.Burada altını çizmek gerekir ki Borçlar...

İbraname Geçerlilik Şartları Nelerdir? İbranamenin geçerlilik şartları ile ilgili düzenleme Türk Borçlar Kanunu 420. Maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu bu şartları taşımayan bir belge hüküm doğurmaz, geçersizdir. Söz konusu bu şartlar aşağıda sıralanmıştır;Öncelikle belirtmek gerekir ki ibranamenin yazılı olması şarttır, eğer söz konusu ibraname...

İbraname Nedir?Öncelikle belirtmek gerekir ki ibraname ile ilgili düzenleme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alır. Türk Borçlar Kanunu 420. maddesinde ibranamenin konusu yer alır ve ilgili kanun maddesine aşağıda yer verilmiştir.Türk Borçlar Kanunu Madde 420Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.İşçinin işverenden...

İNSAN TİCARETİ SUÇUNUN CEZASI NEDİR?İnsan ticareti suçunun cezası, suçun ciddiyetine, mağdurların sayısına, işlenen diğer suçlara ve yerel yasalara göre değişebilir. İnsan ticareti suçu, birçok ülke tarafından ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve cezaları ağırdır. Bu suç, çoğunlukla hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılır....

İNSAN TİCARETİ SUÇUNDA FAİL KİMDİR?İnsan ticareti suçunda fail, insan ticareti faaliyetlerini gerçekleştiren kişi veya kişilerdir. Bu suç, bir kişinin veya bir grubun başka insanları istismar etmek için yasadışı yollar kullanmasını içerir. İnsan ticareti suçunda failler, genellikle organizatörler, aracılar, işverenler, fuhuş çeteleri, insan kaçakçıları veya kölelik...

KORUNAN HUKUKSAL YARARİnsan ticareti suçuyla korunan hukuksal yarar, insan haklarıdır. İnsan ticareti suçu, insanların bedensel bütünlüğü, özgürlüğü ve insanlık onuru gibi temel haklarını ihlal eder. Bu nedenle, insan ticareti suçu, bu hakları korumak için çeşitli yasal önlemlerle cezalandırılır.Bir diğer hukuksal yarar da toplumsal huzur ve...

İNSAN TİCARETİ SUÇUİnsan ticareti suçu, bir kişinin başka bir kişiyi zorla, tehdit ederek, hileli yollarla veya onun rızası dışında, seks ticareti, kölelik, zorla çalıştırma veya başka tür insan sömürüsü faaliyetleri için istismar etmesi anlamına gelir. İnsan ticareti suçu, insan haklarının ihlali, sömürü ve şiddet içeren...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın