Blog — Sayfa 46 / 243
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-46,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İSTANBUL … ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEDOSYA NO : 2013/……… EsasKATILMA TALEPEDEN MÜŞTEKİ : VEKİLİ :Av.SANIKLAR : SUÇ : Emniyeti Suistimal Sureti ile Hırsızlık ve bu suça yardımla iştirakKONU : Müdahale talebimizi içerir dilekçedir.AÇIKLAMALAR 1- Sanık …………….; müvekkil şirkete ait malları, şoför olarak çalıştığı ………………………………. A.Ş adına, 34 AA 0000 plakalı...

   Avukatlık kanunu madde 26 uyarınca, stajyer avukat, avukatın gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yapabilir. Stajyer avukatın, yanında staj yaptığı avukatın ilerini yaptığı sırada...

  Tedbir TaleplidirADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI                   :VEKİLİ                      :DAVALILAR             :MÜTEVEFFA           :KONU                        : Murisin vasiyetnamesinin iptali ve olmadığı takdirde tenkisine karar verilmesi isteminden ibarettir. AÇIKLAMALAR    :……. 1. Noterliği’nin 04.08.2015 tarih ve 1581 yevmiye numaralı düzenlenme şeklinde vasiyetnamenin açılması için ………… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2016/198 E. 2016/363...

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ANKARA DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No: Adres VEKİLİ : DAVALI : Nüfus Müdürlüğü/ANKARA DAVA KONUSU : Cinsiyet değişikliği AÇIKLAMALAR : 1- Müvekkilim cinsiyetini değiştirmek istediğinden daha önce Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 2007/… Esas Değişik İş, 2007/… Karar Deği-şik İş sayılı mahkeme kararı ile...

........SULH CEZA HAKİMLİĞİNE (Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı yazılacak)İTİRAZ EDEN : TC Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soy isim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır.İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../.../20..İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn: Bursa)Trafik...

ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Gönderilmek Üzere İSTANBUL 23. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE DOSYA NO : …….. esas,……kararKANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNDE BULUNAN SANIK : A.T.VEKİLİ : AvD.KONUSU : Antalya 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. esas,………. karar sayılı kesinleşmiş mahkumiyet kararının kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması talebidir.AÇIKLAMALAR...

…….SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI                   :…….VEKİLLERİ              :…….DAVALI                    :…….KONU                      : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağıDAVANIN DEĞERİ   : …….-TL. AÇIKLAMALAR       : 1-Müvekkilimiz ……. başlangıç tarihli ve ……. süreli sözleşmeyle davalıya   ……. adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır.2-Davalının ……. aylarına ait aylığı ……. den...

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;  DAVACI                                : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                 : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                : ADRESİ                                : KONU                                   : Akıl hastalığı nedeniyle boşanma ve nafaka istemlerimizi içerir dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR               : 1-) Müvekkilemiz, davalı eşi ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından  da anlaşılacağı...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran