Blog — Sayfa 46 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-46,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Üst Hakkı Nedir? Üst hakkı, başkasının arazisinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkıdır. Arazinin üstünde yapılan inşaat üzerinde üst hakkı sahibi (irtifak hakkı sahibine) mülkiyet hakkı kazanır. Üst hakkı, sadece taşınmazlar üzerinde kurulabilir. Üst hakkı kurulan...

İcra Mahkemesinde Birden Fazla Kira Sözleşmesi Davacı vekili 01.12.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayalı olarak davalı aleyhine 25.01.2013 tarihinde başlattığı icra takibinde 2012 yılı Mayıs,Haziran, Temmuz, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2013 yılı Ocak ayları olmak üzere toplam 60.750 TL kira alacağının tahsilini istemiştir. Davalı borçlu ödeme...

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi - Karar : 2011/8048 Davacı vekilince borçlu hakkında başlatılan 12.08.2010 tarihli icra takibinde 05.08.2006 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesine dayanılmış olup, 05.09.2006-05.08.2010 tarihleri arasındaki birikmiş kira borcu olarak 25.764 TL alacağın tahsili istenilmiştir. Davalı borçlu süresinde verdiği itiraz dilekçesinde,...

Uygulamada, kiraya veren ile kiracı arasında çeşitli gerekçelerle birden fazla (iki veya daha fazla) kira sözleşmesi imzalandığı görülmektedir. Genellikle, düşük bedelli imzalanan kira sözleşmesi daha az vergi ödemek üzere vergi dairesine ibraz edilmekte, yüksek bedelli kira kontratı ise taraflar arasında fiilen uygulanmaktadır. Yargıtay tarafında vergi dairesine verilmek...

(HGK-K.2021/115)Hâkimin verdiği kararlar ara kararları ve nihai kararlar olmak üzere ikiyi ayrılır.Ara kararları, yargılamaya (davaya) son vermeyen, bilakis onu yürütmeye, ilerletmeye yarayan kararlardır. Hâkim, yargılamayı yürütmek (ilerletmek) için davada bir çok ara kararı verir. Bütün bu kararların ortak niteliği, hâkimin ara kararı ile davadan (işten) elini çekmeyip, bilâkis davaya...

Tahsil Ödenmezse Cezası Var Mıdır? Alacaklı ve borçlu haricen tahsil sayesinde belirli bir noktada anlaşıyor. Mahkeme heyeti her iki tarafı da dinleyerek gerekli kararı verdikten sonra dosya kapanabiliyor. Ancak bazı durumlarda haricen tahsile konu olan kişi ödemeyi gerçekleştirmiyor.Alacaklı taraf bu aşamada ne olacağını veya borçlunun herhangi...

Haricen Tahsil Harcını Kim Öder? Haricen tahsil borçlu ile alacaklı arasında pazarlık etme imkanı sunar. Bu imkan doğrultusunda borçlu ile alacaklı kendileri için uygun bir miktar belirler. Bu miktarın içerisinde İcra Müdürlüğü tarafından belirlenmiş dosya masrafı, avukatlık ücreti gibi ekstra giderler yer almaz.Bundan dolayı hem borçlu...

Kira Alacağı İçin İcra Takibi ve İcra Yolu İle Kiralanan Taşınmazın Tahliyesi Herhangi bir taşınmazını kiraya veren mal sahiplerinin karşılaştığı en büyük sorun kiracıların kiralarını ödememesi ve kiralananı tahliye etmemeleridir. Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir ve kiracı ile kiraya veren arasındaki sorunların çözümüne yönelik maddeler...

T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Esas: 2020/12133 Karar: 2022/10714 K.T.: 27.12.2022TAKSİRLE ÖLDÜRME CEZADA ORANTILILIK İLKESİ HAKKANİYET KURALLARIÖZET: Taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde; TCK’nın 61/1. ve 22/4. madde ve fıkralarında yer alan ölçütlerden olan failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman nazara...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın