Blog — Sayfa 62 / 243
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-62,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

… MAHKEMESİNE DOSYA NO: …/…DAVACI :TC KİMLİK NUMARASI :ADRES :DAVALI :ADRESİ :KONU :Davadan feragat istemimizi içerir.AÇIKLAMALAR :1-)Davalıya karşı açmış olduğumuz davadan feragat ediyoruz. Bu nedenle sonuç ve istemlerimizden vazgeçmekteyiz.2-)Durumumuzu mahkemenize sunmaktayız.HUKUKİ NEDENLER :6100 S. K. m. 307, 309, 310, 311, 312SONUÇ VE İSTEM :Yukarda açıkladığımız nedenlerle,...

…………………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI                     : AD SOYAD – T.C.NO: ……………………ADRES :DAVALI                     : …………………..NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜDAVA KONUSU        :  KAYIT DÜZELTİLMESİ SURETİYLE CİNSİYET TASHİHİAÇIKLAMALAR        :1-     …………. ili, ………… İlçesi, …………… Köyü, Cilt No. ……., Aile Sıra No. ……….., Sıra No. ……… sayılı yerde nüfusa kayıtlı bulunmaktayım.2-     Her ne şekilde bir...

ANTALYA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR DAVACI :VEKİLİ :DAVALI : HasımsızKONU : …/…./…… tarihli çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesi talebimizi içerir dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR1. Müvekkil firma teknoloji ürünlerine yönelik satış yapmaktadır. Bu amaçla müşterilerinden almış olduğu ve müvekkil firmanın yetkilisi tarafından cirolanan aşağıda listesi bildirilen çekler müvekkil firma...

…………….İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI :…….VEKİLLERİ :…….DAVALILAR :…….KONU : Dosyanın İcra Mahkemesi Hakimliğine Gönderilmesi İstemiDAVA DEĞERİ : … TLAÇIKLAMA ve GEREKÇELER :1. Dosya borçlusunun ikamet etmekte olduğu … Mahallesi, … Caddesi, … Sokak, … Apartmanı, No: … ….. / ………. adresinde haciz yapmış bulunmaktayız. Üçüncü kişinin yapmış...

12. Ceza DairesiEsas Numarası: 2017/150Karar Numarası: 2017/6231"İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm : Beraatİstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 26.01.2016 tarihli, 2015/503-2016/33 sayılı direnme kararı, katılan tarafından temyiz edilip, 6763 sayılı Kanun'un 36. maddesiyle değişik CMK'nın 307. maddesinin 3. fıkrası uyarınca...

3. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2018/330Karar Numarası: 2018/993"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİTaraflar arasındaki yoksulluk nafakasının kaldırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Y A R G...

21. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2018/920 Karar Numarası:  2019/886"İçtihat Metni"MAHKEMESİ: İş  MahkemesiTÜRK MİLLETİ ADINA Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde...

9. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2017/13142 Karar Numarası: 2020/69"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:YARGITAY KARARIA) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili,...

8. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2016/1136Karar Numarası: 2016/1136"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : İstihkakYukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor...

12. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2019/7271Karar Numarası: 2019/9780"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran