Blog — Sayfa 169 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-169,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

9. Hukuk Dairesi         2019/94 E.  ,  2019/10769 K.“İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 30. HUKUK DAİRESİDAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda...

.......  CUMHURİYET  BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMI'NA                                                                                                                           .......   ŞİKAYETÇİ                           :....... VEKİLİ                                  :.......  SUÇ                                    : Hakaret, İftira, Sövme AÇIKLAMALAR                   : 1-Müvekkilim şehirde pek çok kişi tarafından tanınan ve sevilen bir esnaftır. Kadın giyim üzerine çalışmaktadır. Genç ve başarılı bir...

.......SAYIN BAŞKANLIĞI'NA                                                                                                                          .......  TUTUKLAMAYA İTİRAZEDEN SANIK                  :....... VEKİLLERİ                     :....... İTİRAZ OLUNANKARAR                           :...... Sulh Ceza Mahkemesinin ../../.... tarih ve ../.... Müt. Sayılı Karar KONU                    : Tutuklama kararının itirazen kaldırılarak tahliyeye karar Verilmesi Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilimiz sanık .........., ../../.... günü saat 15 sıralarında sevk ve idaresinde ki .......... Belediyesine ait resmi...

....... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SAYIN MAKAMI'NA                                                                                                                          .......   ŞİKAYETÇİ                     :....... VEKİLİ                           :....... SANIK                            :....... SUÇ                                : Üzerinde  hapis  hakkı  tanınan ve defteri yapılan eşyayı kaçırmak AÇIKLAMALAR          :1-Müvekkilimizin kiracısı olan sanığın kira borçlarını yaklaşık 8 aydan bu yana ödememesi nedeni ile, aleyhinde İİK. Madde 270...

.......SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                          .......  DAVACI                :....... VEKİLİ                  :....... DAVALI                :....... KONU              : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla  ....... İhbar tazminatı, ....... Sendikal tazminatın (Toplam:.......) İş akdinin  feshi tarihinden itibaren  yasal faiziyle beraber tahsili talebidir.AÇIKLAMALAR :1-Müvekkil ....... sigorta sicil  numarasıyla ....... tarihinden iş akdinin feshedildiği ....... tarihine kadar davalı işyerinde...

.......SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                       .......  DAVACI               :....... VEKİLLERİ          :....... DAVALI               :....... KONU              : Fazlaya İlişkin Talep ve Dava Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla ....... Kıdem Tazminatının ....... Tarihinden İtibaren En yüksek Reeskont Faizi ile ve ....... İhbar Tazminatının ....... Tarihinden İtibaren Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilemiz ..... yılından beri...

.......... İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ' NE    DAVACI                         : VEKİLLERİ                    : DAVALI                          : KONU                            : İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ............-TL maddi tazminat, ..............-TL. manevi tazminat ki toplam ............-TL tazminatın ../../.... tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir. AÇIKLAMALAR              : Müvekkilimiz...

… MAHKEMESİNE DOSYA NO: …/…DAVACI :TC KİMLİK NUMARASI :ADRES :DAVALI :ADRESİ :KONU :Davadan feragat istemimizi içerir.AÇIKLAMALAR :1-)Davalıya karşı açmış olduğumuz davadan feragat ediyoruz. Bu nedenle sonuç ve istemlerimizden vazgeçmekteyiz.2-)Durumumuzu mahkemenize sunmaktayız.HUKUKİ NEDENLER :6100 S. K. m. 307, 309, 310, 311, 312SONUÇ VE İSTEM :Yukarda açıkladığımız nedenlerle,...

…………………… NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DAVACI                     : AD SOYAD – T.C.NO: ……………………ADRES :DAVALI                     : …………………..NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜDAVA KONUSU        :  KAYIT DÜZELTİLMESİ SURETİYLE CİNSİYET TASHİHİAÇIKLAMALAR        :1-     …………. ili, ………… İlçesi, …………… Köyü, Cilt No. ……., Aile Sıra No. ……….., Sıra No. ……… sayılı yerde nüfusa kayıtlı bulunmaktayım.2-     Her ne şekilde bir...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın