Blog — Sayfa 183 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-183,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Aleyhinde yeterli ve kesin delil bulunmadığı aşamada, diğer sanık ile beraber oturdukları evde yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kendilerine ait olduğunu ve kullanmak için bulundurduklarını söylemek suretiyle dolaylı ikrarı ile suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir.(5237 S. K....

Yargıtay Caza Genel Kurulu, 09.10.2001 tarih ve 2001-16-181 E. 2001/200 K. sayılı kararında;“….taahhüdü ihlal suçunun oluşması için ödeme taahhüdünde borçlu tarafından ödenecek toplam miktarın rakamsal olarak açıkça gösterilmesi ve tarafların bu miktar üzerinde icap ve kabulde bulunmaları zorunludur. Her ne kadar takip talebinde borç miktarı...

... İCRA CEZA MAHKEMESİNE Gönderilmek Üzere ... CEZA MAHKEMESİNEDOSYA NO : 2021/.. E. 2021/.. K.İTİRAZ EDEN SANIK :VEKİLİ :MÜŞTEKİ : VEKİLİKONU :Borçlunun borçlunun ödeme şartını ihlal nedeniyle cezalandırılmasına ilişkin ... İcra Ceza Mahkemesinin ../../2021 tarihli 2021/.. E. 2021/.. K. sayılı kararına itirazlarımızdan ibarettir. AÇIKLAMALAR :Müvekkil borçlu hakkında... İcra Ceza Mahkemesince ödeme şartını ihlal...

NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİNE A KIYMET TAKTİRİNEİTİRAZ EDEN(BORÇLU)               :VEKİLİ                      : DAVALI                     :  A.Ş. VEKİLİ                      :  KONU                                   :.. . İcra Müdürlüğü tarafından  2017/…E. sayılıdosya için yaptırılan kıymet takdirine itirazlarımızın sunulmasıdır.  İCRA DOSYA NO   : .. çç İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2017/…E.SAYILI DOSYASI. AÇIKLAMALAR      : Ekli vekaletname uyarınca kıymet taktirine itiraz eden vekilleri bulunmaktayız. .....

… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE,DOSYA NO                          : …/….İTİRAZ EDEN(BORÇLU)                            :TC KİMLİK NUMARASI :ADRES                                 :VEKİLİ                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)KARŞI TARAF(ALACAKLI)                                   :TEBLİĞ TARİHİ                            :KONU                                               :  103 davetiyesine itirazlarımızın sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR                            :1-) Yukarıda bilgileri verilmiş...

Daha önceki yazılarımıza adli para cezasının ne olduğu hangi durumlarda adli para cezasına hükmedileceğini anlatmıştık. Bu yazımızda ise hakkında adli para cezasına hükmedilen bir kişinin bu cezayı nasıl yerine getireceği konusunu anlatacağız.Öncelikle adli para cezasının ödenmesinin önemi, ödemediği takdirde hapis cezasına çevrilme ihtimali olan bir...

Adli Para Cezası, ceza kanunumuzda düzenlenen hapis cezasına seçenek yaptırımlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’muzun “Adli Para Cezası” başlıklı 52. Maddesinin 1. Fıkrasına göre;“Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen...

Türk Ceza Kanunu’muz trafik güvenliğinin tehlikeye sokulmasını ayrı ayrı iki madde olarak düzenlemiş olup bunlardan ilkinin manevi unsuru kast iken ikincisinin manevi unsuru taksirdir. Bu yazımızda TCK m.179’da düzenlenen trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma suçunu ele alacağız.Motorlu taşıtlar gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir....

Ceza İnfaz Kanunu ve Denetimli Serbestlik5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 105/A maddesiyle getirilen yasa değişiklikleri ve düzenlemeler ile koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik kurumlarının yeniden düzenlemesi sayesinde infaz sürelerinde önemli değişiklikler olmuş ve cezaevinde bulunan hükümlüler tahliye olma hakkına kavuşmuştur.30 Mart...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın