Blog — Sayfa 4 / 302
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-4,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Tehiri İcra Nedir? (İcranın Geri Bırakılması) Tehiri icra, diğer bir tanımla icranın geri bırakılması, borçluya karşı başlatılan ilamlı icra takiplerinde borçlunun başvurabileceği oldukça önemli bir kanuni yoldur. Takip borçlusu tarafından başlatılan tehiri icra işlemlerinin borçlu lehine sonuçlanması ile alacaklının başlattığı icra takibi durur.Davayı kaybettiğini gören borçlu,...

…………….  SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEİCRA EDİLEBİRLİK İSTEYENŞER TALEP EDEN              : Adresi                      : VEKİLİ                      : Adresi                      : DİĞER TARAF            : Adresi                      : Talep konusu Arabuluculuk belgesi   :   ………………. Arabuluculuk Bürosu,    ….. Arabuluculuk   No., …… Büro no.lu, Arabuluculuk Anlaşma BelgesiKONUSU                   :   Bilgilerini sunmuş olduğumuz Arabuluculuk Anlaşma                                   belgesine İcra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR            :                              ...

Meslek Hastalığı Tazminat Davasında Zamanaşımı Meslek hastalığı tazminat davası zamanaşımı süresi 10 yıldır (6098 sayılı Borçlar Kanunu m.146).Tazminat davası zamanaşımı süresi failin ve zararın öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Meslek hastalığı tazminat davasında zararın öğrenilmesi kavramı zamanaşımının başlangıcı açısından oldukça önemlidir. Zararın öğrenilmesinden kastedilen; bütün hal ve...

Meslek Hastalığı Nedir? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleridir (5510 Sayılı Kanun m.14). 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu da (m.3/1-L) meslek hastalığını mesleki...

SİGORTA ŞİRKETİNİN ÖDEME YAPMASININ ŞARTLARI NELERDİR? Kredi alınırken kredi hayat sigortası kişi için mecbur olmamakla beraber, bankalar yaptırılmasını tercih etmektedir. Hayat sigortası konut, ihtiyaç veya araç kredisi olmaksızın yapılabilmektedir. Kredi çekecekler için de bu doğru bir tercihtir. Çünkü borçlunun ölmesi durumunda tüm borçlar sigorta tarafından ödenmektedir....

Ölenin Kredi Borcu ve Hayat Sigortası Kredi çekip borcunu ödemeden hayatını kaybeden kişilerin kredi borcunun ne olacağı konusu merak konusudur. Burada koruyucu etken olarak hayat sigortasının önemi ortaya çıkmaktadır. Eğer kredi çeken kişi kredi hayat sigortası yaptırmış ise kalan kredi borç yükümlülüğü sigorta şirketine geçmektedir. Ancak kredi çeken...

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ T. 01.07.1994 E. 1994/5279 K. 1994/7130İTİRAZIN İPTALİ İLE BİRLİKTE ALACAĞIN TAHSİLİNE KARAR VERİLEMEZ ANCAK DAVA, ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRÖZET : İtirazın iptaliyle birlikte alacağın tahsili istenemez.İtirazın iptali davalarında yargıç, itirazın iptaliyle yetinecek; ayrıca alacağın tahsiline karar verilmeyecektir. Çünkü, İİY.67.maddesine göre açılan itirazın iptali davası, açılış...

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ T. 09.02.2009 E. 2008/9694 K. 2009/1327İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ISLAHLA “ALACAK” DAVASINA ÇEVRİLEBİLİRÖZET : Davacı, dava dilekçeside “itirazın iptalini” istemiş; daha sonra verdiği “ıslah” dilekçesi ile davanın “alacak davası” olarak görülmesini istemiştir. Bu durumda davanın alacak davacı olarak görülüp sonuçlandırılması zorunludur. KARAR: Davacı, davalıya ödünç...

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ T. 24.09.2001 E. 2001/15124 K. 2001/14417İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AYNI ZAMANADA ALACAĞIN TAHSİLİNİN İSTENEMEMESİÖZET : İtirazın iptali ile alacağın tahsili birlikte istenemez. Böyle bir durumda; mahkemece davacı tarafa, davasının itirazın iptali mi, yoksa alacak davası mı olduğunun açıklattırılması ve buna göre davanın itirazın iptali...

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ T. 16.06.2003 E. 2003/797 K. 2003/6447İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA DAVA SEBEBİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR. ISLAHLA ALACAK DAVASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİRÖZET : Dava, davacının davalı şirketten olan alacağının tahsiline yönelik “itirazın iptali” istemi iken, yargılama sırasında verilen “ıslah” dilekçesi ile dava sebebi “alacak davası” olarak değiştirilmiş bulunmakla, sonucuna göre...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın