Blog — Sayfa 4 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-4,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

  İHTARNAME İHTAR EDEN: (Ev sahibinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)VEKİLİ: (Vekilin adı, soyadı, sicil numarası ve adresi yazılmalıdır.)MUHATAP: (Muhatabın adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)KONU: (İhtarnamenin ne hakkında olduğu kısaca belirtilmelidir.)AÇIKLAMALAR:İhtarnameye konu olan konutun sahibi ve adresi belirtilmelidir. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, süresi ve kira bedeli yazılmalıdır....

MALİYENİN YAPTIĞI 1 KURUŞLUK ÖDEMELERİN ZAMANAŞIMINI KESMEMESİ6183 sayılı Yasa m.103/1’de ödemenin zamanaşımını keseceği belirtilmiştir. Ancak bu maddeden anlaşılması gereken şey kısmen ödemedir. Zira kamu borcu ödenmiş ise zaman aşımından söz edilmez ancak kısmen ödenmiş ise kalan tutar için zamanaşımı süresi geçerli olacaktır. Bu yüzden kısmen ödeme zamanaşımını keser. 6183 sayılı...

VERGİLENDİRMEDE ZAMANAŞIMI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. Bu anlamda zamanaşımı, kendi kanununda belirtilen sürelerin geçmesi üzerine amme alacaklarını ortadan kaldıran bir müessesedir. Vergi hukukunda zamanaşımları Vergi Usul Kanununda yer alan tarh...

25.10.2023’te kabul edilip 02.11.2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile amaçlanan tek seferde yüz günden fazla süreli kiralamalar yapılan konutlar dışında kalan konutların gerçek ve tüzel kişilere, turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Konutların...

AİDATINI ÖDEMEYEN KİRACIYA KARŞI NE YAPILABİLİR ?Aidat ödemeyen kiracının tahliye edilmesi süreci, mülk sahibi ve kiracı arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen yasal çerçevede gerçekleştirilir. Bu süreç, genellikle kiracının kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda başlatılır. Aşağıda, aidat ödemeyen bir kiracının nasıl tahliye edileceğine dair adım...

İLKELERTMK m.179 uyarınca mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. Buna göre mal ayrılığı döneminde alınmış bir malın tasfiyesi mal ayrılığı rejimine ilişkin, edilnilmiş mallara katılma rejimine ilişkin dönemde yani 01.01.2002 tarihinden sonra edinilmiş ise yasal mal rejimine ilişkin kurallar uygulanır.Olağanüstü mal...

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla doğrudan Anayasa Mahkemesine başvurma hakkını ifade eder. Bu süreç, Türkiye'de 2012 yılında Anayasa'nın 148. maddesinde yapılan değişiklikle ve ardından çıkarılan 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın