Blog — Sayfa 76 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-76,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE   DAVACI                         :....... VEKİLİ                           :....... DAVALI                          :....... KONU                            : .......'nin Tahsili Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ile davalı ....... adresinde bulunan ve  ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Ada, .......Pafta, ....... parselde tapuya kayıtlı taşınmazın kat irtifakı sahibi ve paydaşıdırlar. ../../.... tarihli sözleşme gereğince davalı inşaatın başlayabilmesi için ödemesi...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE   DAVACI                         :....... VEKİLİ                           :....... DAVALI                          :....... KONU                            : Kat Malikleri Kurulunun Onayını Almadan Bağımsız Bölümde Değişiklik Yapan Davalının Davranışının Önlenmesi ve Eski Hale Dönüştürülmesi Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR              : Müvekkilim ....... adresinde bulunan ve ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, ....... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz...

.......SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                        .......  DAVACI                   :....... VEKİLLERİ              :....... DAVALI                    :....... KONU                       : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağı DAVANIN DEĞERİ   : .......-TL. AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ....... başlangıç tarihli ve ....... süreli sözleşmeyle davalıya   ....... adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır. 2-Davalının ....... aylarına ait aylığı ....... den toplam ......., kira bedeli borcunu ödememesi üzerine ...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE    TEDBİR İSTEYEN         ŞİKAYETÇİ EŞ :....... VEKİLİ                           :....... KARŞI TARAFDAVALI EŞ                   :....... KONU                           : 4320 Sayılı Yasa Gereğince Tedbir Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz ile karşı taraf davalı eş ....... tarihinden beri evli olup evlilik kayıtları, ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... Cilt No, ....... Aile Sıra...

Evlilik Dışında Doğan Çocuğun Ana Yönünden MirasçılığıYürürlükte olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 282. Maddesi uyarınca; “Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur”. Yani çocuk ister evlilik birliği içinde doğmuş olsun ister evlilik dışında, doğumla birlikte anasına ve anasının hısımlarına hısım olur ve aynı zamanda...

OlaylarBaşvurucular Ali Karakılıç ve Songül Karakılıç’ın oğulları, Cengizhan Karakılıç’ın ise kardeşleri olan B.K. ve A.K. (kardeşler) ikametgâhlarında yalnız oldukları sırada yangın meydana gelmiştir. Olay yerine intikal eden itfaiye erleri yangına müdahale etmiş ve evde bulunan iki kardeş kardiyopulmoner arrest (solunum ve dolaşım durması) hâlinde devlet hastanesine kaldırılmıştır....

İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, konusu beş bin Türk lirasını geçmeyen vergi davaları, tam yargı davaları ve idari...

OlaylarBaşvurucu, olayların gerçekleştiği dönemde yardımcı doçent unvanıyla devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Başvurucu hakkında 2011 ila 2013 yıllarında dokuz farklı disiplin cezası tesis edilmiştir. Bu disiplin cezalarının üçü itiraz üzerine Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından kaldırılmış, diğerleri hakkında ise derece mahkemelerince hukuka aykırı oldukları...

Bölge idare mahkemesi; vergi ve idare mahkemeleri kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularını inceleyerek uyuşmazlık hakkında karar veren asıl derece mahkemesidir. Bölge idare mahkemesine uygulamada “istinaf mahkemesi” de denilmektedir. Bölge idare mahkemesinin temel görevi istinaf incelemesi yapmak olsa da, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın