Blog — Sayfa 76 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-76,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Tasarrufun İptali Davasında Hak Düşürücü Süre Tasarrufun iptali davalarında zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süre vardır.İİK 278. ve devamı maddelerine göre borçlu tarafından, “ivazsız” veya “aciz halinde” yapılan tasarrufların butlan kabul edilmesi; borçlunun aciz halinin doğmasından veya iflasının açılmasından geriye doğru aciz haline veya iflas etmesine sebep olan...

Tasarrafun İptali Davası Nedir? Tasarrufun iptali davası; alacağını icra takibi yoluyla borçludan tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde gayrimenkul veya menkul mallarına ilişkin mal kaçırmak saiki ile yapmış olduğu tasarruflarını iptal etmek amacıyla, borçluya ve malı devralan üçüncü kişiye karşı açtığı bir dava türüdür.Tasarrufun...

ALANYA …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜDOSYA NO: 2022/…..Yukarıda esas numarası yazılı dosyamız borçlusu ………..’ya göndermiş olduğumuz ödeme emrini içerir tebligat, ……. adresinden iade olmuştur.Bu nedenle gönderilen ödeme emri bila döndüğünden ve gönderilen adres Ticaret Sicil Müdürlüğü nden gelen adresle aynı olduğundan ayrıca dosyamızdan aynı borçlu için aynı adrese m.35‘e göre...

Ödeme emrinin 35’e göre tebliğ talebi Tebligat Kanunu’nun 35 maddesi uyarınca yapılır. Kanunun 35 maddesine göre; Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres...

Borçlunun mernis adresine tebligat talebi, Tebligat Kanunu’nun 21/2 maddesi uyarınca yapılır. Kanunun 21/2 maddesine göre; Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut...

OlaylarBaşvurucu, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu olarak bulunmaktadır. Başvurucu resmî kurumlara yazmış olduğu dilekçede ceza infaz kurumu yöneticilerinden birini “kısa boylu, oldukça kilolu, geniş yüzlü, geniş gövdeli, kiloları nedeniyle yürümekte zorlanan” şeklinde tarif etmiştir. Başvurucunun kullandığı bu ifadeler nedeniyle ceza infaz kurumu görevlileri tarafından...

Kat mülkiyeti hukuku, çok katlı binaların oluşması ile ortaya çıkan kat maliklerinin sorumluluklarını, yönetimi gibi konulara değinen bir hukuk dalıdır.KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNDA BULUNAN ORTAK ALAN NEREYİ KAPSAR? Genel giriş kapıları, Merdiven Kapıcı Daire Antre Çatı Asansör GarajlarGibi yerler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın