Blog — Sayfa 173 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-173,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

… MAHKEMESİNEDOSYA NO: …/…DAVACI :TC KİMLİK NUMARASI :ADRES :DAVALI :ADRESİ :KONU :Davadan feragat istemimizi içerir.AÇIKLAMALAR :1-)Davalıya karşı açmış olduğumuz davadan feragat ediyoruz. Bu nedenle sonuç ve istemlerimizden vazgeçmekteyiz.2-)Durumumuzu mahkemenize sunmaktayız.HUKUKİ NEDENLER :6100 S. K. m. 307, 309, 310, 311, 312SONUÇ VE İSTEM :Yukarda açıkladığımız nedenlerle,...

A. Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesini Düzenleyen KuralDava Konusu KuralDava konusu kural, haklarında belirli suçlardan soruşturma veya kovuşturma bulunan avukatlara soruşturma veya kovuşturma süresiyle sınırlı olarak hususi damgalı pasaport verilmemesini öngörmektedir.İptal Talebinin GerekçesiDava dilekçesinde özetle; dava konusu kuralın avukatlar için hususi damgalı pasaport hamili olunması...

İSTANBUL  [ ].TİCARET MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                                                                                          01.04.2016                                                                               DAVACI                   :VEKİLİ                      :KONU                      : Çek  İptali  ve  Ödeme  Yasağı  Kararının Devamı Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR           1-Müvekkilimiz ……. alacağına karşılık olarak aldığı ve hamili bulunduğu;2-Keşidecisi……. den aldığı hamiline yazılı ……., ……., ……. Hesap, ……. Çek Seri Nolu, ……. Keşide Tarihli …….-TL  ve ……. Çek...

Yargı bağımsız ve tarafsızdır. Yargı mensubu olan hakim ve savcıların bağımsızlık ve tarafsızlıklarının esaslı dayanağını özlük hakları ve mesleki güvenceleri oluşturur. Ancak Ülkemizde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, genelde sözlerde ve hatta yazılı metinlerde kalır. Bu durumun, başta hukuk kültürü bozukluğu olmak üzere birçok sebebi olabilmektedir....

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NEDAVACI: Ad- Soyad (T.C Kimlik Numarası)AdresVEKİLİ: Av. Ad-SoyadAdresDAVALI: Ad-Soyad (T.C Kimlik Numarası)AdresKONU: Zina nedeniyle boşanma, maddi ve manevi tazminat, velayet ve iştirak nafakası talepli dava dilekçemizdir.AÇIKLAMALAR:(Bu kısım maddeler halinde Kanun Koyucunun belirtmiş olduğu usul kapsamında somut olayın içeriği gözetilerek doldurulmalıdır.)1-) Taraflar …/…/… tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden...

OlaylarBaşvurucunun iki arkadaşıyla beraber içinde bulunduğu araç kolluk görevlileri tarafından durdurulmuştur. Başvurucu ile yanındakiler araçtan indirilmiş ve bir suç isnadı kapsamında yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilmiştir. Burada bir müddet tutulan başvurucu, sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülmüştür.Başvurucunun avukatı Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçeyle olay gecesi yakalama...

2. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2016/20858Karar Numarası: 2018/8072"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından, kadının kabul edilen davası, kusur belirlemesi, kendisinin reddedilen tazminat talepleri, nafakalar...

2. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2015/10721Karar Numarası: 2016/327 "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ :Karşılıklı BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı kadın tarafından her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece boşanmaya sebep...

Hukuk Genel KuruluEsas Numarası:Karar Numarası:"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı karşılıklı boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Eskişehir 3. Aile Mahkemesince asıl ve birleşen davanın kabulüne dair verilen karar davacı-birleşen davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yapılan...

Yargıtay 12. Ceza dairesiEsas Numarası: 2019/10106Karar Numarası: 2021/3042"İçtihat Metni" Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Taksirle yaralama Hüküm : TCK'nın 89/4, 22/3, 62/1, 50/1-a, 52/1-4, 53/6. maddelerine göre mahkumiyetTaksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın