Blog — Sayfa 3 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-3,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

7 gün içinde düzenlenmeyen faturanın düzenlenmemiş sayılması sureti ile özel usulsüzlük cezası kesilemez.DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU     2021/1236 E.  ,  2022/1726 K."İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No :  2021/1236 Karar No : 2022/1726TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …DAVALI ...

 Danıştay 3.daire Başkanlığı         2017/2459 E.  ,  2021/720 K."İçtihat Metni"T.C. D A N I Ş T A Y ÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2017/2459 Karar No :2021/720TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Müdürlüğü/… VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … İnşaat Gıda Tekstil ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi İSTEMİN...

 İddet müddeti, ya da bekleme süresi, Türk Medeni Kanunu'na göre boşanan kadının tekrar evlenmesi için beklemesi gereken üç yüz günlük süre.Kanun koyucunun boşanmanın kesinleşmesinden önce tarafların cinsel ilişkiye girmiş olmaları ihtimalini göz önünde bulundurarak doğacak çocuğun babasının belirlenmesinde ortaya çıkacak karışıklıkları engelleme amacıyla koyduğu bir şarttır....

  İHTARNAME İHTAR EDEN: (Ev sahibinin adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)VEKİLİ: (Vekilin adı, soyadı, sicil numarası ve adresi yazılmalıdır.)MUHATAP: (Muhatabın adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazılmalıdır.)KONU: (İhtarnamenin ne hakkında olduğu kısaca belirtilmelidir.)AÇIKLAMALAR:İhtarnameye konu olan konutun sahibi ve adresi belirtilmelidir. Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi, süresi ve kira bedeli yazılmalıdır....

MALİYENİN YAPTIĞI 1 KURUŞLUK ÖDEMELERİN ZAMANAŞIMINI KESMEMESİ6183 sayılı Yasa m.103/1’de ödemenin zamanaşımını keseceği belirtilmiştir. Ancak bu maddeden anlaşılması gereken şey kısmen ödemedir. Zira kamu borcu ödenmiş ise zaman aşımından söz edilmez ancak kısmen ödenmiş ise kalan tutar için zamanaşımı süresi geçerli olacaktır. Bu yüzden kısmen ödeme zamanaşımını keser. 6183 sayılı...

VERGİLENDİRMEDE ZAMANAŞIMI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade eder. Bu anlamda zamanaşımı, kendi kanununda belirtilen sürelerin geçmesi üzerine amme alacaklarını ortadan kaldıran bir müessesedir. Vergi hukukunda zamanaşımları Vergi Usul Kanununda yer alan tarh...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın