Blog — Sayfa 279 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-279,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Herhangi bir iş yerinde çalışmadan, aktif vergi kaydı, şirket ortaklığı kaydı ya da çiftçilik kaydı  gibi zorunluluk olmadan isteğe bağlı olarak prim ödeme ve yatırılan primler ile emekli olunmaya fırsat veren sigorta kolu isteğe bağlı sigotalılıktır. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için belli şartlar mevcuttur. Türkiye'de ikamet...

.......  MAHKEMESİNE  DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : Kadastro Tespitine İtiraz.                  AÇIKLAMALAR                             1-) …/…/… tarihinde yapılan kadastro sonucunda tapuda … ada, … parsel numarasıyla kayıtlı taşınmaz hazine adına...

.......  MAHKEMESİNE    DAVACI                                          : VEKİLİ                                            : DAVALI                                           : KONU                                               : İsteğe Bağlı Sigortalılığın Tespiti İstemi.  AÇIKLAMALAR   1-) Müvekkilim …, ... Sigorta sicil numarası ile S.S.K.'da kayıtlıdır. Müvekkilim ... Sigorta Müdürlüğünün, İsteğe Bağlı Sigorta kolundan, …/…/… tarihinden itibaren primlerini ödemiştir.2-) Müvekkilim, davalı kuruma .../.../... tarih ve ... kayıt nolu dilekçesi ile emekli...

İhtiyati Tedbir Nedir? Uzun süren yargılama faaliyetleri sebebiyle hakkın elde edilmesinin zorlaşması, gecikme nedeniyle zarara uğrama, hakkın elde edilmesinin imkansız hale gelmesi gibi durumların önüne geçebilmek amacıyla kesin hükme kadar olan süreç için verilen karara ihtiyati tedbir denir.Örneğin bir davanın konusu herhangi bir gayrimenkul olabilir. Bu...

… NOTERLİĞİ’NE   İHTARNAME  İHTAR EDEN                      : ADRES                                 : VEKİLİ                                 : ADRES                                 : İHTAR EDİLEN                 : ADRES                                 : KONU                                   : …/ …/ … tarihinde sona erecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair ihtarnamedir.  AÇIKLAMALAR              1-)  Müvekkilimize ait…. adresinde bulunan taşınmazda ../../.. tarihli kira...

   İş Sözleşmesinin Feshi Fesih, sözleşmenin her iki tarafına tanınmış bozucu yenilik doğuran bir haktır.Sözleşmenin kimin tarafından ve ne şekilde feshedildiği çoğu zaman uyuşmazlık konusu olmaktadır. Zira feshin sözleşmenin hangi tarafınca gerçekleştirildiği işçilik hak ve alacakları bakımından önemli sonuçlar doğurmaktadırFesih bildirimi herhangi bir şekle tabi değildir12. Fesih bildirimi...

SENETTE ÖDEMEME PROTESTOSU NEDİR?SENEDİN ÖDENMEMESİ Senedi elinde bulunduran yetkili hamilin senetten doğan müracaat haklarını kullanabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Borçluya, poliçenin, bononun ödenmesi için yapılan ibrazın sonuçsuz kalması üzerine, müracaat haklarının kullanılabilmesi için ödememe protestosu düzenlenmelidir. Senet ödenmezse ciro edenlere başvurulabilmesi için süresi içerisinde...

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA YAKINAN                           :ADRES                                 :VEKİLİ                                :ADRES                                 :ŞÜPHELİ                             :SUÇ                                       :SUÇ TARİHİ                       : …/…/… A Ç I K L A MA L A R               1- Müvekkil, inşaat/taahhüt işleriyle uğraşan bir iş insanıdır. Taraflardan birisi müteahhit...

  … CEZA MAHKEMESİ’NE   DOSYA NO                          : …/ … E. SANIK                                  : MÜDAFİİ                             : SUÇ                                       : KONU                                   : Yetki İtirazımızdan İbarettir.  AÇIKLAMALAR               1-) Müvekkilimiz hakkında; …/ …/ … tarihinde … Cumhuriyet Savcılığı’nın …/… Hazırlık nolu dosyasının kabulü ile mahkemenizde...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın