Blog — Sayfa 134 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-134,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

      Hukuk Genel Kurulu         2017/1224 E.  ,  2021/209 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “tapu kaydında düzeltim” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar, davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece...

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu  İstismar, birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme anlamına gelmektedir. Çocuğun cinsel istismarı ise yaşı küçük mağdurun cinsel bakımdan kötüye kullanılması, sömürülmesi anlamına gelmektedir.Çocuğun cinsel istismarı suçunun konusu, kendisine karşı cinsel istismarda bulunulan çocuğun vücudu, cinsel dokunulmazlığı, cinsel gelişimidir.Yasa koyucu, 18 yaşından büyüklere...

ANKARA NÖBETÇİ İCRA CEZA (    )MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEŞİKAYETTE BULUNANALACAKLI             :ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :ŞİKAYET EDİLENŞÜPHELİ(BORÇLU): ADRES                     :………………………….. Batıkent Yenimahalle AnkaraTALEP KONUSU   : Müvekkile olan borcuna istinaden karşılıksız çek keşide eden şüphelinin cezalandırılması ve hakkında koruma kararı verilmesi talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARŞüpheli C….. D…. Tarafından, müvekkile olan borcuna istinaden bir adet …Bankası ...

İtiraz GerekçesiBaşvuru kararlarında özetle; itiraz konusu kurallar ile vergi hukuku mevzuatında aynı fiilin hem suç hem de kabahat olarak nitelendirilmesi nedeniyle vergi mükelleflerine idari nitelikli vergi cezası yaptırımının yanı sıra adli nitelikli hürriyeti bağlayıcı cezanın uygulanabildiği, bu yaptırımlara ilişkin davalardan birinin vergi mahkemesinde diğerinin ise...

Yakalama Nedir? (CMK m. 90) Yakalama, Ceza Muhakemesi Kanununda sayılan şartların varlığı halinde hakim kararı olmaksızın kişilerin özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde düzenlenmiş koruma tedbiridir. Kural olarak kolluk tarafından yapılmakta olup belli şartların varlığı halinde herkes tarafından da yakalama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.Yakalama, esasen kişi özgürlüğünü kısıtlayan bir tedbir...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ (       ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NETAKİBİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. İCRA DOSYA NO               :Ankara ….İcra Müdürlüğü’nün İMZAYA İTİRAZEDEN (BORÇLU)              : :……VEKİLİ                                 :ADRES         ...

OlaylarBaşvurucuların yakını olan E.S. 1/6/2013 tarihinde kamuoyunda Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen gösterinin Ankara’da gerçekleştirilen kısmına katılmıştır. E.S. gösteriye müdahalede bulunan kolluk görevlilerinden birinin silahından çıkan merminin başına isabet etmesiyle yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 14/6/2013 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (Başsavcılık) tarafından...

      12. Hukuk Dairesi         2018/15328 E.  ,  2018/13845 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :İcra Hukuk MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

     3. Ceza Dairesi         2019/16919 E.  ,  2019/22607 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kasten yaralama HÜKÜM : MahkumiyetMahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü: 1) Katılanın yaralanmasına ilişkin Eskişehir Adli Tıp Şubesince düzenlenen 15.06.2016 tarihli raporda "yüzde ve boyunda (2.) Derece yanık" olduğu...

    2. Hukuk Dairesi         2020/1135 E.  ,  2020/2210 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından tümü yönünden temyiz edilmekle,...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın