Blog — Sayfa 204 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-204,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Konuya ilişkin düzenleme 4857 s. İş Kanununun 24/II-b maddesinde getirilmiştir. Buna göre; “ İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa ” iş sözleşmesinin süresinin bitiminden önce ya da öncesinde herhangi bir fesih bildiriminde bulunmaksızın derhal feshedebilir. Maddenin ilgili kısmından görüldüğü üzere,...

Çalışmaya yaşamında birçok kez işçiler hakaret ile karşılaşsa da bu durumun ispatı konusunda problem yaşayabilmektedir. İşte bu durumdaki bir işçi, başka haklı sebepleri varsa fesih bildiriminde bunlara da dayanabilir. Ancak bu sebepleri fesih bildiriminde ayrıca ve açıkça belirtmelidir. Aksi takdirde Yargıtay, “fesih sebebiyle bağlılık ilkesi” gereği daha sonra ortaya...

AYRILMA AKÇESİ TTK, bir limited şirket ortağının ortaklıktan çıkartılması durumunda, ilgili ortağın ortaklıktan ayrılmasının cezalandırıcı bir yaklaşım olarak değerlendirilmesinin önüne geçmek adına, şirketten ayrılan ortağa esas sermaye payının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi ödenmesini hüküm altına almıştır. Ayrılma akçesinin tespiti için,limited şirket müdürleri tarafından ortaklık içi ara...

Birleşme, Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanması ve Sermaye Borcunun İfa Edilmemesine Dayanılarak Ortaklıktan Çıkarılma TTK, ortağı olduğu şirketin bir başka şirket ile birleşmesine karşı çıkan limited şirket ortaklarının,birleşme işlemine rıza göstermemeleri sebebiyle ortaklıktan çıkartılabilmelerine olanak tanımaktadır. Böyle bir durumda, ortaklar,ancak paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesinin şirket tarafından kendilerine...

Haklı Nedene Dayanılarak Ortaklıktan Çıkarılma Limited şirketlerde bir ortağın ortaklıktan çıkarılması için diğer bir yol da, haklı nedene dayanarak ortağın ortaklıktan çıkartılmasıdır.Diğer bir ifade ile,limited şirket esas sözleşmesinde hangi hallerin ortaklıktan çıkarılma nedeni olacağının belirtilmesi zorunlu olmadığından, ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin limited şirketesas sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmaması durumunda dahi,limited...

Bir ortağın limited şirket esas sözleşmesinde öngörülen nedenlere dayanarak ortaklıktan çıkarılması mümkündür. Bunun için şirketin öncelikle bir genel kurul kararı alması gerekmektedir. Genel kurul kararının alınmasını takiben limited şirket, ilgili ortağın ortaklıktan çıkarılması için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvuracaktır.Belirtmek isteriz ki, Limited şirket esas sözleşmesinde bir...

LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA Bu makale ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme alanı bulan (“TTK”)limited şirketlerde ortaklıktan çıkarılma müessesesine ve buna bağlı olarak ortaklık hakkı son bulan ortağın kazandığı ayrılma akçesine ilişkinusul ve esaslara kısaca değinilecektir. A. ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA Ortaklıktan çıkarılma, TTK’da, bir ortağın kendi isteği dışında ortaklıktan ayrılmasının...

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 34918 Karar: 2019 / 19490 Karar Tarihi: 11.11.2019YARGITAY KARARIMAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi,...

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 36236 Karar: 2019 / 19791 Karar Tarihi: 13.11.2019YARGITAY KARARIMAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya...

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/ 35548 Karar: 2019 / 19790 Karar Tarihi: 13.11.2019YARGITAY KARARIMAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın