Blog — Sayfa 23 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-23,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Soyadı değişikliğine itiraz davasıdır. OLAYLAR                             : 1- Davalının mahkemeye başvurarak soyadını değiştirmiş ve müvekkilimin doğduğu günden beri kullandığı ve yayın hayatına bu adla atıldığı ...

                       ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE Davacılar                                : 1-2-3-Vekilleri                                   : AvDavalılar                                 : 1-: 2-: 3-DAVA                                     : Sebepsiz zenginleşme nedeniyle tapu iptali.HARCA ESASOLAN DEĞER                      : ……… YTL AÇIKLAMALAR 1- Müvekkillerim; davalının  da ortağı olduğu ……..Şirketi adı altında faaliyet gösteren şirketin, payları oranında (………....

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                  :VEKİLİ                                    :DAVALI                                   :DAVA KONUSU                    : Önalım davasıdır. (….. TL)OLAYLAR                              : 1- Davacı müvekkil, tapunun ...

..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                  : .............. Belediye Başkanlığı,VEKİLİ                                    :DAVALI                                   :DAVA KONUSU                    : Kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili talebinden ibarettir. OLAYLAR                              : 1- İdaremiz adına, tamamı davalıya ait olan ........ ilçesi ....... ada ....... parsel nolu gayrimenkul ..../..../...... tarihinde kamulaştırılmıştır.2- Taktir kıymet komisyonu tarafından taşınmaza...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                  :VEKİLİ                                    :DAVALI                                   : Nüfus Müdürlüğü.DAVA KONUSU                    : Ölüm kaydının sağ olarak düzeltilmesi. OLAYLAR                              : 1- Müvekkil ...

..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 : Karayolları Genel Müdürlüğü/ANKARADAVA KONUSU                   : Kamulaştırma bedelinin arttırılması talebinden ibarettir. OLAYLAR                             : 1- Müvekkillerimin mülkiyetinde bulunan ……….. İli ………. İlçesi, ………. Köyü sınırları içinde kalan ………. pafta, ………parsel sayılı …. m2 miktarındaki arsanın tamamı Bayındırlık ve İskan...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Kamulaştırma bedelinin azaltılması talebinden ibarettir. OLAYLAR                             : 1- Davacı idaremiz, tamamı ...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                  :VEKİLİ                                    :DAVALI                                   :DAVA KONUSU                    : Mirastan iskatın iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR                              : 1- Davacı müvekkil muris ...

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE DAVACI                                 :VEKİLİ                                   :DAVALI                                 :DAVA KONUSU                   : Mirasın reddine izin verilmesi talebinden ibarettir.OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil davalı eşi ile … yıldır evli olup, evliliklerinde mal ortaklığı rejimini kabul etmişlerdir.2- Müvekkilin babası vefat etmiş olup, davacı, mirasçı olmuştur. Ancak babası iflas...

..... SULH HUKUK MAHKEMESİNE KİRA PARASININYATIRILMA YERİTESPİTİNİ İSTEYEN(KİRACI)                                :VEKİLİ                                   :KARŞI TARAF(KİRALAYAN)                       :DAVA KONUSU                   : Kira parasının yatırılma yerinin tespiti talebinden ibarettir. OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim kiralaya K. ……… Sk. No: …. adresinde bulunan ve halen oturmuş olduğu evi aylık ……. TL karşılığında ………Vakfı’ndan kiralamıştır. Kirayı müvekkilim vakfa...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın