Blog — Sayfa 144 / 302
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-144,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 34036 Karar: 2020 / 2430 Karar Tarihi: 18.02.2020ÖZET: Davacının temerrüt ihtarı ve temerrüt ihtarına konu talepleri dikkate alınarak kıdem tazminatı dışındaki taleplere işleyecek faizlerin başlangıç tarihlerinin buna göre belirlenmesi gerekirken temerrüt ihtarı göz ardı edilerek dava ve ıslah tarihlerine...

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9622 Karar: 2020 / 1098 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının, davacı tarafından hizmet sözleşmeleri sona erdirilen işçilerin yüklenici nezdinde tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatları nedeniyle, talep halinde bu kişilere...

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9666 Karar: 2020 / 1094 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Davacı vekilince alacağın .. TL olduğundan bahisle temyiz isteminde bulunduğu, mahkemece davanın kısmen kabulü ile toplam … nin tahsiline dair verilen kararda reddedilen miktar, miktar itibariyle temyiz sınırı altında kaldığı cihetle...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2160 Karar: 2020 / 679 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Somut olaya gelince, az yukarıda açıklandığı gibi yerel mahkeme kararının temyizi üzerine verilen düzeltilerek onama kararına karşı yapılan karar düzeltme talebi üzerine oluşturulan karara karşı ikinci kez karar düzeltme talebinde bulunulduğu...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 1938 Karar: 2020 / 675 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: mahkemece, diğer taleplerin kabulünün yanında ödenmeyen hakediş alacağının bilirkişilerce hesaplanan … TL üzerinden ve nakdi teminat kesintisi yapılmaksızın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme sonucu ödenmeyen iş bedeli alacağından nakdi...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2119 Karar: 2020 / 662 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici, inşaatın devamı sırasında arsa sahipleri tarafından vekillikten azledildiğini bu nedenle de gecikme olduğunu açıklamış ise de, mahkemece bu konuda bir inceleme de yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece inşaat alan...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2487 Karar: 2020 / 654 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Dosya kapsamına göre … USD peşinatın ödenmesi konusunda ihtilâf bulunmadığı, bilirkişi raporuna göre sözleşmede bitim tarihi olarak kararlaştırılan .. tarihinde ödemelerin tamamlanmadığı davacı tarafından en son ödemenin .. tarihinde yapıldığı görülmektedir.Karşılıklı...

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi; arsa sahibinin kendisine devredeceği belirli arsa payı veya daireye karşılık, müteahhidin kendi malzemesiyle arsa üzerine bağımsız bölümler inşa ederek, bir bina meydana getirmeyi taahhüt ettiği sözleşmelerdir. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İSTEMİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ ...

EVLİLİK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ Kanun koyucu, işçinin evlilik gerekçesi ile istifa edebilmesi hakkını kadın işçiye verir. İşçi iş akdini evlilik sebebi ile feshetmek istiyorsa, resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bu işlemi gerçekleştirmelidir. Kişinin evlilik sebebi ile iş akdini feshetmesi halinde ihbar süresi uygulanmaz....

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın