Blog — Sayfa 203 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-203,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 1341 Karar: 2019 / 876 Karar Tarihi: 14.02.2019ÖZET: cayma tazminatı ödenmesi noktasında toplandığı ve davalının bu bedeli almakta haklı olduğu tespitinin hatalı olduğu, davacının bu yönde bir talebi olmadığı gibi davalı tarafından usulüne uygun olarak, harçlandırarak açılmış dava da...

T.C YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 12625 Karar: 2019 / 6317 Karar Tarihi: 20.05.2019ÖZET: Mahkemece, davacının sözleşme gereği ödenmesi gereken ….. TL'yi ödediğini kesin delille ispatlayamadığı bu nedenle menfi ve müspet zarar kapsamında istediği .…. TL'yi talep edemeyeceği, ancak peşin ödediği ….. TL'nin sebepsiz zenginleşme...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 4843 Karar: 2019 / 2993 Karar Tarihi: 26.06.2019ÖZET: Mahkemece, davacının akdin kendisinin kusuru olmaksızın ifasının imkânsız hale geldiği iddiası kanıtlanamadığı, davalı arsa sahibinin davacı yetkilisine verdiği vekâletnamedeki yetkilerini kullanmaması için vekâletten azletmesi, sözleşmeden dönme niteliğinde olmayıp tarafların sözleşmeden dönme...

    TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, Türk Borçlar Kanunu 237 ile Türk Medeni Kanununun 706 ve Noterlik Kanununun 89. maddeleri hükümleri uyarınca noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak...

Kamulaştırma, devletin kamu yararını gerekçe göstererek bir kimsenin sahipliğinde bulunan özel mülkiyete rızası dışında son vermesidir.Kamulaştırma işlemini yapan idare, bedelini ödemek şartıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait bulunan taşınmaz mallara hak sahibi olur.BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA İSTEMDE BULUNAN       : VEKİLİ                                :KONU                                   : Kamulaştırılan taşınmazın iadesi isteminden...

KAMULAŞTIRMA İdarenin, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamı veya bir kısmına el atması, kamulaştırma olarak adlandırılmaktadır. İdareye bu yetkinin verilmesinin temel sebebi, yapmakla yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin bulunmasıdır.1982 Anayasası md.46 [Değişik: 3.10.2011]: Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla,...

… NOTERLİĞİ’NE İHTARNAME İHTAR EDEN                      : ADRES                                 : VEKİLİ                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) İHTAR EDİLEN                 : ADRES                                 : KONU                                   : ../../.. Tarihli protokol ile tarafınıza tahsis edilen … adresinde bulunan taşınmazın teslim tarihindeki koşulları ile tarafımıza iadesi istemimizden ibarettir. AÇIKLAMALAR  ...

  [caption id="attachment_22101" align="alignnone" width="300"] Gabin; sözleşmenin özgürlüğüne karşın taraflardan biri diğerinin zayıflığını istismar ederek edimler arasında aşırı değer farkı yaratarak onu sömürmesine denir. Borçlar Kanunu’ muzda bu konu ilk olarak 28. Maddenin 1. fıkrasında açıklanır.[/caption] Gabin Sebebiyle Taşınmazın İadesi Talebi Dilekçesi ...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın