Blog — Sayfa 16 / 174
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-16,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

… ASKERİ CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA  SANIK                                              : TC KİMLİK NUMARASI                        : ADRES                                             : MÜDAFİİ                                         : ADRES                                             : KONU                                               : … Askeri Ceza Mahkemesi’nin …/…/…gün ve …/… Sayılı Tutuklama Kararına İtirazımızdır. AÇIKLAMALAR                           : 1-) Sanık … … son derece temiz bir sicile sahip ve bu sicili görev yaptığı tüm aşamalarda...

  … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA; DAVACI                               : TC KİMLİK NUMARASI : ADRES                                 : VEKİLİ                                :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                 :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                               : KONU                                   :.Türk vatandaşlığına geçme isteminin reddinin iptaliistemimizdir. İŞLEMİN TEBLİĞTARİHİ                                : AÇIKLAMALAR               : 1-) Müvekkilimizin Türk vatandaşlığına geçmek için yapmış olduğu başvurusu...

……………. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;DAVACI                                          :TC KİMLİK NUMARASI                        :SINIFI ve RÜTBESİ                       :GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ    :ATANMA TARİHİ                         :ADRES                                             :VEKİLİ                                            :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)DAVALI                                           :ADRESİ                                           :KONU                                               : Müvekkilimizin babasının …./…/… tarihinde …….Bölgesinde yaşanan çatışma...

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA;  DAVACI                                           : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                             : VEKİLİ                                            :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                             :(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                           : ADRES                                             : KONU                                               : … İli, … İlçesi, ...

T.C YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 34036 Karar: 2020 / 2430 Karar Tarihi: 18.02.2020ÖZET: Davacının temerrüt ihtarı ve temerrüt ihtarına konu talepleri dikkate alınarak kıdem tazminatı dışındaki taleplere işleyecek faizlerin başlangıç tarihlerinin buna göre belirlenmesi gerekirken temerrüt ihtarı göz ardı edilerek dava ve ıslah tarihlerine...

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9622 Karar: 2020 / 1098 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının, davacı tarafından hizmet sözleşmeleri sona erdirilen işçilerin yüklenici nezdinde tahakkuk etmiş kıdem ve ihbar tazminatları nedeniyle, talep halinde bu kişilere...

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 9666 Karar: 2020 / 1094 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Davacı vekilince alacağın .. TL olduğundan bahisle temyiz isteminde bulunduğu, mahkemece davanın kısmen kabulü ile toplam … nin tahsiline dair verilen kararda reddedilen miktar, miktar itibariyle temyiz sınırı altında kaldığı cihetle...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2160 Karar: 2020 / 679 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Somut olaya gelince, az yukarıda açıklandığı gibi yerel mahkeme kararının temyizi üzerine verilen düzeltilerek onama kararına karşı yapılan karar düzeltme talebi üzerine oluşturulan karara karşı ikinci kez karar düzeltme talebinde bulunulduğu...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 1938 Karar: 2020 / 675 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: mahkemece, diğer taleplerin kabulünün yanında ödenmeyen hakediş alacağının bilirkişilerce hesaplanan … TL üzerinden ve nakdi teminat kesintisi yapılmaksızın kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme sonucu ödenmeyen iş bedeli alacağından nakdi...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2119 Karar: 2020 / 662 Karar Tarihi: 19.02.2020ÖZET: Davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici, inşaatın devamı sırasında arsa sahipleri tarafından vekillikten azledildiğini bu nedenle de gecikme olduğunu açıklamış ise de, mahkemece bu konuda bir inceleme de yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece inşaat alan...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran