Blog — Sayfa 16 / 177
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-16,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2119 Karar: 2020 / 662 Karar Tarihi: 19.02.2020 ÖZET: Davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici, inşaatın devamı sırasında arsa sahipleri tarafından vekillikten azledildiğini bu nedenle de gecikme olduğunu açıklamış ise de, mahkemece bu konuda bir inceleme de yapılmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece inşaat alan...

T.C YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2019/ 2487 Karar: 2020 / 654 Karar Tarihi: 19.02.2020 ÖZET: Dosya kapsamına göre … USD peşinatın ödenmesi konusunda ihtilâf bulunmadığı, bilirkişi raporuna göre sözleşmede bitim tarihi olarak kararlaştırılan .. tarihinde ödemelerin tamamlanmadığı davacı tarafından en son ödemenin .. tarihinde yapıldığı görülmektedir.Karşılıklı...

… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;     DAVACI                                          :   TC KİMLİK NUMARASI                        :   ADRES                                             :   VEKİLİ                                            : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   ADRES                                             : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   DAVALI                                           :   ADRESİ                                           :   KONU                                               : Miras Sözleşmesinin İptali İstemine İlişkindir.   AÇIKLAMALAR                           :   1-) Müvekkilimizin babası … … ile davalı kiracı … … …/…/… tarihinde aralarında miras sözleşmesi yapmışlar ve bu sözleşme uyarınca...

...  MAHKEMESİNE   DAVACI                               :   TC KİMLİK NUMARASI             :   ADRESİ                                :   VEKİLİ                                : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   ADRES                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   DAVALI                               :   ADRESİ                                :   KONU                                  : …/…/… Tarihli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İptali İstemi.   AÇIKLAMALAR                           :   1-) Müvekkilimiz, davalı … İnşaat LTD. ile …/…/… tarihinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesini imzalamıştır. (EK-1) Bu sözleşme...

… İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;     DAVACI                               :   TC KİMLİK NUMARASI             :   ADRES                                 :   VEKİLİ                                : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   ADRES                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   DAVALI                               :   ADRESİ                                :   VEKİLİ                                : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   ADRES                                 : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   KONU                                   : 1475 Sayılı Kanun gereğince, evlilik sebebiyle...

  … … MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE   DAVACI                                          :   TC KİMLİK NUMARASI                        :   ADRES                                             :   VEKİLİ                                            : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   ADRES                                             : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   DAVALI                                           :   ADRESİ                                           :   KONU                                               : …-TL. maddi, …-TL manevi tazminat ile haksız rekabetin önlenmesi ve mülkiyet hakkına sahip olduğumuz demirbaş...

…… MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                                          :   TC KİMLİK NUMARASI                        :   ADRES                                             :   VEKİLİ                                            : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   ADRES                                             : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)   DAVALI                                           :   ADRESİ                                           :   KONU                                               : Finansal kiralama sözleşmesinin uyarlanması istemine   ilişkindir.   AÇIKLAMALAR                           :   1-) Müvekkilimiz, davalı ile iki ayrı finansal kiralama sözleşmesi imzalamış olup...

… TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   DAVACI                                          : TC KİMLİK NUMARASI             : ADRES                                             : VEKİLİ                                            : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) ADRES                                             : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) DAVALI                                           : ADRES                                             : KONU                                               : Taraflar arasında yapılan …/…/… tarihli devre mülk sözleşmesinin iptali ile, peşin ödenen ……… TL’nin davalıdan tahsilini talebimizi içerir.   AÇIKLAMALAR                           :   1-) Müvekkilimiz ile davalı...

İHTİYATİ HACİZ KARARLARI İCRASI VE 6100 HMK GETİRİLEN YENİLİKLER 1. Eski HMUK göre, elinde belgeli alacağı olan alacaklı, mahkemeden gider ihtiyati haciz kararı alır ve Öylece icra takibine başlardı. İcra önce ihtiyaten haczi yaparak, borçlunun mallarına el koyar; sonrasında, normal icra ödeme emri gönderirdi. Bu konuda bir değişiklik yok. 2....

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları ve doktrin görüşü nazara alındığında harç, bir tür vergi olarak kabul edilmektedir. Bir kamu hizmetinden dolayı harç alınabilmesi, bu hizmetin kanunla belirlenmesine ve bu hususla ilgili harç alınmasına ilişkin düzenlemelerin...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran