Blog — Sayfa 193 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-193,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NETEDBİR TALEPLİDİR                                                                                                                           .......                  DAVACI             :.......                         VEKİLİ               :....... DAVALI             :....... DAVA                 : Alacak davası KONU                : Müvekkilimizin ....... alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.       AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya ........ tarihinde      binek otomobilini satmıştır. Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye göre, davalı ....... peşin ödemiş, kalan .......  için ise...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......                                                                DAVACI               :.......                     VEKİLİ                 :.......                       DAVALI               :.......                         KONU                 : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile .....................-TL alacağın  aylık % .......  faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR  : 1-Müvekkilim firma, hazır beton imalatı yapmaktadır. Davalı taraf ise, ........... fabrikasının...

.......SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                        .......  DAVACI                   :....... VEKİLLERİ              :....... DAVALI                    :....... KONU                       : Temerrüt   nedeniyle tahliye ve kira alacağı DAVANIN DEĞERİ   : .......-TL. AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz ....... başlangıç tarihli ve ....... süreli sözleşmeyle davalıya   ....... adresindeki  mesken vasıflı taşınmazını  kiralamış bulunmaktadır. 2-Davalının ....... aylarına ait aylığı ....... den toplam ......., kira bedeli borcunu ödememesi üzerine ...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                        .......         DOSYA NO                 :....... TALEPTE BULUNAN :....... KARŞI TARAF            :....... DAVA                          :       KONU                          : Anayasaya Aykırılık OLAYLAR              : 1-Müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde görülmekte olan ....... E sayılı davada uygulanacak olan ....... Anayasa' ya açıkça aykırıdır. Şöyle ki:a-)b-)c-) 2-2707 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetenin 25.09.1982 tarihli nüshasında yayınlanan ve 07.11.1982 tarihinde...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                         .......  DAVACI              :....... VEKİLİ                :....... DAVALI              :.......                           KONU                 : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma AÇIKLAMALAR : 1-Müvekkilem ile davalı  evli olup evlilik kayıtları ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi/Köyü, ....... Cilt, ....... Sayfa, ....... Kütük Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ....... Doğumlu .......,çocuğu...

Yapıların Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluğu İmar Kanunu’nun 22’nci maddesine göre yapı ruhsatının verilebilmesi için mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı krokinin eklenmesi gerekmekte, 6360 sayılı Kanun’da dahi yapıların ruhsatlandırılmış sayılabilmesi için “fen ve sanat kurallarına uygunluğu” şartı aranmakta iken Yapı Kayıt Belgesi...

Yapı Kayıt Bedeli Yapı kayıt bedeli hesabında dikkate alınacak yapı yaklaşık birim maliyet bedelleri kırsal-kentsel alan ayrımı ile yerleşim alanlarındaki gelişmişlik farklarına duyarlı olmadığı gibi yapıdan elde edilecek değeri de dikkate alınmaksızın belirlenmiştir. Düzenlemedeki kriterlere göre özellikle kırsal alanlarda hesaplanan yapı kayıt bedeli bina bedeline eşit veya üstünde çıkabilmekte ve bu durum başvuruları...

Yapı Kayıt Belgesi ve Kat Mülkiyeti 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins...

Belediye Taşınmazlarının Satışı ve Kamulaştırma Maliyetleri Kanunda hazine taşınmazlarının aksine belediye taşınmazlarının sosyal donatı alanında kalıp kalmadığına bakılmaksızın satışı öngörülmektedir. Umumi hizmetler ve sosyal donatı alanlarının yapı sahiplerine satışının yapılması, imar uygulaması aşamasında aynı yerin üzerindeki yapı ile birlikte belediye tarafından kamulaştırılması zorunluluğunu da beraberinde getirecektir. Bu durum, DOP’dan elde edilebilecek alanların da kamulaştırma yoluyla elde...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın