Blog — Sayfa 44 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-44,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

    Hukuk Genel Kurulu         2017/845 E.  ,  2020/723 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Alanya 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin kararın davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 23. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş,...

      14. Hukuk Dairesi         2020/4125 E.  ,  2021/1110 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki paydaşlıktan çıkarma ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 14/09/2020 gün ve 2016/16284 Esas, 2020/4931 Karar sayılı ilamı ile temyiz isteminin süresinde olmadığından reddine...

     14. Hukuk Dairesi         2021/17 E.  ,  2021/937 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 07/05/2013 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, ikinci kademede tazminat talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 11/07/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar...

     Hukuk Genel Kurulu         2017/1243 E.  ,  2021/113 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Bursa 6. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda...

    14. Hukuk Dairesi         2021/130 E.  ,  2021/979 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 22.04.2013 gününde verilen dilekçe ile taşınmaz satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebi üzerine bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 15.11.2018 günlü...

    14. Hukuk Dairesi         2016/11407 E.  ,  2019/8453 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiDavacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 04.09.2013 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkından kaynaklanan tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; karar verilmesine yer olmadığına dair verilen 15.12.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi...

      Hukuk Genel Kurulu         2017/1224 E.  ,  2021/209 K."İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi1. Taraflar arasındaki “tapu kaydında düzeltim” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Akşehir Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar, davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece...

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu  İstismar, birinin iyi niyetini kötüye kullanma, sömürme anlamına gelmektedir. Çocuğun cinsel istismarı ise yaşı küçük mağdurun cinsel bakımdan kötüye kullanılması, sömürülmesi anlamına gelmektedir.Çocuğun cinsel istismarı suçunun konusu, kendisine karşı cinsel istismarda bulunulan çocuğun vücudu, cinsel dokunulmazlığı, cinsel gelişimidir.Yasa koyucu, 18 yaşından büyüklere...

ANKARA NÖBETÇİ İCRA CEZA (    )MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEŞİKAYETTE BULUNANALACAKLI             :ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :ŞİKAYET EDİLENŞÜPHELİ(BORÇLU): ADRES                     :………………………….. Batıkent Yenimahalle AnkaraTALEP KONUSU   : Müvekkile olan borcuna istinaden karşılıksız çek keşide eden şüphelinin cezalandırılması ve hakkında koruma kararı verilmesi talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARŞüpheli C….. D…. Tarafından, müvekkile olan borcuna istinaden bir adet …Bankası ...

İtiraz GerekçesiBaşvuru kararlarında özetle; itiraz konusu kurallar ile vergi hukuku mevzuatında aynı fiilin hem suç hem de kabahat olarak nitelendirilmesi nedeniyle vergi mükelleflerine idari nitelikli vergi cezası yaptırımının yanı sıra adli nitelikli hürriyeti bağlayıcı cezanın uygulanabildiği, bu yaptırımlara ilişkin davalardan birinin vergi mahkemesinde diğerinin ise...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın