Blog — Sayfa 176 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-176,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

3. HD., E. 2016/12231 K. 2018/2059 T. 5.3.2018MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİTaraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen kararın, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kâğıtlar okunup...

Kanalizasyon kapağının açık kalmasından mütevellit araçta oluşan zararın sorumlusu idaredir. Zira idare görev alanında çevrede oluşabilecek zararlara karşı önlem almalı, uyarıda bulunmalı ve hizmeti vatandaşın zarar görmeyeceği şekilde sonlandırmalıdır. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi        Esas Numarası: 2018/4210Karar Numarası: 2020/4644 "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın...

Tüketici kota aşımı yapması halinde GSM operatörünün tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde operatörün sorumluluğu doğacaktır.Hukuk Dairesi         Esas Numarası: 2014/20558Karar Numarası: 2015/16478 K.  "İçtihat Metni"MAHKEMESİ : ADANA 1. TÜKETİCİ MAHKEMESİ TARİHİ : 19/06/2014 NUMARASI : 2013/40-2014/1531Taraflar arasındaki Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Doğan...

A) AZATLIK(Libertinus): Azat edilen kölelerin durumudur. Azatlılar senatus'a üye olamazlar ve şövalye sınıfına giremezlerdi. Azatlar imparator Augustus zamanında yurttaşlar ile evlenmeleri yasaktı aynı şekilde azatların eski efendilerine karşı yükümlülükleri vardı. Yine de bazı özel durumlarda köleler doğuştan özgürlük statüsü kazanabiliyordu.B) INFAMIA(Şerefsizlik): Şerefsizlik bir kişinin toplum içinde saygıdeğerliğini...

FURTUM VE RAPINAFURTUMGenellikle hırsızlık olarak çevirsek de aslında daha geniş bir anlama sahiptir. Emniyeti suistimal ve mala karşı işlenmiş suçları da kapsar. Roma'nın en eski haksız fiillerindendir. Üç çeşidi vardırFurtum Rei bir hırsızın direkt eve girip hırsızlık yaparak bir eşyayı çalmasıdır. Furtum Usus kullanma hırsızlığıdır....

1- Üstünlük Olarak: Kamu Hukuku incelenirken taraflardan "devlet" üstün konumda tutulur. Buradan anlaşılır ki kamu hukuku özel hukuktan üstündür, özel hukukta ise kişiler arası eşitlik esası vardır.2- Emredicilik Bakımından: Kamu hukuku emredici özelliktedir. Taraflar tersini kararlaştıramaz. Özel hukukta ise bir kısmı emredici olmakla beraber çoğu emredici...

KARA/KITA AVRUPASI HUKUK SİSTEMİ Bu isimden İngiltere hariç Avrupa anlaşılır. Büyük ölçüde Roma hukuku kaynaklı olan ülkelerin sistemidir.Özellikleri:1- Tedvin edilmiştir: Kara Avrupası Hukuk Sistemi kodifiye edilmiş hukuk sistemidir. Yazısız halde bulunan kuralların toplanıp yazılı halde toplanmasıyla oluşur. Roma Hukuku Corpus Iuris Civilis denen hukuk külliyatı ile 1.Justinianus...

TANIMYerleşim yerinin tanımını Türk Medeni Kanunu madde 19/1'de şöyle yapar "Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir"YERLEŞİM YERİNE HAKİMOLAN İLKELER1)Yerleşim Yerinin TekliğiTMK madde 19/2'de vardır. Bizim hukukumuzda bir kişinin birden fazla sayıda yerleşim yeri olamaz. Bu kural gerçek ve tüzel kişilerin ikisi...

Kişilik iki şekilde sona erebilir. Bunlar ölüm ve gaipliktir.1- ÖLÜMÖlümün Saptanması: TMK madde 28/1 'e göre kişilik ölümle sona erer. Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklar ortadan kalkarken diğer haklar miras yoluyla mirasçılarına geçer. Kişiliğin sona ermesiyle yeni haklar kazanılamaz çünkü hak ehliyeti de sona ermiştir....

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın