Blog — Sayfa 143 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-143,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

YARALAMA SUÇU 1-Kasten Yaralama Kasten yaralama, bir kimsenin vücuduna acı verilmesi, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına enden olan eylem olarak nitelendirilmektedir.Kasten yaralamadan bahsedebilmemiz için üç tür durumun gerçekleşmesi gerekmektedir. Birincisi başkasının vücuduna acı vermesi, ikincisi sağlığının bozulması, üçüncü olarak ise algılama yeteneğinin bozulması aranmıştır.Kasten yaralama suçu, genel...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA İLGİLİ (İTİRAZ MERCİİ) AİLE MAHKEMESİ’ NE(Gönderilmek Üzere)ANKARA (  ) AİLE MAHKEMESİ’ NED.NO:2021/….. TALEPTE BULUNANDAVALI                    : ADRES                      :………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :DAVACI                    : ADRES                      :…TALEP KONUSU   : Ankara (  ) Aile Mahkemesi’nin ../../…. Tarih, 2021/… E. sayılı koruma kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.AÇIKLAMALARMahkemenizin yukarıdaki esasına kayıtlı dosyası kapsamında verilen ../../…. Tarihli...

Olaylar  Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan sınavlarda başarılı olan başvurucu polis meslek eğitimine başlamıştır. Eğitim sürecinde başvurucu hakkında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde eşinin resmî belgede sahtecilik suçundan ceza aldığı ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı (HAGB) tespit edilmiştir. Bunun üzerine mülga Polis Meslek...

Hırsızlık Suçu Nedir? Türk Ceza Kanunumuzda hırsızlık suçu 141. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Kanunumuzda hırsızlık suçu, bir kimsenin başkasına ait bir taşınır malı zilyedinin rızası olmadan kendisine veya başkasına ekonomik bir fayda sağlamak amacıyla bulunduğu yerden alınması olarak tanımlanmıştır. Hırsızlık Suçunun Unsurları Nelerdir? Tanımından da anlaşılacağı üzere hırsızlık suçunun konusu yalnızca taşınır...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (    ) AİLE MAHKEMESİ’NETALEP EDEN          :ADRES                       :VEKİLİ                      :ADRES                       :TELEFON                  :DAVALI                     :ADRES                       :………DAVA DEĞERİ       : ………. TLTALEP KONUSU     : Taraflar arasındaki nişanın davalının kusurlu davranışlarıyla bozulması nedeniyle müvekkilin uğradığı zararın tazmin edilmesi talebimizden ibarettir.AÇIKLAMALARDavacı A… B… ve davalı C… D…, …. Batıkent Yenimahalle Ankara...

OlaylarArsa vasıflı taşınmaz uygulama imar planında ve parselasyon planında kentsel rekreasyon alanı olarak tespit edilmiştir.Taşınmazın hissedarlarından biri olan H.Y., kamulaştırmasız el atma nedeniyle dava açmış; asliye hukuk mahkemesi, belediyenin taşınmaza kamulaştırmasız el atıldığını tespit ederek davacı lehine tazminata hükmetmiş ve ayrıca taşınmaz hissesinin belediye adına...

Yağma (Gasp) Suçu Yağma (gasp) suçu, Türk Ceza Kanunun 148 ve 149. Maddelerinde düzenlenmiştir.Kanunumuzda yağma suçu, bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ (     ) AİLE MAHKEMESİNE DAVACI                   ADRES                      :VEKİLİ                     :ADRES                  :TELEFON                  :DAVALI                   ADRES                      :…DAVA DEĞERİ       :6.000,00 TL (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ nin 10.01.2017 tarih, 2016/25335 E. – 2017/187 K. Sayılı ilamı uyarınca artırım talep...

OlaylarAvukat olan başvurucu, olayların geçtiği tarihte Ağır Ceza Mahkemesinde (Mahkeme) görülen bir davada sanık müdafii olarak duruşmaya katılmıştır. Mahkeme, savunma sırasında Cumhuriyet savcısına yönelik sözleri nedeniyle görevli memura görevinden dolayı hakaret suçundan başvurucu hakkında adli para cezasına hükmetmiştir. Başvurucunun bu ceza nedeniyle yaptığı başvuru Anayasa...

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, TCK‘nın 104’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre cebir, tehdit ve hileye başvurmaksızın on beş yaşını doldurmuş ancak on sekiz yaşını doldurmamış, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olan bir çocuğun rızası ile gerçekleşen cinsel ilişki sonrasında çocuğun şikayeti ile kovuşturulan...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın