Blog — Sayfa 48 / 267
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-48,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Olaylar  Başvurucunun tutuklu bulunduğu sırada İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla hükümlü ve tutukluların kıyafet değişimlerine sınırlama getirilmiştir. Buna göre eskiyen giyim eşyalarının ancak yenileriyle değiştirilmesine izin verileceği, çamaşır makinesine veya ağartıcılara maruz kalmış ya da tamir görmüş kıyafetlerin ceza infaz kurumuna alınmasına ise müsaade edilmeyeceği...

İftira Suçu Nedir? İftira suçu bir kimsenin hukuka aykırı fiili işlemediğinin bilinmesine rağmen işlemiş gibi yetkili makamlara ihbar veya şikayet edilmesiyle oluşur. Bu isnat basın ve yayın yoluyla da yapılabilir. Bu suçun oluşmasındaki en önemli husus şikayet olunan kişinin isnat edilen hukuka aykırı fiili işlemediğinin bilinmesine rağmen...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA (     ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNEİSTİHKAK İDDİASINAİTİRAZ EDEN         :ADRES                      :……………………………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan hacze karşı sunulan istihkak iddiasına itirazlarımızın sunumudur. AÇIKLAMALARAlacaklı müvekkil tarafından ikame edilen, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası (EK-1) ile dosyanın borçlusu D…. E….’nin mallarına...

OlaylarBir cemaat vakfı olan başvurucuya ait taşınmazlar -bazıları kısmen, bazıları tamamen- belediye tarafından yol yapımı amacıyla kamulaştırılmıştır. Ancak kamulaştırma işleminden sonra söz konusu taşınmazların kentsel sit alanı sınırları içinde kaldığının tespit edilmesi nedeniyle yol olarak kullanılması mümkün olmamıştır. Kamulaştırma işlemini gerçekleştiren belediyenin müteaddit defa Koruma...

TCK Madde 125- Hakaret Suçu Nedir? TCK  Madde 125 de hakaret suçu düzenlenmiştir. Kanuna göre hakaret suçunun oluşabilmesi için, mağdura karşı somut bir fiil ya da olgu isnat edilmeli veya sövmek fiili işlenmelidir. Bu somut fiil veya olgunun, mağdurun şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olması gerekmektedir. Hakaret suçu...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ (     ) İCRA HAKİMLİĞİNEİCRANIN GERİ BIRAKILMASITALEBİNDE BULUNANDAVACI (BORÇLU) ADRES                      :………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :DAVALI(ALACAKLI): ADRES                      :…………………TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan icra takibinin geri bırakılmasına karar verilmesi talebimizdir.AÇIKLAMALARAlacaklı tarafından davacı müvekkil A….. B….. aleyhine Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası...

Olaylar  Özel bir şirket çalışanı olan başvurucu, bu şirketin hizmet sağladığı bir devlet hastanesinde görev yapmaktadır. Kurum yöneticilerinden birinin başvurucuya görevi için tahsis edilmiş bilgisayardaki WhatsApp yazışmalarını görmesi ve bu yazışmaların içeriklerini temin etmesi üzerine başvurucunun iş sözleşmesi feshedilmiştir.Başvurucunun işe iade istemli açtığı dava sonucunda...

Tehdit Suçu Nedir? Tehdit suçu, hürriyete karşı işlenen bir suç olup Türk Ceza Kanunu‘nun 106. maddesinde tanımlanmıştır. Bir kişiye karşı gerçekleştirilen kendisine veya yakınına haksız ve hukuka aykırı bir zarar verileceğine ilişkin bildirime tehdit denir. Tehdit fiili kişilerin ruh dinginliğini ve iç huzurunu bozan bir fiil olup...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA NÖBETÇİ (     ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ’ NE İcra Dosya No: Ankara …İcra Müdürlüğü 2021/…… E. İhtiyati Tedbir, Takibin Durdurulması Taleplidir. ŞİKAYET EDEN(BORÇLU)               : ADRES                      :……VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :(ALACAKLI)           ...

OlaylarBaşvurucu İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışmakta iken arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması nedeniyle işine son verilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, Kaymakamlığa yakın mesafede bulunan bir parkta her gün saat 13.00 sıralarında oturma eylemi yapmaya başlamıştır. Kolluk kuvvetlerinin uyarılarına rağmen parkta sloganlar atarak eylemine devam eden başvurucu gözaltına...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın