DAVACININ İŞİNİ YAPTIĞI YER ADRESİNDEKİ İŞ MAHKEMELERİNİN YARGI ALANINDA KALDIĞI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20282
post-template-default,single,single-post,postid-20282,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

DAVACININ İŞİNİ YAPTIĞI YER ADRESİNDEKİ İŞ MAHKEMELERİNİN YARGI ALANINDA KALDIĞI

DAVACININ İŞİNİ YAPTIĞI YER ADRESİNDEKİ İŞ MAHKEMELERİNİN YARGI ALANINDA KALDIĞI

T.C. YARGITAY

20.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/5753
Karar: 2016/7425
Karar Tarihi: 22.06.2016

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ İŞİNİ YAPTIĞI YER ADRESİNDEKİ İŞ MAHKEMELERİNİN YARGI ALANINDA KALDIĞI – DAVACININ SEÇİMLİK HAKKINI KULLANARAK YETKİLİ OLAN İŞİNİ YAPTIĞI YER MAHKEMESİNDE DAVA AÇTIĞI

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacının işini yaptığı yer adresinin “…/…” olduğu, bu adresin de ……….. İş Mahkemelerinin yargı alanında kaldığı, davacının seçimlik hakkını kullanarak yetkili olan işini yaptığı yer mahkemesinde dava açtığı, bu nedenle uyuşmazlığın ……….. İş Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

(5521 S. K. m. 5)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki işçilik alacaklarına ilişkin davada İstanbul 4. İş ve Bakırköy 6. İş Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü.

Dava, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ve genel tatil ücreti alacakları istemine ilişkindir.

İstanbul 4. İş mahkemesi, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi gereğince davanın, davalının ikametgâhı veya işin görüldüğü yer mahkemesinde açılması gerektiği, iş yargılamasında yetkinin kamu düzeninden olması ve re’sen dikkate alınması gerektiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

Bakırköy 6. İş Mahkemesi ise iş yargılamasında yetkinin kamu düzeninden olduğu ve re’sen dikkate alınması gerektiği, 5521 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince, davanın davalının ikametgahı veya işin görüldüğü yer mahkemesinde açılması gerektiği, somut uyuşmazlıkta işin yapıldığı yerin İstanbul yargı alanında, şirket merkezinin ise … yargı alanında olduğu, davanın işin yapıldığı yer mahkemesinde açılmış olmasına rağmen yetkisizlik kararı verilerek dosyanın gönderildiği, davacının işini yürüttüğü yer adresinin “…/…” olduğu, bu adresin … Mahkemesinin yetki alanında kaldığı gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesinde, iş uyuşmazlıklarında yer itibarıyla yetkili olarak iş mahkemeleri belirlenmiştir. Buna göre, “İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medenî Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.

İş Mahkemelerinde yetki kuralı, Hukuk Muhakemeleri Kanununun yetki kurallarına uygun olup buna ek olarak işin yapıldığı yer, diğer bir ifadeyle işyerinin bulunduğu yer mahkemelerini de yetkili kılmaktadır.

İş mahkemesine açılan dava, dava tarihinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

İş mahkemesinin yetkisini düzenleyen anılan maddede yer alan yetki kuralı kamu düzeni ilişkin olup kesin niteliktedir. Söz konusu hükme göre davacı işçi, davayı işin yapıldığı yer mahkemesinde açabileceği gibi davalının ikametgâhı mahkemesinde de açabilir.

Somut uyuşmazlıkta, davacının işini yaptığı yer adresinin “…/…” olduğu, bu adresin de İstanbul İş Mahkemelerinin yargı alanında kaldığı, davacının seçimlik hakkını kullanarak yetkili olan işini yaptığı yer mahkemesinde dava açtığı, bu nedenle uyuşmazlığın İstanbul 4. İş Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince İstanbul 4. İş Mahkemesinin yargı yeri olarak belirlenmesine 22.06.2016 tarihinden oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran