Blog — Sayfa 152 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-152,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   Esas Sayısı : 2018/6 Karar Sayısı : 2021/60 Karar Tarihi : 22/9/2021 R.G.Tarih-Sayısı : Tebliğ edildi.   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Erzincan Sulh Ceza Hâkimliği İTİRAZIN KONUSU: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 151. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…sahipli…” ibaresinin Anayasa’nın 2., 10. ve 90. maddelerine aykırılığı ileri...

X SİGORTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE TALEP EDEN                     :ADRES                                 :VEKİLİ                                 :ADRES                                 :CEP TELEFON NO.           : PLAKA NO                          : KAZAYA SEBEBİYETVEREN SİGORTALI         :SÜRÜCÜ                              : POLİÇE NO.                        :PLAKA NO.                         :  Sayın Muhatap,Müvekkilim x’a ait x Motor numaralı ve x şasi numaralı x plakalı 2017 Model Tofas-Fiat Linea Urban 1.3 Multi-Jet 95 HP...

MADDE 1 – 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümlelerinde yer alan “Altmış” ibareleri “Otuz” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “altmış” ibaresi “otuz” şeklinde, beşinci cümlesinde yer alan “altı” ibaresi “dört” şeklinde ve altıncı cümlesinde yer...

Kişinin, ölümüne kesin gözle bakılmamakla beraber, muhtemel gözle bakılan ve cesedi bulunmamış kimselerin, belirli sürelerin geçmesi ile mahkemece kişiliğinin hukuken sona erdirilmesine gaiplik denir.Türk Medeni Kanunu’na göre, gaiplik kararına ilişkin şartlar iki şekilde ortaya çıkmaktadır:a-Ölümüne olası gözle bakılacak tehlike içinde kaybolması; bu kişinin kaybolmasından itibaren 1...

…… AİLE MAHKEMESİ’NETARAF : XXXXXXXX (T.C. Kimlik No : ……………)TARAF : YYYYYYYY (T.C. Kimlik No : …………… )KONU : Boşanma protokolünün Sayın Mahkeme’ye sunulmasıdır.AÇIKLAMALAR :Taraflar, …/…/… tarihinden bu yana evli olup, bu evlilikten ……… ve …….. adında iki müşterek çocukları vardır. Taraflar, mahkeme huzuruna sunulan...

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin E 2015/711b  2016/9142 K  12.04.2016 tarihli kararında;DAVA: Davacı-karsı davalı, ücret alacagı, fazla mesai ücreti, resmi tatil, hafta sonu ücreti, yıllık izin ücreti alacaklarının, davalı-karsı davacı, ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemistir. Yerel mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, karsı davanın kabulüne karar verilmistir. Hüküm süresi...

İşçiyi hafta tatilinde çalıştıran işveren, işçiye hafta tatili için 1,5 günlük yevmiye vermek zorundadır. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası: 2016/7708 Karar Numarası: 2019/18054 "İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİTaraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu...

   Ceza Muhakemesi Kanunu madde 206 uyarınca kanuna aykırı olarak elde edilen her türlü delil geçersizdir. Yine Anayasanın 22. Maddesi uyarınca haberleşmenin gizliliği esastır. Anayasanın 20. Maddesi ise özel hayata dokunulamayacağını ifade eder. Ancak kişi kendisine yöneltilen saldırıda delilin kaybolacağı ve bir daha ispatı mümkün...

İstanbul . İcra MüdürlüğüDosya No:2017/XXXX EsasAMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL ALACAKLI                          :VEKİLİ                                  :Avukat Arif BALTACIBORÇLU                              :BORÇ MİKTARI                 :751.107,52-TL (faiz, vekalet ücreti ve masraflar hariç)İş bu borçtan dolayı müdürlüğümüzün yukarıdaki dosyasından yapılan takip sonucu dosya borçlusuna yapılan icra takibi XX.XX.XXXX tarihinde tebliğ edilerek kesinleştirilmiş olup, borçlunun müdürlüğünüz...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın