Blog — Sayfa 180 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-180,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

ALANYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA; SANIK                                              : MÜDAFİİ                                         : KARAR TARİHİ VE NO'SU         : KONU                                               : Yargılanmanın Yenilenmesi İstemimizin Reddi Kararına İtirazlarımızı İçerir Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir.  A Ç I K L A M A L A  R I M I Z  1-) Müvekkilim Mahkemenizin yukarıda tarih ve no’su belirtilen...

 … İCRA DAİRESİ'NE  DOSYA NO                          : …/ … E. ALACAKLI                          : BORÇLU                                : KONU                                   : Yetki İtirazımızdan İbarettir. AÇIKLAMALAR               :...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2014/21867 Karar: 2016/10043 Karar Tarihi: 08.06.2016İSTİHKAK DAVASI - İCRA MAHKEMESİ KARARININ TAALLUK ETTİĞİ MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN SÖZ KONUSU MİKTARI GEÇMESİNİN ŞART OLDUĞU - HÜKMÜN ONANMASIÖZET: İİK’nda temyiz edilebilecek kararlar arasında sayılan istihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında temyiz incelemesi...

T.C. YARGITAY4.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3774 Karar: 2016/7793 Karar Tarihi: 13.06.2016TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ ZARARININ GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH İTİBARİYLE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ - ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN GEÇTİĞİ - İSTENEN BÖLÜM YÖNÜNDEN ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİÖZET: Davacının zararı ...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/9690 Karar: 2016/10437 Karar Tarihi: 14.06.2016İSTİHKAK DAVASI - İSTİHKAK DAVALARINA İLİŞKİN TAKİBİN TALİKİ KARARLARINDA TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN İCRA MAHKEMESİ KARARININ TAALLUK ETTİĞİ MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN MİKTARI GEÇMESİ GEREĞİ - TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİÖZET: İstihkak davalarında ve istihkak davalarına ilişkin takibin taliki kararlarında...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/9792 Karar: 2016/10477 Karar Tarihi: 14.06.2016İSTİHAKAK DAVASI - TEMYİZ KONUSU MAHCUZLARIN DEĞERİNİN KANUNİ SINIR ALTINDA OLDUĞU - TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDİÖZET: Somut olayda, temyiz konusu mahcuzların değeri 6.310,00 TL'nin altındadır. Bu durumda hüküm kesin nitelik taşıdığından temyiz dilekçesinin reddi gerekir.(2004 S. K. m. 363, 365,...

T.C. YARGITAY8.Hukuk Dairesi Esas: 2016/10162 Karar: 2016/10473 Karar Tarihi: 14.06.2016HACİZDEN KAYNAKLANAN DAVA - TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN İCRA MAHKEMESİ KARARININ TAALLUK ETTİĞİ MALIN VEYA HAKKIN DEĞERİNİN BELİRLENEN MİKTARI GEÇMEYECEĞİ - MAHCUZ MAL DEĞERİNİN TEMİYİZ SINIRI ALTINDA KALDIĞI - TEMYİZ DİLEKÇESİNİN REDDEDİLDİĞİÖZET: İİK Ek 1. madde uyarınca da; bu...

T.C. YARGITAY11.Hukuk Dairesi Esas: 2016/4219 Karar: 2016/6890 Karar Tarihi: 22.06.2016KURUM ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ - HER DAVALI YÖNÜNDEN BELİRTİLEN MİKTARLAR ESAS ALINARAK DAVALILARDAN MÜŞTEREKEN ALINIP DAVACIYA VERİLMESİNE ŞEKLİNDE AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAYAN BİR İFADEYLE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZLİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Mahkemece, HMK'nın 297. maddesinde ifade edilen hükmün kapsamına dair...

…………………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NEDOSYA NO: …………………………………….İSTİHKAK İDDİASINDA BULUNAN : ………………………………… (TC NO: ……………………………..)VEKİLİ : Av. ……………………………… (TC NO: ……………………………..)KONU : …/…/2015 tarihli hacze karşı istihkak iddiamıza ilişkindir.AÇIKLAMALAR :1- ../../2015 tarihinde bir icra takibinden dolayı, müvekkilimin adresinde haciz yapılmıştır. Yapılan bu hacze istihkak iddiasında bulunuyoruz. Şöyle ki ;2-...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın