Blog — Sayfa 58 / 243
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-58,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C. YARGITAY Büyük Genel Kurul Esas No: 2010/1 Karar No: 2012/1 Karar Tarihi: 10.02.2012 ÖZET: Türk tenfiz hukuku yabancı mahkeme kararlarının tasıdıgı açıkça Türk kamu düzenini ihlal edip etmeyecegi konusu ile ilgilenir. Üstelik tenfiz hakimine kararın gerekçesini incelemek ve dikkate almak görev ve yetkisi dahi verilmemistir. Yabancı mahkeme kararı, verildigi ülkenin usul hukuku kuralı...

Sosyal paylaşım sitesinde hakaret içeren tweeti retweetlemek de hakaret suçunu oluşturur. Zira zincirleme şekilde hakaret suçunun unsurları oluşmuştur. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Ceza Dairesi         Esas Numarası : 2015/10377   Karar Numarası: 2015/12777"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜMLER : Beraat, mahkumiyetYerel Mahkemece verilen hükümler...

Bir araca yanlışlıkla dizel cinsi yakıt yerine benzin konulması nedeniyle doğacak tüm zararlardan bayi ile sağlayıcı sorumludur. Zira ayıplı hizmet olarak nitelendirilen bu durumda Sunulan hizmetin ayıplı olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi         Esas Numarası : 2020/3188    Karar...

   Boşanma davasından feragat edilmesi, feragat tarihinden önceki kusurların affedildiği, en azından hoşgörü ile karşılandığı kabul edilir. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan durumlar boşanma sebebi yapılamaz. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Hukuk Dairesi          Esas Numarası : 2015/26643 Karar Numarası : 2016/2356"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA...

Kişinin rızası dışında, adına sosyal medya hesabı açılması ve fotoğraflarının kullanılması “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme” suçunu oluşturur. Örnek Yargıtay Karar’ını inceleyebilirsiniz.  Ceza Dairesi         Esas Numarası : 2014/19526 Karar Numarası : 2015/3184"İçtihat Metni"Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : Verileri hukuka aykırı olarak verme...

Hukuk devleti demek faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı ve vatandaşlarının hukukî güvenliğini sağlayan devlet demektir. Öyleyse devletin erklerinden biri olan yürütmenin de hukuk kurallarına bağlı olması ve ona bağlı şekilde faaliyet yürütmesi bir zorunluluktur. Bu durumda idarenin faaliyetlerinin kurala bağlanması gerekir. Dolayısıyla kurala bağlanan faaliyetlerin vatandaşlar...

Hukuka AykırılıkHukuka aykırılık olmadan kusurluluk olmaz. Tipikliğe uygunluk olmadan hukuka aykırılık, hukuka aykırılık olmadan da kusurluluk yoktur. Tipiklik hukuka aykırılığın, hukuka aykırılık da kusurluluğun ön koşuludur. Fiil kanuni tanıma uygun olduğunda hukuka aykırı olduğu da kabul edilmektedir . Çünkü kanuni tanım, tipe göre hukuka aykırı davranışı tanımlar. Bir...

Negatif Suç Unsuru TeorisiBu teoriye göre suçun iki unsuru bulunmaktadır. Bunlar tipiklik ve kusurluluktur. Bu teori tipiklik unsuru açısından farklı yaklaşım sergilemektedir. Suçun tipiklik unsuru, kendi içerisinde pozitif ve negatif tipiklik unsurlarından meydana gelmektedir. Pozitif tipiklik unsurları suçun kanuni tanımında ifade edilmiş unsurları ifade etmektedir. Negatif tipiklik unsurlar...

Gai (Final) Suç Teorisi1930'lu yılların başından itibaren Welzel tarafından geliştirilmiş teoridir. Bu teoriye göre kast diğer sübjektif unsurla birlikte tipikliğe dahildir. Kusur yalın değer yargısı olarak kabul edilmektedir. Haksızlığın subjektifleştirilmesi, kusurun ise normatifleştirilmesi söz konusudur. Kastın subjektifleştirilmesi haksızlık kavramında da değişikliğe neden olmuş, haksızlık bilinci kusurun bağımsız bir...

2. Hukuk DairesiEsas Numarası: 2018/6836Karar Numarası: 2019/7645"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma KARAR DÜZELTME İSTEYEN : DavalıYukarıda tarihi, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; kısmen bozulmasına-kısmen onanmasına dair Dairemizin 18.04.2018 gün ve 2016/15634-2018/5203 sayılı ilamıyla ilgili karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü; 6100 sayılı Hukuk...

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran