Blog — Sayfa 50 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-50,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

“…818 sayılı Borçlar Kanunu’nun başlıklı 47. maddesi; hükmünü içermektedir.Bu maddenin düzenleme alanına giren gerek ölüm gerek cismani zarar halinde, hakim <özel şartlan dikkate alarak> hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedecektir. Bu husus maddenin lafzından açıkça anlaşıldığı gibi, ayrıca koruma amacı güttüğü hayat ve vücut bütünlüğünün...

Trafik kazaları sonucunda vücudun belli bölgelerinde meydana gelen bedensel zararların karşılanması için mağdur olan kişiler tazminat davası açabilir. Bununla birlikte trafik kazası sonucunda bedensel zararlardan dolayı meydana gelen maddi zararların karşılanması için açılan tazminat davasının dışında Sosyal Sigortalar Kurumu da mağdur olan kişilerin tedavilerinin belli bir miktarını ödeyebilir. Bedensel...

Dava, 25/05/2005 tarihli iş kazası sonucu vefat eden sigortalının anne, eş, çocuk ve kardeşlerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.Mahkemece, davacı anneye kurum tarafından ölüm geliri bağlanmadığından bahisle destek olgusu ispat edilemediğinden maddi tazminat isteminin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun...

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Zarar Hesaplama Yöntemi Dava, cismani zarar sebebiyle maddi ve manevi tazminatına ilişkin olup mahkemece hesap bilirkişi raporu doğrultusunda hüküm tesis edildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporunda PMF 1931 yaşam tablosu verilerinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Gerçek zarar miktarı; hak sahiplerinin ve desteğin olay tarihindeki...

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Yetkili Mahkeme Destekten yoksun kalma tazminatı, kural olarak davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Birden fazla davalı varsa maddi – manevi tazminat davası davalılardan herhangi birinin ikametgahı mahkemesinde açılabilir. Davalı bir şirket veya vakıf vb. gibi bir kurum ise, maddi tazminat davası,...

Destekten Yoksun Kalma Tazminatında “Destek” Kavramı Ölenin, geride sağ kalanlara desteği çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilir. Ölen kişi, parasal yardım sağlayarak destek olabileceği gibi hizmet veya farklı biçimlerde yardım ederek de destekte bulunabilir. Ölenin sağ kalan yakınlarının herhangi bir şekildeki destekten yoksun kalması, maddi ve manevi tazminat...

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen bir kişinin yaşarken destek verdiği kişilerin aldığı desteğin ölüm sebebiyle ortadan kalkması neticesinde destek alanların uğradıkları zarardır. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin destek verdiği kişilerin hayatlarının ölüm nedeniyle kötüleşmemesi için kabul edilmiş bir maddi tazminat davası türüdür.Hak...

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen çok yıkıcı ve üzücü bir deprem hadisesini ülkece yaşadık. Felaketin yıkıcı boyutları günler geçtikçe göz önüne çıkmaya başladı. 15 milyon insanımızı etkileyen bu doğa olayı, on binlerce insanımızın  hayatını kaybetmesine neden olmuştur.  Depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu...

OlaylarBaşvuruya Konu Dava SüreciOlayların yaşandığı tarihte bir üniversitede doçent öğretim üyesi olarak görev yapan başvurucu, doktora programlarına kabul edilmek için gerekli yabancı dil puanını 2005 yılında girdiği Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’nda (ÜDS 2005 sonbahar dönemi) almıştır. Diğer şartları da sağlayan başvurucu bir doktora programına...

Haczedilemeyen mal, alacak ve haklar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 70. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre,I. Devlet malları ile özel kanunlar da haczi caiz olmadığı gösterilen mallar,II. Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın