Blog — Sayfa 64 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-64,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI ÖRNEK NO:15              T.C.                                                                                                 Örnek No : 15*…………………. İcra DairesiDosya No : ……………………  TAŞINIR REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİNDE BORÇLUNUN MAL BEYANINDA BULUNMASINA DAVET KAĞIDI 1-Alacaklı   ve  varsa vekilinin veya kanuni                  …………………………………………………….temsilcisinin   adı,   soyadı  ve  yerleşim                   ...

Adi Tasfiye ve İflasın Açılmasının İlânı Örnek No:35                             T.C.……………………………..İflas Dairesi                                                             Örnek No : 35**Dosya No :……………………………… ADÎ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ İLÂNI Müflisin adı, soyadı ve adresi            :  ………………………………………………………………………………….İflâsın açıldığı tarih                            :  ………………………………………………………………………………….……………………… inci Ticaret Mahkemesince iflâsına karar verilmiş olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis...

Valilik Koruma Talebi Dilekçe Örneği  İSTANBUL VALİLİĞİ’ NE;                                                                                                                                 20.04.2017Müvekkilimiz XXXXX Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi XXXXX XXXXX’e karşı  Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan XX.XX.XXXX tarihli ihaleye katılması sebebiyle mail yoluyla ve sabit telefon numarasından mobil, iş ve ev telefonu aranarak yöneltilen tehdit nedeniyle, 19.04.2017 tarihinde İstanbul Anadolu...

FERAGAT DİLEKÇESİ – Karşılıksız Çek Dosyası Hazırlık Soruşturması  İSTANBUL CUMHURİYET SAVCILIĞINA DOSYA NO : 2013 / ……… SoruşturmaKONU          : Şikâyetten feragat hakkında.Yukarıdaki dosya ile Karşılıksız Çek Kesmek Suçundan hakkında şikâyetçi olduğumuz sanık ……………………………… A.Ş (Yetkilisi ve Tüzel Kişiliği) hakkındaki şikâyetimizden borçlu şirket ile anlaşmış olmamız...

İSTANBUL NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DAVACI :VEKİLİ :DAVALI :KONUSU : Müvekkilimize yapılan usulsüz tebliğ nedeni ile ödeme emrinin tebliği tarihinin müvekkilimizin icra dosyasını öğrenme tarihi olan 22.03.2017 tarihi olarak düzeltilmesi ile süresinde yetkiye, imzaya, borca ve tüm ferilerine itirazımızı içeren dilekçemizdir.İLGİLİ İCRA DOSYASI: İstanbul XX İcra Müdürlüğü...

İSTANBUL . ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO: 2013/…………..EsasMÜDAHİL :VEKİLİ : Av.SANIK :VEKİLİ :  AÇIKLAMALAR Yukarıda belirtilen dosya numarası ile huzurda görülmekte olan davada şikayetçi müvekkil suça konu fiili birlikte işleyen şüpheli …………………………………….’den şikayetçi olmuş ancak şüphelinin devlet memuru statüsünde olmasından dolayı soruşturma izni için İçişleri Bakanlığı’na müracaat...

İSTANBUL ……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO: 2013/………. EsasCEVAP VEREN(DAVALI):VEKİLİ: Av.DAVACI:VEKİLİ:KONU: Davaya cevaplarımızın sunulmasından ibarettir. AÇIKLAMALAR 1.) Öncelikle huzurdaki dosya için DERDESTLİK itirazında bulunuyoruz. Dava dilekçesinden de anlaşıldığı üzere;davacı aynı hasara ilişkin müvekkil şirket aleyhine İstanbul …. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/………… Esas sayılı dosyası üzerinden dava açmıştır. Davacının...

Davet Kağıdı Örnek No:22                    T.C.                                                                                            Örnek No: 22……………………… İcra DairesiDosya No : ………………………..  DAVET  KÂĞIDI 1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi    : …………………………………………………..2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi      : …………………………………………………..3-Haczin yapıldığı gün ve saat                                        : ……………………………………………………İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi...

Çocuk Mallarının Korunması Dava Dilekçesi İSTANBUL AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NEDAVACI :DAVALI : (Velayet Hakkı Sahibi)KONU : Çocuk mallarının korunmasıAÇIKLAMALAR1- Müvekkilimiz ile davalı velayet hakkı sahibi arasında daha önce görülen dava ile İstanbul XX. Aile Mahkemesinin 2014/XXX Esas ve 2016/XX Karar sayılı ilam ile boşanmalarına karar verilmiştir. Boşanma kararı ile birlikte...

ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ ÖRNEĞİ           T.C.                                                                                                     Örnek No:3*…………………. İcra DairesiDosya No : …………………… ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİKURULMASINA İLİŞKİN İCRA EMRİ 1-Alacaklının    ve   varsa  kanuni  temsilcisinin   ve vekilinin    adı,  soyadı   ve   yerleşim   yerindeki adresi,  alacaklı yabancı  ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi  ...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın