Blog — Sayfa 195 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-195,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2014/30174 Karar: 2016/9031 Karar Tarihi: 30.06.20164733 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU - SUÇTA KULLANILAN ARACIN TESCİL MALİKİ DAVADAN HABERDAR EDİLİP MÜSADERE KONUSUNDA BEYANI ALINMADAN EKSİK İNCELEMEYLE HÜKÜM KURULDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Suçta kullanılan aracın tescil maliki davadan haberdar edilip, müsadere konusunda beyanı alınmadan ve aracın...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2015/7404 Karar: 2016/9043 Karar Tarihi: 30.06.20165607 SAYILI YASAYA MUHALEFET SUÇU - RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İLE TCK MADDESİNİN BAZI BÖLÜMLERİNİN İPTAL EDİLMESİ - MADDENİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ZORUNLULUK BULUNMASI - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin kararı ile...

T.C. YARGITAY7.Ceza Dairesi Esas: 2016/10041 Karar: 2016/9083 Karar Tarihi: 30.06.2016HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU - DAVA KONUSU EŞYA HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİÖZET: TCK’nın .maddesi uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin .fıkrasının (c)...

T.C. YARGITAY8.Ceza Dairesi Esas: 2016/6617 Karar: 2016/8693 Karar Tarihi: 30.06.2016BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU - CD GÖRÜNTÜLERİNİN SANIĞA GÖSTERİLMESİ VE GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLUP OLMADIĞININ SORULMASI SURETİYLE TÜM DELİLLER DEĞERLENDİRİLEREK HUKUKİ DURUMUN TAYİN VE TAKDİRİ - EKSİK ARAŞTIRMAÖZET: Şikayetçiye ait banka kartının suç tarihine ait hesap...

T.C. YARGITAY6.Ceza Dairesi Esas: 2015/4741 Karar: 2016/5636 Karar Tarihi: 30.06.2016SİLAHLA TEHDİT SUÇU - ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI İLE TCKNIN MADDESİNDE YAZILI SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİNİN İPTAL EDİLDİĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASIÖZET: Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53/1-b maddesinde...

T.C. YARGITAY15.Hukuk Dairesi Esas: 2016/3094 Karar: 2016/3597 Karar Tarihi: 21.06.2016İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - HER İKİ TARAFIN DA TACİR OLDUĞU VE TARAFLARIN TİCARİ İŞLETMESİYLE İLGİLİ OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASIÖZET: Somut uyuşmazlıkta davacı alt yüklenici, davalı ise yüklenici (sağlayıcı) konumundadır. Bu durumda uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklanıyor ise de, taraflar arasındaki...

T.C. YARGITAY20.Hukuk Dairesi Esas: 2015/7834 Karar: 2016/7381 Karar Tarihi: 22.06.2016TAZMİNAT DAVASI - TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ - TAŞINMAZIN ARSA VASFINDA SAYILIP SAYILAMAYACAĞININ YENİDEN ARAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMAYA DAYANILARAK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞUÖZET: Mahkemece doğru sonuca ulaşılabilmesi için, çevresinde meskun mahal bulunmayan ve yakın...

T.C. YARGITAY20.Hukuk Dairesi Esas: 2015/7808 Karar: 2016/7383 Karar Tarihi: 22.06.2016TAZMİNAT DAVASI - TAPU SİCİLİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT İSTEMİ - TAŞINMAZIN ARSA VASFINDA SAYILIP SAYILAMAYACAĞININ YENİDEN ARAŞTIRILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ - EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMAYA DAYANILARAK HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLUŞUÖZET: Mahkemece doğru sonuca ulaşılabilmesi için, çevresinde meskun mahal bulunmayan ve yakın...

T.C. YARGITAY3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8767 Karar: 2016/10150 Karar Tarihi: 27.06.2016GEÇİCİ ABONELİK TESİSİ DAVASI - FENNİ GEREKLERİN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİNE DAİR UZMAN BİLİRKİŞİLER ARACILIĞI İLE KEŞİF YAPILARAK BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLATILMASI VE SONUCUNA UYGUN BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - EKSİK İNCELEME - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Mahkemece; 3194 sayılı yasanın geçici 11.maddesi...

T.C. YARGITAY22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6421 Karar: 2016/19279 Karar Tarihi: 27.06.2016İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI - EMEKLİ OLARAK İŞ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ - TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARESİNİN DEVİR ÖNCESİ BORÇLARININ HERHANGİ BİR KURUMA DEVREDİLİP DEVREDİLMEDİĞİ - HÜKMÜN BOZULDUĞUÖZET: Dava konusu olayda davacı işçi devirden önce emekli olup iş ilişkisini...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın