Blog — Sayfa 75 / 349
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-75,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

Miras Hukukunda Saklı Pay Oranları Nedir? Miras hukukunda saklı pay, miras bırakanın miras hakkına tecavüz eden bazı tasarruflarına karşı korunan, yasal miras payının belirli bir oranıdır. Miras bırakan (muris) bu oranlar üzerinde tasarruf edemez. Saklı pay sahibi mirasçının saklı pay üzerindeki miras hakkı hiçbir şekilde ortadan...

Mirasta Tenkis Davası Nedir? Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf özgürlüğünü aşarak saklı pay sahibi mirasçıların miras hakkına yaptığı tecavüzün giderilmesi ve miras bırakanın yaptığı tasarrufun kanuni sınırlar içerisine çekilmesi için açılan bir davadır.Tenkis davası miras hukukuna ilişkin bir dava olup murisin (miras bırakanın) ölümü halinde açılabilen...

İhalenin Feshi Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir? İhalenin feshi davası, ihale tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde şikayet yoluna başvurulması suretiyle açılmalıdır. Bunun istisnası ihalenin feshine sebep olacak durumun sonradan öğrenilmesi halidir. Bu durumda ihalenin feshine sebep olan durumun öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde şikayet yoluyla...

İhalenin feshi davası, icra müdürlüğü tarafından yapılan ihalede herhangi bir yasaya aykırılık bulunması halinde, bu ihalenin ortadan kaldırılmasına imkan veren bir davadır. Aslında ihalenin feshi bir dava olmaktan ziyade bir şikayet yoludur. İhalenin Feshi Nedenleri Nelerdir? İhalenin feshine sebebiyet verecek usulsüzlükler ihaleye hazırlık aşamasında, ihale yapıldığı zaman...

5.    İhtiyati Hacze İtiraz Üzerine Verilen Karar İstinaf Edilebilir Mi? Mahkeme ihtiyati hacze yapılan itirazı yerinde görürse itirazı kabul ederek ihtiyati haciz kararını değiştirebilir veya kaldırabilir.  Şayet ihtiyati haciz kararına itirazın kabulüne karar verilirse, borçlunun malları üzerine konulmuş olan ihtiyati hacizler kalkar. Mahkeme, ihtiyati hacze itirazı...

3.    İhtiyati Hacze İtirazın Yapılacağı Görevli ve Yetkili Mahkeme İhtiyati haciz kararına itiraz, ihtiyati hacze karar veren mahkemeye yapılmalıdır. İnceleme de aynı mahkeme tarafından ve duruşmalı olarak gerçekleştirilmelidir. Aşağıda Yargıtay kararlarında bu hususlara vurgu yapılmıştır;“İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesince ise İİK 264. madde uyarınca ihtiyati haciz konusu alacak...

İhtiyati haciz kararı, alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamaya yönelik bir geçici hukuki koruma türüdür. İhtiyati haciz kararı verildiğinde, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmuş olmaktadır. İhtiyati hacze alacaklının talebi halinde mahkemece karar verilebilir. Mahkeme ihtiyati hacze karar verirken borçlu tarafı dinleyebilir veya borçluyu dinlemeden de ihtiyati...

İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYICI MERASİM (KESİNLEŞMESİ)Alacaklı, ihtiyaten haczedilen malları kesin hacze dönüştürmek ve bu anlamda satış talep etme yetkisine kavuşabilmek için tamamlayıcı merasimi gerçekleştirmek zorundadır.Alacaklı, ihtiyati haciz kararının uygulanmasından itibaren 7 gün içerisinde borçlusuna karşı takip başlatmalı veya bir alacak davası açmalıdır. Aksi taktirde ihtiyati haciz...

İhtiyati Haciz Kararı (İİK 257) İhtiyati haciz, alacaklının muaccel olan para alacağının zamanında ödenmesini güvence altına almak için mahkeme kararıyla borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır.İhtiyati haciz dava açılmadan veya takip başlatılmadan önce de yapılabilir. Alacaklı borcun zamanında ödenmemesinden endişe duyuyorsa, borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasını...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın